Начало Бизнес Пазар на труда
06 Март 2021 г., Събота
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Петък, 05 Март 2021 17:34
Петък, 05 Март 2021 16:26
Петък, 05 Март 2021 15:26
Петък, 05 Март 2021 12:30
Петък, 05 Март 2021 11:53
Петък, 05 Март 2021 09:00
Петък, 05 Март 2021 08:55
Петък, 05 Март 2021 08:47
Четвъртък, 04 Март 2021 10:50
Четвъртък, 04 Март 2021 09:57
Четвъртък, 04 Март 2021 09:36
Четвъртък, 04 Март 2021 09:11
Четвъртък, 04 Март 2021 09:05
Четвъртък, 04 Март 2021 09:00
Четвъртък, 04 Март 2021 08:47
Сряда, 03 Март 2021 14:04
Сряда, 03 Март 2021 11:23
Сряда, 03 Март 2021 08:57
Вторник, 02 Март 2021 16:15
Вторник, 02 Март 2021 13:00
Вторник, 02 Март 2021 11:04
Вторник, 02 Март 2021 10:38
Вторник, 02 Март 2021 10:00
Вторник, 02 Март 2021 09:55
Вторник, 02 Март 2021 09:50
РЕКЛАМА
Пазар на труда
През януари нивото на безработица в Плевен се запазва Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Пазар на труда
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 23 Февруари 2021 17:08
bjuro-po-truda tabelaПродължават мерките за работодатели „60/40”, „Запази ме” и особен интерес има към „Заетост за теб”, информират от дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) - Плевен.
Към 31 януари 2021 г. в ДБТ - Плевен са регистрирани 4 215 безработни, като нивото на безрзботица се запазва.
През последните седмици има тендентция за намаляване на търсещите работота лица, което се дължи на започващата сезонна работа в чужбина и на мярката „Заетост за теб", това важи за цялата Плевенска област.
Отново най-много са регистрираните от заведения за обществено хранене и хотелиерството.
В рамките на месец януари 2021 г. 323 човека са започнали работа, устроени на съответните работни места от "Бюро по труда" - Плевен, които са на първичен пазар, т.е. започнали са работа на ново работно място, а не по някоя от мерките във връзка с COVID пандемията.
В момента има 61 обяви  за близо 280 работни места за готвачи, монтажници, леяри, заварчици, тенекеджии, машинни оператори в текстилното , шивашкото и кожарското производство, водачи на тежкотоварни  автомобили и автобуси, работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях.
 
Идея срещу сивата заетост: Осигуровките да са 100% от работника Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Пазар на труда
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 22 Февруари 2021 17:02
employerЕдна от работодателските организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), предлага екстравагантна идея за борба с недекларирането на осигуровки - 100% от осигурителните вноски да са за сметка на работника. Това обаче трябва да стане срещу компенсация на служителите чрез запазване на размера на нетната заплата, стана ясно в понеделник.
В момента осредненият размер на вноските за всички осигурителни фондове е 57% за сметка на работодателя и 43% - за работника.
Предложението е от изследването "Национална карта на недекларираната заетост в България", представено на кръгла маса от проф. Емилия Ченгелова - ключов експерт по проекта на АИКБ и КНСБ "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост".
Бизнес организацията смята, че чрез идеята ще спадне в значителна степен икономическият интерес на работодателя от недекларирана заетост и ще нарасне интересът на работника не само да работи с трудов договор, но и да бъде осигуряван върху пълната сума на брутното трудово възнаграждение.
Зам.-министърът на финансите Маринела Петрова коментира, че Covid-кризата е допринесла за промяна в нагласите на хората по отношение на декларирането на заетост, защото само по този начин бизнесът и гражданите могат да ползват антикризисните мерки на правителството. "Хората трябва да разберат, че декларирането на труд води до подобряване на събираемостта, което от своя страна дава на държавата възможност за използване на повече средства за инвестиции",
Според изследването на АИКБ по оценки на работодателите недекларираната заетост в българската икономика през 2020 г. е 25.3 на сто, а по оценки на работниците - 32.9 на сто. Според АИКБ тенденцията през последните три години е недекларираната заетост да намалява.

Заведения, туризъм и транспорт - масово със сиви договори
Според работодателите браншовете, които са най-силно уязвими към практиката "работа на договор с фиктивни клаузи и допълнително заплащане на недекларирана сума в брой", са: "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети", "Строителство"; "Селско, горско и рибно стопанство", "Преработваща промишленост", "Транспорт, складиране и пощи", "Хотелиерство и ресторантьорство", "Административни и спомагателни дейности", а според работниците: "Строителство", "Транспорт, складиране и пощи", "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети", "Хотелиерство и ресторантьорство", "Селско, горско и рибно стопанство", "Добивна промишленост".
Пет вида са най-често срещаните форми на сива заетост - работа без договор, работата с договор с фиктивни клаузи и допълнително доплащане на необлагаема сума в брой, прикрити трудови договори, фалшива самонаетост и извънреден труд без заплащане.
По думите на д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, и работодателите, и работниците са посочили, че най-често срещаната практика е работата с договор с фиктивни клаузи и допълнително доплащане на необлагаема сума в брой. "Нейният обхват е между 25% и 30%. На второ и трето място и двете групи поставят съответно полагането на извънреден труд без заплащане и прикритите трудови договори", посочи Ангелова.
Най-висок е делът на недекларираната заетост в областите Видин (33.5 %), Ямбол (32.6%) и София област (32.5 %), а най-нисък - в Кюстендил (24.1 %), Смолян (23.6 %) и Търговище (21.1 %).
Най-уязвими са младите хора, навлизащи тепърва на пазара на труда, както и пенсионерите – хората, които вече са излезли от активната трудова възраст и търсят начини за повишаване на своите доходи.

КНСБ иска двуцифрен ръст на заплатите всяка година
Също в понеделник КНСБ представи свой меморандум за социално-икономическото развитие на България за 2021-2025 г., който ще е предмет на обсъждане при предстоящите срещи на синдикалната организация с политическите партии преди изборите. В него синдикатът настоява средната работна заплата да стане 2450 - 2560 лева през 2025 г., а минималната - 1239 лева.
Според КНСБ средната работна заплата трябва да расте ежегодно поне с 12.5%, а минималната - с поне 17.5%.
Искането е на фона на допускания, че БВП ще расте в реално изражение ежегодно с не по-малко от 3.5%, а номинално с над 5%.
За постигането на тези цели КНСБ отдава изключително важно значение на проекта на Директива за адекватни минимални работни заплати в ЕС, чрез която минималното възнаграждение се очаква да достигне 50% от средната работна заплата за страната.
При този ръст на доходите поне половината от наетите работници и служители ще получават "заплата за издръжка" към 2022-2023 г., а минималната работна заплата ще достигне "заплатата за издръжка" към 2025-2026 г.
Пред политиците КНСБ ще поиска темпове на конвергенция в доходите (БВП на глава от населението) и заплатите (компенсация на един нает) по паритет на покупателна способностда да достигнат ниво от 60% от средноевропейското през 2022 г. и 67% през 2025 г., обобщават исканията синдикалистите.
От КНСБ предлагат и годишен темп на актуализация на средната пенсия в размер на 15%. Според синдиката този темп е напълно постижим, като по този начин ще се позволи умерено покачване и на съотношението между размера на средната пенсия и размера на нетната средна работна заплата (39.4 на сто към 2020 г. при очаквано съотношение 44.8 на сто към 2025 г.).
От КНСБ отново поискаха реформиране на данъчната система. Икономистът Любослав Костов посочи, че синдикатът настоява за въвеждане на необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата за страната. В същото време ставката на данъка върху личните доходи и на данък печалба трябва да се вдигне на 15%, а ДДС да се намали също до 15%.
КНСБ предлага още средното дневно обезщетение за безработица да нарасне от 26 лв. на ден на 70 лв. на ден до 2025 година (от 573 лв. месечно на 1 477 лв. месечно в края на периода). Това представлява ръст от 257 на сто за период от 4 години. За тази цел ще бъдат необходими общо средства в размер на около 1 млрд. лв. допълнително за периода до 2025 г.
Сериозен ръст според КНСБ трябва да претърпят и разходите за обезщетение за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст. От сегашните 380 лв. то трябва да стане 730 лв., а разходът за него да нарасне съответно от 230 млн. лв. в настоящата година до 442 млн. лв. през 2026 г.

Източник: mediapool.bg
Последно променен на Понеделник, 22 Февруари 2021 17:52
 
Промени в ОПРЧР осигуряват допълнително финансиране за заетост на младежи в Северозападния регион Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Пазар на труда
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 25 Ноември 2020 14:06
mladejka zaetost iniciativaПравителството прие четвърто изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г„ с което се осигуряват допълнително 368 218 лева за Инициативата за младежка заетост за 2020 г. Средствата ще се насочат изцяло към мерки в Северозападния регион за активиране на неактивни младежи, които последствие ще могат да бъдат подпомогнати при намиране на работа.
 
Безработицата в община Плевен е под средната за страната, според данни на ДБТ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Пазар на труда
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 16 Декември 2020 11:27
raboteshtiПрез месец ноември в община Плевен равнището на безработица е 6,42% с 0,28% по-малко от това за страната, информират от дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) - Плевен. Това е най-ниската стойност от 13 март 2020 година насам. През месец ноември 399 лица са започнали работа, като 309 от тях с посредничеството на Бюрото по труда. За областта 8,94% от икономически активното население е без работа, като очаквано нивото през месец декември леко се покачва във всички 10 общини. 823 търсещи работа лица от Област Плевен са започнали такава, като Бюрата по труда са съдействали на 642 от тях.
Продължава обработването на документи по различните мерки за подпомагане на бизнеса, останалите без работа хора и такива, които са в неплатен отпуск поради затваряне на част от търговските обекти, като за броя подпомогнати лица и фирми  можем да дадем окончателна информация в началото на месец януари.
В момента в дирекция "Бюро по труда" - Плевен има обявени работни места в сферата на стройтелството, образованието, керамичната и шивашката промишленост и в двата големи завода за автомобилни компоненти в град Плевен и село Баховица. Общо обявените свободни работни места към днешна дата са 70 на брой.
 
Безработицата в община Плевен се е качила до почти 8 на сто Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Пазар на труда
Написано от Вестник "Посредник"   
Събота, 02 Май 2020 09:44
bjuro-po-truda tabelaСлед въвеждане на извънредното положение за превенция на коронавирусната инфекция, състоянието на регистрираната безработица в община Плевен се повиши и достигна 7,97 на сто от икономически активното население. Това съобщава за БТА Здравко Дафинов - директор на Дирекцията "Бюро по труда" в Плевен.
Броят на на безработните, записани на трудовата борса, надхвърли 5000. За сравнение - през същия период преди година те са били около 3300.
Регистрираните безработни на 13 март т.г. са били 3394 лица и до 1 май са нараснали с около 1600 души, посочи Дафинов. Той отбеляза, че близо 1500 души от тях при регистрацията си са заявили, че са освободени заради кризата с коронавируса. За периода на извънредното положение са намерили работа около 300 от безработните.
За така наречената "мярка 60/40", кандидатстваха досега 120 фирми от Плевен, като интересът плавно се увеличава, отбелязва Дафинов. По думите му, тези предприятия са средно с по около 10 работници и служители. Той подчерта, че имат почти 50 на сто неодобрени заявления по тази мярка, но очакват част от фирмите да кандидатстват отново, след като коригират пропуските в документите си.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 32
Фейсбук коментари
Сподели статията