27 Януари 2022 г., Четвъртък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Четвъртък, 02 Септември 2021 16:20
Сряда, 01 Септември 2021 11:34
Вторник, 31 Август 2021 16:27
Вторник, 31 Август 2021 14:50
Вторник, 31 Август 2021 11:01
Вторник, 31 Август 2021 08:51
Понеделник, 30 Август 2021 22:05
Понеделник, 30 Август 2021 16:08
Понеделник, 30 Август 2021 15:22
Понеделник, 30 Август 2021 11:32
Понеделник, 30 Август 2021 11:23
Петък, 27 Август 2021 15:22
Петък, 27 Август 2021 09:10
Петък, 27 Август 2021 09:05
Петък, 27 Август 2021 09:00
Четвъртък, 26 Август 2021 18:00
Четвъртък, 26 Август 2021 16:45
Четвъртък, 26 Август 2021 14:58
Четвъртък, 26 Август 2021 12:06
Четвъртък, 26 Август 2021 11:19
Четвъртък, 26 Август 2021 10:50
Четвъртък, 26 Август 2021 10:15
Четвъртък, 26 Август 2021 10:00
Четвъртък, 26 Август 2021 09:15
Четвъртък, 26 Август 2021 09:10
РЕКЛАМА
НПО
Ще бъде актуализиран списъкът на Клубовете на хората с увреждания и пенсионера Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 22 Юли 2020 10:34
klub pensioneraПредложение за актуализация списъка на Клубовете на хората с увреждания и пенсионера в селата в община Плевен и в Славяново и предоставяне за безвъзмездно ползване на общински имоти за тази цел, влиза за обсъждане в комисии в Общинския съвет на Плевен. Обсъждането ще бъде в ПК по "Бюджет и финансова политика" и в ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори".
С решение на Общинския съвет от 2002 г. в селищата на общината са разкрити клубове за хората с увреждания и пенсионера (КХУП). Клубовете са местна дейност, финансирана от общинския бюджет - ежегодно с приемането на бюджета се утвърждава и щатната численост на организаторите в тях /по 0,5 щ.бр. за всеки един клуб/. През годините на някои места за клубове са предоставяни други помещения за ползване, а в други случаи кметовете на населените места са сключвали договори за наем с юридически лица за ползване на помещения, като за всички тези промени няма решения на Общинския съвет. Такива са случаите в Бохот, Върбица, Горталово и Тодорово. В тази връзка от всички кметове на населени места в общината е изискана актуална информация за клубовете на хората с увреждания и пенсионера по места. На база на получените данни е изготвен и актуализиран списък с клубовете в общината, който ще бъде представен на вниманието и на съветниците.
Последно променен на Сряда, 22 Юли 2020 18:38
 
Проекти на Читалище Съгласие, на РИМ и на Сдружение „ОПАС” ще се финансират по Раздел ІІІ от Културния календар Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 21 Юли 2020 10:19
obshtina-plevenПет проектни предложения, класирани за разглеждане по същество, обсъди на първото си заседание за годината, проведено на 16 юли, Комисията за разглеждане и класиране предложения съгласно Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Плевен, съобщават от общинската администрация. Комисията се председателства от заместник-кмета на Община Плевен Стефан Милев. Заседанието беше свикано на основание Решение № 051/30.01.2020 г. на Общински съвет – Плевен, и Заповед РД 10-188/24.02.2020 г. на Кмета на Община Плевен.
Три от проектните предложения са одобрени от Комисията за съфинансиране от Община Плевен. Това са „Който учи, ще сполучи” – песенно-танцов спектакъл на НЧ „Съгласие 1869” в Плевен, с 426 точки, „Историческият път на българите католици, част от Никополската епархия” на РИМ - Плевен, получило 421 точки, и Танцов спектакъл „Танци от мегдана до отвъд Океана” на Сдружение „ОПАС” с 388 точки.
Некласирани от комисията са представените проекти Фестивал „Традицията среща бъдещето” на НЧ „Просвета - 1923” в Ясен, 170 точки, и „Оръжието на българите през вековете” на НЧ „Развитие – 1998” в Плевен, 136 точки.
 
Проект „Еврородители“ проучва проблемите в съвременното европейско семейство Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 14 Юли 2020 08:18
euro parents logoГотово е обобщението от транснационалното проучване по проекта с плевенско участие „Europarents/ Еврородители“, който се финансира от програма „Еразъм +“, мярка „Обмен на добри практики“. Консорциумът по проекта е от организации от Германия, Австрия, България, Испания и Гърция, които имат богат съвместен опит. Нашата страна е представена от сдружение „Учебна работилница Европа“ - Плевен.
Семейството е най-малката система в европейското общество, отправна точка за изграждане на демокрация и социални промени и затова заслужава специална подкрепа, убедени са участващите организации. От своята  консултативна и образователна работа те са наясно, че семействата винаги търсят помощ по теми като тази за добра комуникация, боравене с пари, медийно образование, балансиране на семейния живот с работата, че при почти всички нещо „куца“ и то на едни и същи места. Дали това е така навсякъде в Европейската общност, например дали гръцките и австрийските родители имат еднакви проблеми? Как партньорите гледат на решенията на тези проблеми? Кои начини намират родителите да се справят? Какви предложения дават други организации, работещи с родители и деца? Такива въпроси стоят в основата на идейния проект.
Резултатите от проучванията и наблюденията в петте страни са събрани чрез десктоп-изследвания и личен обмен.
Ето някои от тях.                                                                                           
Според проучване в Германия от 2016 г. около 70% от двойките спорят по въпроси, свързани със съвместимостта на семейството и работата (например „важност на работата / личния живот“ 14%, „паричните въпроси“ 26%, „ домакинската работа“ 24%, „Кой изостава с работата“ 4%). В духа на равенството се очаква бащите да участват по-активно в образованието, а всекидневният трудов живот обикновено не им предлага гъвкавостта, от която се нуждаят. От Испания се съобщава, че много ученици празнуват Международния ден на семейството на 15 май вместо Деня на майката и Деня на бащата, защото смятат, че типологията на семействата в страната се е променила и тези празници отговарят на остаряла концепция. В България, както добре знаем, има много родители, които не успяват да отгледат децата си, защото работят в чужбина. Родителите липсват като модели за подражание и имат чувството, че гледат чрез видео чат как бабите и дядовците отглеждат децата им. Следователно Националната стратегия за детето следва да насърчава активната роля на бащите.
Според австрийско проучване (1209 семейства, проучени от Marketagent.com, 2015), съвместимостта на семейството и работата също е „голям проблем - очевидно все още има много неща за наваксване от гледна точка на семействата“.
Много сходни са наблюденията и по проблематиката „Медийно образование в семейството“ - все повече млади хора са заплашени от интернет пристрастяване и макар че в някои държави майките и бащите смятат, че са добре запознати с опасностите в мрежата, навсякъде са необходими програми за допълнително образование за родители.
Темата за равенството на половете в много аспекти - в работата, политиката, фирменото управление отдавна е център на внимание в ЕС. Но по отношение на равнопоставеността в семейството има да се извърви още дълъг път, сочат изводите от проучването по проект „Еврородители“.
Значителни са различията между участващите в проекта държави по темата „Боравене с пари“, но макар и различни или с различна степен на сериозност проблеми има навсякъде.
В обобщение, проучването е изяснило, че много родители в Европа са изправени пред сходни въпроси, които им причиняват притеснения или тревоги. Нарастващото присъствие на жените в света на труда все още не е довело до необходимите социални промени - обществото във всички страни продължава да бъде разделено на роли по пол. Тези ролеви стереотипи засягат различни области на семейния живот: както съвместимостта на работата и семейството, така и възпитанието. Съществува несигурност и в семействата от страните, изследвани по отношение на медийната грамотност и финансовото образование. Тук изглежда важно да се образоват родителите за тяхната роля и да се включват финансовите проблеми в ежедневното възпитание.
Сравняването на комуникацията и културата на спорове в няколко страни е трудно предвид ограничената рамка на проекта. Би било хубаво да се отдели повече време на тези теми в следващ проект и да се разгледат в личен обмен, смятат участниците в „Еврородители“.
Чрез настоящия европроект от увеличаването на знанията чрез обмена се възползват не само отделните организации на консорциума, а също и семействата, до които те са стигнали, други заинтересовани страни и политици.
Проучването е послужило за база на ново проектно предложение по програма „Еразъм +”, което разширява темата за родителството и проблемите в съвременното европейско семейство.
 
Сдружение "Учебна работилница Европа" засне с плевенски ученици 2 образователни филма по европроект Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 16 Юли 2020 12:51
parvi film proektvtori film proektEкипът на сдружение „Учебна работилница Европа“ - Плевен e партньор по проект „Education @home многоезичен дигитален наръчник за родители в областта на медийното образование под формата на уеб базирано приложение/APP (Acronym: @home)“ по програма Еразъм+, Стратегически партньорства за обучение на възрастни. Координатор е сдружение „Правото в Европа“, Йена, Германия, а партньорите са от Люнебург, Германия, Гърция, Словения, Австрия и сдружение „Учебна работилница Европа“ - Плевен, България.
Необходимостта от европейско образоване на родителите по отношение на собствените им медийни умения, но най-вече на тяхното медийно образование постоянно нараства. Това се потвърди от отговорите в анкетното проучване, направено на старта на  проекта, с участието на около 500 родители от петте страни. В резултат на проучването бяха избрани 12 проблемни теми, които родителите от партньорските страни смятат за особено важни и по които имат нужда от допълнителна помощ и консултиране. Те са: Кибертормоз; Качване на снимки онлайн; Защита на данните; Интернет престъпления; Сигурност в интернет; Кражба на идентичност в интернет; Какво се случва с моите данни; Гейминг; Социални медии; Фалшиви новини; Интернет порнография; Настройки за сигурност.
Създадените обучителни материали послужиха като основа за разработване на кратки образователни филми, които да подпомогнат собственото критично използване на медиите от родителите.
На българския партньор се паднаха две от нелесните за демонстриране теми - Настройки за сигурност и Какво се случва с моите данни. От „Учебна работилница Европа” се обърнаха за съдействие по заснемането на филмите към две плевенски училища, с които сдружението има дългогодишно партньорство - СУ „Иван Вазов” и ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров”.
Първият филм, със заглавие „Когато защитата е сигурна” беше заснет в началото на месец март. В него участват трима ученика от СУ „Иван Вазов” и една ученичка от ПГПЧЕ. Темата е представена чрез ситуация със забравен на пейка в парка телефон, който собственичката му открива бързо, благодарение на това, че е заключен и че само няколко дни преди това неин приятел й е показал как да включи аларма за търсенето му. Александра Кончарска, Снежана Димитрова, Божидар Вътков и Александър Георгиев се справиха със записа още от първия дубъл, макар че нямат никакъв опит пред камера.
Кризата с коронавируса и затварянето на училищата по време на извънредното положение и последвалата извънредна ситуация доста осуетиха плановете за заснемане на втория образователен филм. Със съдействие на ръководството на ПГЕХТ това все пак стана възможно в края на месец юни. Девет ученика, повечето от които възпитаници на театралното студио в гимназията, ръководено от преподавателя по български език и литература Евелина Икономова, участваха в заснемането. Това са: Силвия Любенова, Станислав Силвестров, Венелин Стефанов, Цветелин Велков, Виктор Ценов, Георги Байритов, Цветан Цветанов, Цветослава Томова и Цветозара Колева. Идеята за представяне на темата „Какво се случва с моите данни” беше на две доброволки към сдружението, вече студентки - Вероника и Виктория от ДФСГ „Интелект”. Те споделиха реален факт - за свои съученици и познати, които предоставяли срещу 10 лева снимки на личната си карта и други данни – телефон, имейл адрес, на фирма, която набира така потенциални клиенти. Всеки получавал паричен бонус и за привлечен приятел, разказаха момичетата. Младите актьори от ПГЕХТ се справиха отлично със задачата и дори добавиха „втора серия” за финал.
И двата образователни филма завършват със съвети какво да правите или да не правите в подобни ситуации и как да се справите с тях.
Крайният резултат по проекта ще бъде уеб базираното приложение „You Media & Me“. То ще представлява многоезично консултиране на родители на 5 езика, включително български и английски, което освен 12-те бразователни филма ще предлага материали за преподаване на основни умения и експертен архив с въпроси и отговори за консултиране.
Последно променен на Събота, 26 Септември 2020 13:00
 
Готов е наръчник по проект TRIGS с добри практики за справяне с дигиталния стрес Печат Е-мейл
( 1 Глас )
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 03 Юли 2020 09:51
logo TrigsНапредва работата по проект „TRIGS - Обучение за умения във връзка с дигиталния стрес под формата на уеб-базирано приложение“, в който България е представена от плевенското сдружение „Учебна работилница Европа”. Проектът се осъществява по програма „Еразъм +”, мярка „Съвместна работа за насърчаване на иновациите” от партньорски организации в пет европейски страни - Германия, България, Гърция, Словения и Италия. Главният резултат от проекта ще бъде многоезично (на 6 езика, вкл. английски), уеб-базирано приложение за насърчаване на компетентност по въпросите на дигиталния стрес.
Дигиталният стрес е навсякъде и е проблем за обществото като цяло. От стреса в работната среда - например винаги да си на разположение за началника и в домашния офис, през FOMO (страх от пропускане) в социалните мрежи, до интернет видеото, което, гледано малко преди да си легнете, затруднява заспиването. Ефектите на физическо, психологическо и социално ниво в много отношения са подобни на симптомите на класическия, „аналогов“ стрес. Сходни в много отношения, но и специфични са и методите за справяне с дигиталния стрес.
Ето защо всяка партньорска организация по проект “Trigs” проучи, тества и описа примери за обучение за управление на стреса в собствената си страна.
Оказа се, че във всички пет страни има различни подходи за превенция и намаляване на стреса, които са висококачествени, многостранни и ефективни.
Например в Германия обучението „Управление на стреса и грижа за здравето“ дава възможност на участниците да разширят познанията си за стреса, неговите ефекти и възможните мерки за намаляването му. Тези знания улесняват участниците да помагат на себе си и на другите да се борят ефективно със стреса и по този начин да подобряват собственото си здраве. Приложението „Mентор на стреса“ (Stress Mentor) е разработено от университета в Кайзерслаутерн и предлага помощ за намаляване на стреса под формата на игра, което подпомага по-лесното възприемане на тази сериозна тема.
Оригинална и съвсем нова е българската разработка „AНИMA“ - приложение за мобилен телефон, разработено от клиничния психолог Петя Стойчева Кривицки, предназначено да помогне на хора със симптоми на силен стрес, умора, демотивация, депресия и др. Техниките за самопомощ, разработени в приложението, са лесни за разбиране и достъпни, така че дори психично болни хора могат да ги използват като помощ.
Най-добрите примери ясно показват колко различни видове стрес има (дигитален, бизнес, ежедневен) и колко различни мерки за превенция и смекчаване са възможни, заключават участниците в консорциума по проекта. Представените методи са много полезни, но в същото време и много специфични. Поради тази причина подходите не могат да бъдат общовалидни и универсално приложими. За да се подготви създаването на учебно приложение, което намалява дигиталния стрес и е полезно за възможно най-широк кръг хора, всички горепосочени подходи са полезни и практични като предложения. Няма обаче предложение, което да е специализирано в дигиталния стрес сред частните лица, както е планирано в проект „TRIGS”. Много аспекти и методи или използването на примерни ситуации ще бъдат използвани като импулс за приложението, което трябва да се разработи.
Многоезичното уеб-базирано приложение за насърчаване на компетентността по въпросите на дигиталния стрес ще се предлага като отворен образователен ресурс, който трябва да помогне за намаляване на специфичните аспекти на дигиталния стрес при хората. Приложението ще бъде на разположение за ползване през 2021 година.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 10 от 117
Фейсбук коментари
Сподели статията