Начало Общество Политика
06 Март 2021 г., Събота
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Петък, 05 Март 2021 17:34
Петък, 05 Март 2021 16:26
Петък, 05 Март 2021 15:26
Петък, 05 Март 2021 12:30
Петък, 05 Март 2021 11:53
Петък, 05 Март 2021 09:00
Петък, 05 Март 2021 08:55
Петък, 05 Март 2021 08:47
Четвъртък, 04 Март 2021 10:50
Четвъртък, 04 Март 2021 09:57
Четвъртък, 04 Март 2021 09:36
Четвъртък, 04 Март 2021 09:11
Четвъртък, 04 Март 2021 09:05
Четвъртък, 04 Март 2021 09:00
Четвъртък, 04 Март 2021 08:47
Сряда, 03 Март 2021 14:04
Сряда, 03 Март 2021 11:23
Сряда, 03 Март 2021 08:57
Вторник, 02 Март 2021 16:15
Вторник, 02 Март 2021 13:00
Вторник, 02 Март 2021 11:04
Вторник, 02 Март 2021 10:38
Вторник, 02 Март 2021 10:00
Вторник, 02 Март 2021 09:55
Вторник, 02 Март 2021 09:50
РЕКЛАМА
Политика
Седем политически формации подписаха споразумението за коректна предизборна кампания Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 05 Март 2021 17:34
sporazumenie1Представители на седем политически формации – партии и коалиции, регистрирани за участие в предстоящите на 4 април избори за Народно събрание, подписаха днес предложеното от кмета Георг Спартански споразумение относно разпространение на агитационни материали по време на предизборната кампания. Подписите си поставиха представляващите ГЕРБ, БСП, ДПС, „Демократична България - Обединение”, АБВ, „Възраждане”, „Републиканци за България”.
Подкрепилите споразумението  политически субекти се ангажират да водят коректна предизборна агитация съгласно разпоредбите на Изборния кодекс. Всички присъстващи представители на партии и коалиции се обединиха около мнението, че въведената от Георг Спартански практика преди всеки вот да се подписва подобно споразумение е работеща и резултатите са видими.
Споразумението остава на разположение в Община Плевен за подпис от други участници в изборите, които не са имали възможност да се явят в днешния ден.
 
„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 05 Март 2021 15:26
logo ESF S1   ОБЩИНА ПЛЕВЕН logo RChR S1 


„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И
ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Община Плевен изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен“ за предоставяне на интегрирани почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за хора с увреждания и възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване за период от 12 месеца, на обща стойност 773 978, 08 лв.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Договор № BG05M9OP001-2.040-0064-C01 и има за цел изграждането на мрежа за предоставяне на интегрирани почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, чрез услугата „Патронажна грижа“.
Екипът на социалната услуга се състои от социални работници, медицински лица, рехабилитатор, психолози и домашни санитари, които предоставят патронажни грижи в рамките на до 2 часа дневно в домовете на възрастни хора и лица с увреждания, съгласно идентифицираните им нужди. Дейностите по патронажни грижи включват:
* Медицинските специалисти се грижат за проследяване схемата за прием на лекарства, мерене на кръвно, връзка с личните лекари на потребителите.
* Рехабилитаторите работят за по-добра подвижност и самостоятелност на нуждаещите се в ежедневието им.
* Предоставя се психологическа подкрепа и консултиране.
* Домашните санитари оказват помощ за почистване, пазаруване, лична хигиена и др., в съответствие с потребностите на потребителя.

Предвижда се да бъдат обслужени 334 лица, потребители на услугата, които попадат в една от посочените групи:
* Възрастни хора над 65 години (навършили 66г.) с ограничения или в невъзможност от самообслужване.
Лица с увреждания с определени от ТЕЛК проценти трайно намалена работоспособност (от 18г. до 65 г.).

Териториалният обхват на проекта включва всички 25 населени места в Община Плевен.

Офисът на услугата „Патронажна грижа“ се намира на адрес:
гр. Плевен, ул. „Генерал-лейтенант Атанас Стефанов"№ 4
Телефон за контакти: 064/800 011

Този документ е създаден във връзка с изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.040-0064 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен“, финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.040-0064-C01/25.06.2019 г., процедура № BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР2014 – 2020.
Последно променен на Петък, 05 Март 2021 16:17
 
Кметът на Плевен кани партии и коалиции да подпишат споразумение за коректна кампания Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 03 Март 2021 11:23
obshtina-plevenКметът Георг Спартански отправя покана към представителите на политически партии и коалиции, които ще участват в произвеждането на избори за Народно събрание на 04 април т.г., да подпишат споразумение относно разпространение на агитационни материали по време на предизборната кампания. Подписите ще се полагат на 05 март, петък, в 12.00 часа в Заседателната зала на Община Плевен, етаж 3. 
Подкрепилите т. нар. джентълменско споразумение се ангажират да поставят  агитационните си материали само на определените в заповед на Кмета на Община Плевен места, а на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имота. Те ще декларират също, че няма да използват предизборни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинска и държавна собственост и безопасността на движението, както и такива, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. Представителите на политическите формации ще се споразумеят и да не унищожават и заличават предизборни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден, както и да не поставят агитационни материали в изборните помещения, а също и на разстояние, по-малко от 50 метра, от входа на сградата, в която е изборното помещение, в изборния ден и до края на гласуването.
С подписа си под споразумението партиите и коалициите, които ще участват в изборите, се задължават в 7-дневен срок след приключване на изборите да премахнат поставените агитационни материали.
По идея на Георг Спартански такива споразумения се подписват преди избори от началото на първия му мандат. Резултатите в полза на опазването на общинската собственост и чистотата в община Плевен, на безопасността на движението, както и на спазването разпоредбите на Изборния кодекс, са оптимистични, поради което традицията се продължава.

 
Вижте кандидатите за народни представители от 15 МИР - Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 05 Март 2021 11:53
izbori parlament 2021Всички партии и коалиции, регистрирани в ЦИК за участие в парламентарните избори на 4 април 2021 г., са регистрирали свои кандидатски листи за 15 МИР - Плевен. Само 5 партии и коалиции са с пълни листи от 18 кандидат-депутати.
Има и един независим кандидат.
263 са кандидатите за народни представители.
В област Плевен са регистрирани 374  секционни избирателни комисии (СИК), информират от РИК - Плевен.

Публикуваме листите според поредността на номерата на партиите и коалициите в бюлетината.
1. ПП ВМРО-БНД
1.    Красимир Каракачанов
2.    Калин Поповски
3.    Десислава Иванова
4.    Валентин Буров
5.    Венцислав Грозев
6.    Георги Татарлиев
7.    Здравко Дафинов
8.    Дарин Матов
9.    Татяна Божинова
10. Стефан Стефанов
11. Пламен Спасов
12. Пламен Бончев
13. Филип Николов
14. Валери Босилков
15. Ивайло Христов
16. Христо Илиев
17. Илияна Иванова
18. Дарин Кинов
2.Коалиция "Ние, гражданите"
1.    Любомир  Георгиев  Маринов
2.    Мариана Младенова Славова
3.    Димитър Костов Мангов
4.    Иван Михайлов Мишев
5.    Анелия Борисова Караиванова
6.    Станислав Веселинов Георгиев
7.    Дечко Лазаров Бонев
8.    Людмила Николова Делева
9.    Георги Тодоров Илийчовски
10. Владимир Тодоров Петков
11. Георги Петков Маринов
3. ПП "БНС - Нова демокрация"
1.    Мартин Серьожев Вътев
2.    Петър Ванков Петров
3.    Павел Валериев Димитров
4.    Милен Любомиров Илиев
5.    Венета Александрова Василева
4. Коалиция ”БСП за България”
1.    Румен Василев Гечев
2.    Стефан Иванов Бурджев
3.    Илиян Славейков Йончев
4.    Мирослав Николов Михайлов
5.    Мария Цветанова Бонинска
6.    Злати Иванов Тодоров
7.    Бойко Йорданов Тодоров
8.    Бисер Кирилов Борисов
9.    Антонио Владимиров Василев
10. Бисер Георгиев Атанасов
11. Цветан Паскалев Андреев
12. Марияна Кръстева Маринова
13. Иван Петров  Мандински
14. Христофор Петков Дочев
15. Огнян Огнянов Янчев
16. Ива Георгиева Славчева
17. Веселин Николаев Радев
18. Зорница Димова Йоткова
5. ПП „Възраждане”
1. Николай Георгиев Дренчев
2. Данаил Николаев Раденцов
3. Милен Николаев Маринов
4. Ангел Христов Мавровски
5. Ивелин Първанов Първанов
6. Захари Величков Дончев
7. Огнян Драгомиров Иванов
8. Николай Николов Маринов
6. ПП АБВ
1. Веселин Веселинов Плачков
2. Красимир Франчешков  Грунчев
3. Марлена Петрова Цанкова
4. Стилиана Ружкова Иванова
5. Аня Стефанова Михова
6. Никола Цветанов Йорданов
7. Ваньо Петров Пейчев
8. Михаил Петков Блъсков
9. Ирена Иванова Михайлова
10. Румен Петков Банчев
11. Елеонора Ангелова Йоткова
12. Тихомир Христов Тодоров
13. Валенто Александров Василев
7. ПП „Атака”
1. Адриан Христов Асенов
2. Илиан Андреев Беров
3. Цветослав Василев Христов
4. Христофор Георгиев Витков
5. Петя Любомирова Панайотова
6. Цветан Драганов Райков
7. Генка Добрянова Цветкова
8. Емил Маринчев Петков
9. Петьо Иванов Янев
10. Лора Христова Тотева
11. Мариела Тодорова Тонкова
12. Пламен Илиев Пешев
13. Костадин Атанасов Янков
14. Владислав Петков Първанов
8. ПП Консервативно обединение на десницата
1. Диян Любенов Станков
2. Валери Василев Кузев
9. ПП „Движение за права и свободи”
1. Велислава Иванова Кръстева
2. Марио Киров Рангелов
3. Исмаил Ертурулов Гюлянлиев
4. Шенджан Яшарова Куртанова
5. Тома Юлиянов Терзиев
6. Васил Методиев Петков
7. Свилен Илиев Огнянов
8. Майдън Ахмедов Сакаджиев
9. Илхан Али Куртаджъ
10. Момчил Иванов Митев
11. Илиан Севелинов Селимски
12. Мелек Ахмедова Салиева
10. ПП „Българска прогресивна линия”
1. Васил Стоянов Василев
2. Валери Владимиров Попов
3. Цветелина Валериева Илиева
4. Симеон Славов Кинтов
11. Коалиция „Демократична България - обединение”
1. Найден Маринов Зеленогорски
2. Тодор Георгиев Еленков
3. Свилен Петров Трифонов
4. Албена Симеонова Върбанова
5. Николай Валентинов Милев
6. Николай Атанасов Любенов
7. Златко Илиев Урумов
8. Петко Ивайлов Петков
9. Лора Илиянова Герасимова
10. Елена Сашева Петрова
11. Вихрен Калинов Крамолински
12. ПП „Възраждане на Отечеството”
1. Пламен Георгиев Александров
2. Юрий Цветанов Николов
3. Сашо Любенов Начев
4. Николай Иванов Стоев
5. Цеко Кръстев Ангелов
6. Бистра Маринова Кралева
7.Иван Печев Тишев
8.Красимир Георгиев Кузманов
13. Движение „Заедно за промяната”
1. Гарабед Ардашес Минасян
2. Иван Филипов Иванов
3. Иван Тошев Иванов
4. Станислава Сашева Дочева
5. Кристина Атанасова Колесник
6. Ивайло Венциславов Нинов
7. Димчо Дочев Джиговски
14. ПП „Българско национално обединение”
1. Евелина Ванева Илиева
2. Иван Мариянов Иванов
3. Илия Тодоров Григоров
4. Цветозар Миленов Кръстев
5. Пламен Георгиев Георгиев
6. Анелия Георгиева Георгиева
7. Веселин Николов Ванев
8. Иван Митков Недялков
9. Жан Цветанов Великов
15. ПП „Нация”
1. Иванчо Зарков Иванов
2. Людмил Русанов Стоянов
16. ПП „Мир”
1. Бойко Боянов Първанов
2. Димитър Илиев Илиев
3. Красимир Димитров Тунев
4. Виолета Димитрова Георгиева
5. Люсиен Хараламбиев Тишев
6. Цветанка Иванова Панчева
7. Пламена Стоянова Тончева
8. Симеон Пламенов Крумов
9. Виктор Валентинов Върбанов
10. Галя Иванова Денева-Кръстева
11. Виолета Кръстева Атанасова
17. Коалиция „Граждани от протеста“
1. Паоло Спасов Панчев
2. Константин Константинов Бонев
18. Коалиция „Изправи се! Мутри, вън!”
1. Юлиян Милчев Ненчев
2. Емил Кирилов Райков
3. Момчил Недялков Спасов
4. Данка Василева Николова
5. Стефан Димитров Петков
6. Илия Николов Николов
7. Цветомира Филадинова Добрева
8. Момчил Бориславов Няголов
9. Радосвета Василева Маджарова-Вълчева
10.Нора Анчева Симеонова
11. Наталия Христова Петрова
12. Валерия Василева Джунева
13. Митко Величков Мотов
14. Любка Живкова Бумбарова
15. Пламен Дилов Дилов
16. Явор Георгиев Янков
17. Мелиса Людмилова Асенова
18. Димитър Цветанов Стефанов
19. ПП „Глас Народен”
1. Росен Маринов Костов
2. Виржиния Светлозарова Богданова
3. Бистра Милкова Здравкова
4. Свилен Цоков Конов
5. Димитър Илиев Цветанов
6. Калоян Димитров Брязов
7. Лидия Борисова Нинова
8. Дилян Димитров Маринов
9. Генчо Христов Цонев
20. Движение на непартийните кандидати
1. Нина Ангелова Дюлгерова
2. Даян Валериев Тачев
21. ПП „Републиканци за България”
1. Владислав Тошков Николов
2. Йордан Христов Грижов
3. Христослав Михайлов Михайлов
4. Пламен Симеонов Бешков
5. Юлиян Александров Йовков
6. Петьо Димитров Петков
7. Мирослав Дунчев Николов
8. Иван Любомиров Йолов
9. Северина Величкова Пенова
10. Христо Георгиев Гешов
11. Николай Иванов Раев
12. Иво Миленов Кочев
13. Айхан Орханов Османов
14. Георги Николаев Цветанов
15. Петко Димитров Конов
16. Ива Валентинова Стоянова
17. Милен Илианов Трифонов
18. Росен Славков Димитров
22. ПП „Правото”
1. Мария Петрова Колева
2. Димитър Любенов Казаков
23. ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност”
1. Димитър Петров Ройбов
2. Правда Захариева Митова
24. „Патриотична коалиция – ВОЛЯ и НФСБ“
1. Полина Цанкова – Христова
2. Димитър Карамфилов
3. Петко Събев
4. Людмил Личков
5. Алберт Илиев
6. Николай Дамяновски
7. Ибрям Мусов
8. Аза Козовска
9. Момчил Иванов
10. Румен Йорданов
11. Ивайло Петров
12. Цецко Босев
13. Андриан Георгиев
14. Мая Аспарухова
15. Светослав Радуловски
16. Каприел Папазян
17. Сашо Матеев
18. Емил Янков
25. ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“
1. Мария Кристиянова Мартинова
2. Цветан Стоименов Ночев
3. Цвета Петрова Филипова
4. Райна Веселинова Милева
26. ПП „Общество за нова България”
1. Пламен Мирчев
2. Петър Димитров
27. Български съюз за директна демокрация
1. Павлин Методиев Иванов
2. Деян Цветанов Георгиев
28. Коалиция ГЕРБ-СДС
1. Григор Ангелов Горчев
2. Мирослав Николов Петров
3. Пламен Тачев Петров
4. Димитър Константинов Господинов
5. Мариана Петрова Лазарова-Иванова
6. Албена Георгиева Тотева
7. Десислава Милкова Панталеева
8. Валери Пламенов Лачовски
9. Мирослав Стоилков Траянов
10. Дочко Димитров Дочев
11. Христомир Цанков Христов
12. Тони Крумов Крумов
13. Румен Мартинов Мотовски
14. Огнян Митков Кузманов
15. Велислава Дончева Величкова -Христова
16. Александър Богданов Николов
17. Цветан Христофоров  Луканов
18. Атанас Кръстев Върбанов
29. ПП „Има такъв народ”
1. Радостин Петев Василев
2 Александър  Атанасов Александров
3. Юлия Георгиева Чортленева
4. Александър Велиславов Тодоров
5. Данаил Милчев Найденов
6. Петьо Асенов Трифонов
7. Венцислав Иванов Петков
8. Христинка Илийчева Иванова
9. Красимир Георгиев Иванов
10. Светослав Георгиев Георгиев
30. ПП „Пряка демокрация”
1. Виктория Данаилова Пенчева
2. Владимир Луканов Мартинов
3. Любомир Радостинов Главев
4. Борислав Петров Василев
 
Независим кандидат за народен представител
ЧАВДАР РАДИОНОВ МАРИНОВ
Последно променен на Петък, 05 Март 2021 13:15
 
При старта на предизборната кампания 52.5% заявяват, че ще отидат до урните Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 02 Март 2021 10:38
parlamentaren zvanetsВисока е вероятността за шест или седем партиен парламент, ако в започващата на 4 март 2021 година кампания за 45то Народно събрание се затвърди и увеличи подкрепата за Демократична България (5.7%), Коалицията на Мая Манолова (4.5%) и ВМРО (3.7%). Това показват данните от национално представително проучване на Социологическа агенция Алфа Рисърч, съфинансирано от агенцията и БТВ. Анкетирани са 1013 пълнолетни граждани в периода 26 февруари – 1 март чрез пряко стандартизирано интервю с таблет, което позволява събирането на данните в реално време и регистрирането на най-последните промени в обществените нагласи. Използвана е двустепенна стратифицирана по регион и тип населено място извадка с квота по пол, възраст, образование.
Избирателна активност
izbori aktivnost AlphaResearch
Към момента на анкетирането 52.5% от пълнолетните българи заявяват, че със сигурност ще участват в изборите. Налице е лек ръст от 3 на сто спрямо предишното проучване на Алфа Рисърч. Той се дължи на мобилизацията от последните три дни, след оповестяването на голяма част от партийните листи и предизвикания от тях засилен интерес към персоналните двубои. Регистрираната от проучването електорална картина е с най-голяма степен на валидност при запазване на тази избирателна активност, или при участие на около 3 – 3.2 милиона души. Същевременно, 15% от решилите да гласуват все още не са направили своя окончателен избор „за кого“ и ще вземат решение в рамките на кампанията. При сближени позиции на редица от партиите, то може да наклони везните в една или друга посока буквално до последния момент.
Според Алфа Рисърч при рязък спад на активността поради влошаване на епидемичната ситуация (до около 2.5 милиона избиратели), е възможно да се стигне до турбулентни преки, или косвени ефекти. Прекият ефект ще се изрази в превръщането на вота в състезание между твърдите ядра и потенциал за сериозно разместване на сегашните електорални пластове. Косвеният – в по-слаба легитимност на излъчения парламент, особено в ситуация на трудно съставяне на управленска коалиция.
Кой са сигурни за влизане в народното събрание
izbori partii AlphaResearch
Анализът, който правят социолозите от Алфа Рисърч, показва че ГЕРБ има преднина пред БСП от пет пункта сред твърдо решилите да гласуват. Ако тази преднина се запази или се увеличи, ГЕРБ има шанс да спечели около една трета от депутатските мандати (80-85) и да се заяви отново като силен претендент за участие в управленска коалиция. Ако пък се реализира формулата „всички срещу ГЕРБ“, не могат да бъдат оценени като особено високи шансовете за устойчиво мнозинство с участието на три до четири от останалите партии.
В тази ситуация ролята на следващите две партии - ДПС и Има такъв народ, ще бъде ключова. Политическата стратегия на тези двама играчи до голяма степен може да определи характера и изобщо, възможността да се случи една бъдеща управленска коалиция.
Протестния вот и по-малките политически сили
Според Алфа Рисърч потенциалът на протестния вот, катализиран от протестите през лятото на 2020 година, не намира един консолидиран израз, а се разпилява в поне три субекта с шанс за политическо представителство и в още 3-4 по-малки партии.
Най-устойчив е вотът за Демократична България. С 5.7% начален електорален „капитал“ коалицията има високи шансове за парламентарно представителство. За тази формация е характерна мобилизацията на нейните избиратели непосредствено преди вота, а също и не малкият брой гласове от чужбина. По отношение и на двата фактора, които по принцип действат в полза на Демократична България, настоящите парламентарни избори обаче са рискови. От тази гледна точка на коалицията е нужна силна кампания и силна мобилизация, за да бъде сигурна в преминаването на 4 процентовата бариера.
Към момента на проучването коалицията около Мая Манолова също преминава прага за влизане в парламента, но степента на несигурност тук е по-висока. Както поради по-ниската електорална подкрепа, така и поради отсъствието на устойчиво ядро и идентификация с тази партия.
ВМРО се очертава като партията с най-висок шанс да представлява „патриотичната ниша” в следващия парламент. В началото на кампанията тя все още е под прага от 4%, но по-силната кампания и по-слабата избирателна активност може да се окажат решаващи за крайния й резултат.
Социолозите обръщат внимание на факта, че ако се реализира вариантът за шест до седем партиен парламент, това би дало шанс за повече коалиционни комбинации и излъчване на макар и трудно съставено правителство. Същевременно те не изключват варианта за нестабилен парламент и нови парламентарни избори.
Честността на вота
izbori narusheniya AlphaResearch
Като правило, колкото по-голяма е несигурността, толкова по-силни са подозренията в манипулиране на вота. Необичайната ситуация, в която ще се проведат настоящите избори, може да добави към политическата несигурност и несигурност в легитимността. А това би било изключително опасен развой, с потенциал да отключи остра политическа криза. Към момента обществените нагласи са като цяло спокойни - 23% смятат, че изборите ще са честни, още 45% - че дори и да има нарушения, те няма да повлияят съществено на крайните резултати. Запазват се обаче една четвърт радикални настроения, според които нарушенията ще са сериозни и многобройни. Процент, който не бива да бъде пренебрегнат нито от ЦИК, нито от изборната администрация и партиите.
Последно променен на Вторник, 02 Март 2021 10:05
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 637
Фейсбук коментари
Сподели статията