Начало Общество Политика
17 Август 2018 г., Петък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Сряда, 15 Август 2018 14:18
Сряда, 15 Август 2018 12:00
Сряда, 15 Август 2018 11:50
Сряда, 15 Август 2018 11:23
Валути
РЕКЛАМА
Политика
Центърът в Беглеж ще бъде обновен с плочки, демонтирани при ремонта на площад „Възраждане” в Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 14 Август 2018 16:00
pl.Vazrajdane plochkiОбщина Плевен започна раздаването на плочки, демонтирани при ремонта на централния площад „Възраждане” в Плевен, на кметствата в общината по подадени заявки за необходимите им количества. Кметовете на населените места организират транспортирането на настилката. Първи от предложението на ръководството на Община Плевен се възползва кметът на Беглеж Георги Данов. От базата на „Паркстрой” в парк „Кайлъка”, където се съхраняват материалите, той получи безвъзмездно мраморни и гнайс плочки. С тях ще бъде ремонтирано пространството в центъра на селото, уточни г-н Данов.
Заявки за получаване на демонтирани плочки са подадени и от кметовете на Славяново, Бохот, Тодорово, Гривица, Горталово, Върбица.
 
Мирослав Петров: Гласът на младите хора е важен и трябва да бъде чут Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 14 Август 2018 11:11
savet na decata gramotiОбластният управител Мирослав Петров връчи грамоти на всички младежи, участвали в областното ниво на класиране по Процедурата за избор на членове на Съвета на децата. Събитието уважиха още заместник областният управител Татяна Божинова, представители на общини от област Плевен и учители.
„Бих искал да ви благодаря за това, че участвахте в процедурата, както на общинско, така и на областно ниво. Гласът на младите хора е важен и трябва да бъде чут. Желая на всички успех“, каза областният управител Мирослав Петров.
На свое заседание в средата на юли областната комисия за избор на членове в Съвета на децата, въз основа на постъпилите кандидатури от пет общински администрации - Белене, Кнежа, Левски, Плевен и Червен бряг, определи девет участника за националното ниво на процедурата по подбор.
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава участието на младите хора в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. В състава на съвета всяка област се представлява от едно дете. Първият класиран на националния кръг е титуляр, а вторият – негов заместник. В Съвета на децата свое представителство имат и децата от уязвими групи. Така всички заедно имат възможност да обменят знания, умения, идеи и ценности помежду си, както и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
 
Общинските фирми представят финансовите си анализи за първото полугодие Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 13 Август 2018 12:43
komisiiObS1Две от постоянните комисии към Общински съвет - Плевен ще се запознаят този месец с финансовите анализи за първото полугодие на 2018 г. на търговските дружества с общинско участие. На заседанията на ПК по “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев и ПК по „Бюджет и финансова политика” с председател Пепо Петков ще бъдат представени финансови справки от „ДКЦ ІІI - Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, „Инжстрой” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД и „Тибор” ЕАД.
„Съгласно изискванията на чл.41, ал.4 от Наредба № 8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества, управителните органи на дружествата в едномесечен срок след изтичане на всяко тримесечие представят пред Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт” на Общинския съвет писмен анализ на финансовите резултати на дружеството за изтеклия период с натрупване. Анализите са  придружени и от отчети за приходите и разходите, баланс и доклад на контрольора за съответната фирма. Освен в Стопанската комисия, справките са предмет на обсъждане и в ПК по бюджет, информира Мартин Митев, председател на Общинския съвет.     
Внесените в деловодството на местния парламент отчети за периода показват следното:
В анализа за състоянието на „ДКЦ II Плевен" ЕООД се посочва, че фирмата е в добро финансово състояние. Няма финансова задлъжнялост към фирми и държавни институции. Редовно изплаща възнагражденията на работниците и служителите и превежда в срок осигуровки и данъци. Дружеството завършва с печалба от 6853.85 лв. към 30.06.2018 г.
В справките, внесени от „ДКЦ III Плевен" ЕООД, е записано, че в структурата на приходите през първо шестмесечие на 2018 г., 86.1% са от медицински дейности по договор с РЗОК - Плевен, 10.8% са от директни плащания на физически и юридически лица и около 3.1% са приходи от наематели и финансиране. Финансовите показатели дават добра характеристика за финансовото състояние на лечебното заведение - то е финансово независимо и покрива текущите си задължения с наличните краткосрочни активи.
В отчета за приходите и разходите за второто тримесечие на 2018 г. „Инжстрой” ЕООД посочва, че краткосрочните й задължения към 30.06.2018г. са в размер на 1 134 хил. лв., а краткосрочните вземания - 873 хил. лв. Към 30.06.2018г. средносписъчният състав на дружеството е 101 лица. Към тази дата дружеството няма просрочени задължения към държавата, персонала, лизингови компании и банки. Фирмата приключва полугодието с печалба в размер на 20 000 лв.
Информацията за актуалното състояние на фирма „Паркстрой" ЕООД към 30.06.2018 г. показва, че през второто тримесечие на годината дружеството е реализирало приходи в размер на 616 705 лв., срещу отчетени разходи в размер на 532 475 лв. Изпълнените дейности от „Паркстрой“ през отчетния период са поддържане на дървесно-храстовата растителност, почистване на зелени площи, алейна мрежа и детски площадки, ремонти на детски площадки, както и дейности по окастряне и отстраняване на дървета, почистване на гробищните паркове в града, изработени и поставени пейки по молби на граждани. През второто тримесечие на годината средно-списъчния брой на персонала е 86 лица.
Общо 9 955 583 е броят на превозените пътници от фирма “Тролейбусен транспорт” ЕООД за първите шест месеца на година, сочи отчетът на дружеството за полугодието, внесен в Общинския съвет. Малко над 2 милиона от тях са били с билети, а почти 7.9 милиона - с абонаментни карти. Увеличението на пътуващите с билети спрямо шестмесечието на 2017 г. е 3.15%, а пътниците с абонаментни карти са повече с почти 7 на сто. За полугодието приходите от оперативната дейност бележат ръст от 6 на сто спрямо първото полугодие на 2017г. Този ръст е по-малък от ръста в пътуванията, защото не е получена компенсацията в размер на 57 хиляди лева, посочват от дружеството.
В анализа от „Тибор“ ЕАД е записано, че дружеството приключва шестмесечието на 2018 г. със счетоводна печалба в размер на 2 000 лв., като за 2017 г. същият период е бил със загуба в размер на 34 000 лв. Спрямо същия период на 2017 г. се отчита увеличение на приходите от дейността и общите приходи с 10 000 лв. Посочва се също, че считано от 01.03.2018 г. са предоговорени всички договори за наем на обекти в сградите на пазара. В тази връзка са били изготвени нови бланкови договори за обектите в отделните сгради и преизчислени месечните наеми, съгласно утвърдените от Съвета на директорите минимални месечни наемни цени, съобразени с Приложение №2 към Наредба №17 на ОбС - Плевен. На около 25% от сключените договори за наем месечните наеми са запазени същите.
Пълните справки от общинските фирми, постъпили в деловодството на ОбС - Плевен, са публикувани на официалната страница на местния парламент /https://obs.pleven.bg/bg//, категория „Заседания“/ „Заседания на постоянни комисии“/ „Материали за заседания на постоянни комисии през месец август 2018 г.“ https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-za-mesets-avgust-2018-g

 
Настанени в общински жилища ще ги освобождават след второ нарушение Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 13 Август 2018 16:50
georg spartanski1Всеки ден получавам информация от Областната дирекция на МВР и при установени две нарушения от обитатели на общински жилища започваме процедура за изваждането им от там, категоричен е кметът Георг Спартански. Чести са случаите на увреждане на общинско имущество, замърсяване, неспазване на обществения ред, но това не може да продължава, затова и предприемаме тези мерки, добави той.
По повод събарянето на къщи общинска собственост държа да уверя, че терените не са обещани от мен на никого за бъдещо строителство, както се твърди в някои коментари в социалните мрежи. Това се прави, защото имотите са освидетелствани като опасни и негодни за обитаване. На настанените в тях са осигурени алтернативни домове. За да можем да откликнем на нуждите на повече хора, сме възложили и препроектиране на сградата на хотел „Сторгозия” с цел обособяване на нови общински жилища, поясни Георг Спартански.
 
Предстои публично обсъждане за изпълнението на Бюджет 2017 в Община Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 03 Август 2018 14:10
obshtina-plevenПредседателят на Общински съвет - Плевен Мартин Митев организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за 2017 година, съобщават от институцията. Обсъждането ще се проведе на 14 август, Вторник, от 17:30 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".
Публичното обсъждане се организира на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.51, ал.1 от Наредба № 10 на Общински съвет - Плевен за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен.
Сборният бюджет на Общината за 2017 г. е приет с Решение № 462/26.01.2017 г. на ОбС - Плевен в размер на 82 165 349 лв. След настъпили промени през годината, общият обем на бюджета към 31.12.2017 г. е 89 842 762 лв. Във връзка с предстоящото публично обсъждане годишния отчет за изпълнението на финансовия план е публикуван на страницата на местния парламент в раздел "Заседания на постоянни комисии" - obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-za-mesets-avgust-2018-g
Съгласно Закона за публичните финанси, след публичното обсъждане, Общинският съвет приема отчета за изпълнението на бюджета не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 530
Фейсбук коментари
Сподели статията