Начало Общество Политика
02 Април 2020 г., Четвъртък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Четвъртък, 02 Април 2020 17:34
Четвъртък, 02 Април 2020 14:27
Четвъртък, 02 Април 2020 14:26
Четвъртък, 02 Април 2020 14:20
Четвъртък, 02 Април 2020 13:30
Четвъртък, 02 Април 2020 11:06
Четвъртък, 02 Април 2020 10:03
Четвъртък, 02 Април 2020 10:00
Четвъртък, 02 Април 2020 09:16
Четвъртък, 02 Април 2020 09:11
Сряда, 01 Април 2020 16:28
Сряда, 01 Април 2020 14:41
Сряда, 01 Април 2020 14:29
Сряда, 01 Април 2020 09:37
Сряда, 01 Април 2020 09:23
Сряда, 01 Април 2020 09:23
Вторник, 31 Март 2020 15:34
Вторник, 31 Март 2020 15:16
Вторник, 31 Март 2020 15:08
Вторник, 31 Март 2020 14:23
Вторник, 31 Март 2020 14:11
Вторник, 31 Март 2020 13:08
Вторник, 31 Март 2020 12:29
Вторник, 31 Март 2020 11:45
Вторник, 31 Март 2020 10:08
РЕКЛАМА
Политика
Общински съвет - Плевен прие годишния отчет на общинската Програма за опазване на околната среда Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 02 Април 2020 11:06
eco kontejneriОбщо 21 пункта, разположени на територията на Плевен, отчитат нивата на шум в града. Девет от тях извършват мониторинг в районите с интензивен автомобилен трафик, 3 - в промишлените зони и 9 пункта - в територии с усилена шумозащита. Ежегодно РЗИ - Плевен предоставя доклад за шумовото натоварване с данни от всички райони. Справката за изминалата 2019-та показва, че в 80,95 % от пунктовете са определени нива на шум над граничната стойност за съответните територии. Това става ясно от годишния отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Плевен 2019 - 2021 г., представен и приет на заседание на Общинския съвет.
В териториите с интензивен автомобилен трафик в Плевен превишението на граничната стойност през годината е с по-ниски стойности, като само на един от пунктовете са отчетени нива на шум под граничната стойност за района. В зоните с промишлени източници на шум на два пункта измерените нива са с по-ниски стойности от предходната година, на третия -  отчетените нива на шум отговарят на изискванията на МЗ и МОСВ. В жилищните зони превишението на граничната стойност е по-ниско в сравнение с 2018 г., а в зоните с лечебни заведения и санаториуми - измерените еквивалентни нива на шум са били с по-високи стойности от 2018-та. В тихите зони, извън урбанизираната територия, нивото на шум се запазва същото и е под граничната стойност. Въпреки че през 2019 г. са определени средни нива на шум равни или по-ниски на измерените през предходната година, шумовото натоварване в Плевен съществува и може да причини неблагоприятни ефекти върху човешкото здраве, е заключението в тази част на доклада. Посочва се също, че за изминалата една година сигналите от гражданите по въпросите на шума в околната среда са били общо 72, като при извършени проверки са съставени 6 констативни протокола по реда на общинската Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и др. имоти за общо ползване в общината. По същия ред Областната дирекция на МВР е съставила 14 акта.
В годишния отчет на Програмата за опазване на околната среда на Община Плевен 2019 - 2021 г., са представени данни и за управлението на отпадъците на територията на общината. Регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен приема отпадъците от шестте общини от региона - Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци. Битовите отпадъци се подлагат на предварително третиране в сепариращата инсталация, като през 2019 г. за третиране са предадени общо 54 760 т смесени битови отпадъци от населените места на общината, 7 949 т неопасни производствени отпадъци и 38 641 т неподлежащи на последващо оползотворяване след сепарация и некачествен компост. За компостиране са предадени и 1 060 т разделно събрани зелени отпадъци, както и 6 903 т биоразградими.
Разделно събраните битови отпадъци по договор с „Екопак България" за годината в Плевен и гр. Славяново са съответно: хартия и картон - 56 т, пластмаси и метал - 43 т и стъкло - 59 т. Други масово разпространени отпадъци, събрани разделно са още: 2.35 т излезли от употреба батерии, 325 т излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и 13.80 т излезли от употреба моторни превозни средства. На площадки с разрешително за дейности с отпадъци предадените разделно събрани от физически и юридически лица са: 190 т хартия и картон; 15.606 т пластмаси; 1753 т метални отпадъци; 2.914 т излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; 4.792 т излезли от употреба батерии; 93 т излезли от употреба гуми.
В отчета са посочени данни и за дейностите за решаване на проблема с бездомни кучета на територията на града. През 2019 г. заловените безстопанствени кучета са 110, кастрирани и върнати по места са съответно 97 и 92, осиновените четириноги през периода са 10 на брой.  Манипулациите /кастриране, обезпаразитяване и ваксиниране срещу бяс/ се извършват от общинско звено в приют за временно настаняване на безстопанствените кучета.
 
Комисии в ОбС - Плевен обсъждат продажба на общински имот в жк „Дружба“, отреден за поликлиника Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 31 Март 2020 14:23
nedostroena poliklinika DrujbaПредложение за продажба на общински недвижим имот с площ от 8 619 кв.м в жк „Дружба“, заедно с изградените в него на груб строеж три сгради, влиза за обсъждане в комисии в Общинския съвет. „Става дума за недвижим имот - частна общинска собственост, теренът е в 1-ви микрорайон в жк "Дружба". Това е урбанизирана територия с начин на трайно ползване за друг обществен обект, комплекс. Според стария идентификатор теренът е отреден за поликлиника с аптека. Част от имота са и изградените в него на груб строеж три обществени сгради - на 8, на 3 и на 2 етажа“, информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев. Той поясни, че районът е преди всичко жилищен, но там вече има застрояване на обществени и търговски сгради - бензиностанции, автомобилни представителства, магазини. В района се намират и АГ клиника в строеж, жилищни блокове 315, 316, газстанция, градински център и др.
Посочените три сгради в имота са с изтекли гаранционни срокове на носещата конструкция след „замразяване" на строежа през 1993 г. и не са налични строителни книжа и документи по Наредба №3 на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството в сила от 31.07.2003 г. В предложението се посочва, че и трите сгради са със стоманобетонна конструкция от безгредови плочи и монтажни колони, изпълнена по строителна система „Пакетно-повдигани плочи" /ППП/. Армировката им е оголена и корозирала, има и течове по покривите им, които нарушават целостта на конструкцията. Връзките през ППП между колоните са покрити с ръжда. Сградите са освидетелствани от комисия по ЗУТ съгласно констативен протокол от 06.03.2020 г. като негодни за обитаване и подлежащи на експертно обследване. Около тях липсва и строителна ограда и достъпът до тях не е обезопасен.
За имота, предложен за продажба, има изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, която възлиза на 1 132 830 лв. без ДДС, в т.ч. за поземления имот - 385 360 лв. и за обществените сгради - 747 470 лв.
„Този имот е включен в програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Плевен за 2020 г. в раздел III, точка Б. „Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде", припомни Мартин Митев. Той информира, че предложението за продажба предстои да бъде разгледано през април в две от постоянните комисии в Общинския съвет - ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" и ПК по "Бюджет и финансова политика".
При одобрение в Общинския съвет, предложението е имотът да бъде предложен на публичен търг чрез предварително представяне на предложенията от участниците в общинска администрация.
Последно променен на Вторник, 31 Март 2020 15:08
 
Депутатът Васил Антонов с поредно дарение за болници в областта Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 30 Март 2020 11:10
vasil antonov NSНародният представител от "БСП за България" Васил Антонов направи поредно лично дарение на пет лечебни заведения в област Плевен. Това са УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен и здравни заведения в общините Червен бряг, Левски, Гулянци и Никопол.
Желанието на дарителя е средствата да са в помощ на ръководствата на лечебните заведения за осигуряване на предпазни средства на персонала заради инфекцията от коронавирус.
 
Служители на отдел „Инспекторат” описаха излезли от употреба автомобили в Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 30 Март 2020 14:53
star avtomobil2Служители от отдел „Инспекторат” към Дирекция „Обществен ред и сигурност” в Община Плевен описаха 46 излезли от употреба автомобили на територията на град Плевен. Проверките бяха извършени в периода от 02 до 30 март 2020 г. и обхванаха както пространствата пред и около жилищните блокове, така и улиците. Изготвен е списък на автомобилите, след което започна процедура по уведомяване на собствениците им. Ако те не ги премахнат доброволно в указания законов срок, старите МПС-та ще бъдат принудително репатрирани на специално отредена площадка. Срокът за съхранение там е 14-дневен съгласно решение на Общинския съвет, след изтичането му автомобилите ще бъдат предавани за скрап.
Според разписаното в чл. 35 от Наредба № 2 за опазване на околната среда в община Плевен, „забранява се съхраняването на излезлите от употреба МПС и ППС с неугледен външен вид и технически неизправности, замърсяващи околната среда на терени –общинска собственост: улици, булеварди, площади, тротоари, зелени площи и терени – Държавна собственост, както и извършването на търговска дейност”. В чл. 37. (1) е постановено „собственикът на МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32 д от Наредба № І-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на моторни превозни средства и ремаркетата, теглени от тях /ДВ, бр. 31 от 2000 г./ за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност и което не се съхранява в имоти – частна собственост, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване”.
 
Нова наредба ще регламентира ползването на общинските спортни обекти в община Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 27 Март 2020 14:11
zala spartakНова наредба в Община Плевен ще регламентира условията и реда за ползване на спортните обекти, общинска собственост. „Предложението за Наредба №37 бе в дневния ред на Общинския съвет за месец март, но обсъждането бе отложено за априлското ни заседание с цел прецизиране на отделни текстове в нея“, информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев, като припомни, че предложеният проект вече е обсъден в три от постоянните комисии.
Целта на предложения проект за Наредба №37 е да се определи реда и условията за предоставянето на спортните обекти, собственост на Община Плевен, съобразно новата нормативна уредба. Задачата е освен да бъдат регулирани обществените отношения, свързани с използването на общинските спортни обекти, да се даде възможност и за инвестиции в тях, както и предпоставки за по-доброто им управление и използване.
Законът за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/, в сила от 18.01.2019 г., определя спортните обекти да се предоставят за ползване, да бъдат отдавани под наем, предоставяни на концесия и върху тях да се учредяват ограничени вещни права при условия и ред, определени в наредби, приети от общинските съвети. Съгласно текстове в него общинските спортни обекти могат да се предоставят безвъзмездно за определено време при условия и ред, определени в наредба на общинския съвет за спортните дейности, записани отново в ЗФВС.
Друг текст в закона посочва, че спортните обекти или части от тях - общинска собственост, могат да се отдават под наем след провеждане на търг или конкурс при условията и по реда на действащото законодателство и при спазване изискванията на Закона за физическото възпитание и спорт. Съгласно новата нормативна уредба с наредбата на Общинския съвет следва да бъдат определени: Изискванията, на които да отговарят участниците; Критериите за оценяване на размера на предвидените инвестиции и контролът по изпълнението им; Условията за оценяване на възможностите за развитие на спортната дейност, както и постигнатите спортни резултати; Редът за подаване и разглеждане на заявленията, класиране на участниците и сключване на договора.
Законът дава възможност общинските спортни обекти да се отдават под наем за срок до 1 година без търг или конкурс при условия и по ред, определени също в наредбата на спортен клуб - сдружение с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен спортен клуб, които са вписани в регистрите по чл. 9, ал. 1 от Закона.
Съгласно текст в закона, спортни обекти или части от тях - държавна или общинска собственост, може да се отдават под наем за срок и до 10 години, като в тази хипотеза не е предвидено изискване това да става само на спортни клубове.
Спортните обекти или части от тях - общинска собственост, може да се отдават под наем за срок и до 30 години само на спортни клубове, спортни федерации или обединени спортни клубове, вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС.
„При разработването на проекта за наредба за Община Плевен са взети предвид всички норми на новия Закон за физическото възпитание и спорта и текстът на проекта е изцяло съобразен с тях“, заяви Мартин Митев. Проектът запазва всички възможности, дадени от ЗФВС за използване на спортните обекти. Предвидена е възможност за провеждане на търг или конкурс, като конкретните параметри ще се определят за всяка процедура според различните случаи и целите, които се поставят при ползването на обекта, и резултатите, които се очакват.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 602
Фейсбук коментари
Сподели статията