Начало Общество Политика
28 Ноември 2021 г., Неделя
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Четвъртък, 02 Септември 2021 16:20
Сряда, 01 Септември 2021 11:34
Вторник, 31 Август 2021 16:27
Вторник, 31 Август 2021 14:50
Вторник, 31 Август 2021 11:01
Вторник, 31 Август 2021 08:51
Понеделник, 30 Август 2021 22:05
Понеделник, 30 Август 2021 16:08
Понеделник, 30 Август 2021 15:22
Понеделник, 30 Август 2021 11:32
Понеделник, 30 Август 2021 11:23
Петък, 27 Август 2021 15:22
Петък, 27 Август 2021 09:10
Петък, 27 Август 2021 09:05
Петък, 27 Август 2021 09:00
Четвъртък, 26 Август 2021 18:00
Четвъртък, 26 Август 2021 16:45
Четвъртък, 26 Август 2021 14:58
Четвъртък, 26 Август 2021 12:06
Четвъртък, 26 Август 2021 11:19
Четвъртък, 26 Август 2021 10:50
Четвъртък, 26 Август 2021 10:15
Четвъртък, 26 Август 2021 10:00
Четвъртък, 26 Август 2021 09:15
Четвъртък, 26 Август 2021 09:10
РЕКЛАМА
Политика
В Инвестиционната програма на Община Плевен бяха добавени три нови позиции на стойност 86 203 лева Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 26 Август 2021 12:06
sesia 082021-1Общинският съвет в Плевен прие промени в Инвестиционната програма на Общината за текущата година, като допълни програмата с три нови обекта - ремонт на спортно съоръжение в града, доизграждане на детска площадка в Славяново и закупуване на техника за нуждите на Николаево. Предложението бе прието единодушно от местния парламент.
Общинската инвестиционна програма, разпределена по обекти и източници на финансиране, е утвърдена с Решение №461 от 25.02.2021 г. в рамките на общинския сборен бюджет. Обемът й е в размер на 9 780 700 лв., от които преходен остатък от целеви трансфери и субсидии - 2 861 071 лв., целева субсидия за капиталови разходи - 1 620 150 лв. и собствени бюджетни средства - 5 299 лв. Причините за направените допълнения по нея са следните:
В ход е процедура за осъществяване на инвестиционно намерение от страна на БФС върху имот частна общинска собственост на ул. „Колописта” №7 в Плевен - ремонт на футболно игрище. С писмо от април тази година от сдружение ФК „Спартак 1919” е внесено искане за безвъзмездно право на ползване на останалата част от спортния обект за срок от 20 години, за да бъде извършен ремонт на съблекални, лекоатлетическа писта и изграждане на огради и осветление около футболния терен. Инвестиционното намерение е потвърдено и на среща с Даниел Митов, представляващ сдружението „Спартак 1919”. В същия район се намира и полигон за хвърляне по лека атлетика. За двата спортни имота през 2011 г. бе изработен и впоследствие актуализиран технически проект за изграждане на открит спортен комплекс, включващ спортно игрище с изкуствена трева, лекоатлетическа писта, лекоатлетическа площадка за хвърляне на чук, диск и копие, както и спомагателни помещения. Проектът е депозиран нееднократно в Министерството на младежта и спорта с искане за финансиране, но без резултат. Сегашните инвестиционни намерения на двете сдружения не се отнасят за тренировъчната площадка за лека атлетика. За да има възможност за бъдещо кандидатстване за финансиране на ремонта й е нужен нов проект, тъй като е невъзможно използването на този от 2011 г. В този смисъл е и изпратен отговор АК „Георги Дъков'' с искане за ремонт на полигона за хвърляния, като се посочва, че при евентуален ремонт на същия в района ще се оформи модерен спортен комплекс за тренировки на открито по няколко вида спорт. Според представена в дирекция „Устройство на територията“ оферта проектирането на посочения имот ще е на стойност 14 000 лв.
Втората причина за приетите промени в Инвестиционната програма е свързана с изграждането на детска площадка в гр. Славяново. През 2020 г. по проект на Община Плевен е изграден първият етап от съоръжението на стойност 27 706 лв. Предстои изграждане на втория, като за целта са необходими 51 203 лв. съгласно КСС.
Третият мотив: през 2020 г. бяха разчетени 20 000 лв. за закупуване на трактор за нуждите на с. Николаево, които не бяха усвоени. Тракторът би се използвал за почистване на улици, гробищните паркове, за снегопочистване и транспортни нужди, каквито често възникват в селото.
С оглед на гореизложено Общинският съвет направи следните допълнения по програмата:
- Създава обект „Основен ремонт на спортни площадки за хвърляне на диск и чук, площадки за хвърляне на копие“, финансиран със собствени бюджетни средства - 14 000 лв.;
- Създава обект „Изграждане на спортна площадка гр. Славяново, втори етап“, финансиран със собствени бюджетни средства - 51 203 лв.;
- Създава обект „Трактор с. Николаево”, финансиран със собствени бюджетни средства - 21 000 лв.
Средствата за реализацията на добавените три обекта в размер общо на 86 203 лв. ще бъдат за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за местни дейности.
 
Ивет Горанова, Стойка Кръстева и техните треньори вече са почетни граждани на Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 26 Август 2021 10:00
Ivet Goranova-Stoika KrastevaОлимпийските шампиони Ивет Горанова и Стойка Кръстева и техните треньори Ангел Ленков и Борислав Георгиев получават званието „Почетен гражданин на Община Плевен“. Решението беше единодушно прието днес в Общинския съвет на Плевен. Предложението бе първа точка в дневния ред на заседанието, съветници заседават в залата в сграда „Гена Димитрова“ при спазване на разпоредените противоепидемични мерки. Сесията се излъчва в реално време на интернет страницата на ОбС-Плевен: https://obs.pleven.bg.
Съгласно общинската Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен, писменото предложение за удостояването със званието „Почетен гражданин на Община Плевен” се внася на заседание на Общинския съвет от неговия председател въз основа на решение на Комисията по чл.39, ал.1 за почетните граждани. От местния парламент решението се приема съответно с гласовете на две трети от общия брой на съветниците. В изпълнение на разпоредбите на Наредбата №11, на 16 август тази година председателят на Общинския съвет Мартин Митев, който се явява и председател на Комисията за почетните граждани, свика нейно заседание за обсъждане на постъпилото предложение за Ивет Горанова, Стойка Кръстева, Ангел Ленков и Борислав Георгиев. Включените в състава й председатели на десетте постоянни комисии в Общинския съвет и всички членове на ПК „Култура, вероизповедания и международна дейност” подкрепи предложения проект за решение, който днес получи окончателна подкрепа и в Общинския съвет.
Почетното звание на Ивет Горанова, Стойка Кръстева и треньорите им Ангел Ленков и Борислав Георгиев ще им бъде връчено тържествено за 15 май - Празника на Плевен.
Последно променен на Четвъртък, 26 Август 2021 10:26
 
Съветниците предстои да разгледат в комисии точките от дневния ред на предстоящото заседание на Общински съвет в Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 19 Август 2021 12:31
obshtina-plevenПостоянните комисии в Общински съвет на Плевен се събират за заседания следващата седмица, дни преди предстоящата сесия за август на местния парламент. Комисиите ще заседават на 23 и 24 август, понеделник и вторник, в Заседателната зала на Община Плевен при спазване на противоепидемичните мерки.
23 август, понеделник
ПК по „Стопанска политика и транспорт" заседава от 13 часа по дневен ред от шест точки. Заседанието ще започне с обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на включения проект в плана за действие за общински концесии на Община Плевен /2018 - 2020 г./ и на концесионните договори за 2020 г., след което ще бъдат представени справки за актуалното състояние на търговските дружества с общинско участие към 30 юли тази година. Финансови отчети внасят общинските фирми „Инжстрой“ ЕООД, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Тибор“ ЕАД, „Паркстрой“ ЕООД, ДКЦ II и ДКЦ III. Три от дружествата - „Инжстрой“, „Тролейбусен транспорт“ и „Тибор“, представят и протоколи от проведени конкурси за избор на експерт - счетоводители. От „Тибор“ е внесена и справка за влиянието на ограничителните мерки във връзка с разпространението на COVID-19 върху финансовото състояние на фирмата през първото полугодие на годината.
ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията" заседава от 14 часа. Съветниците ще обсъдят предложение за безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорт на стадион „Плевен“ за тренировъчна и състезателна дейност на Сдружение "Общински футболен клуб Спартак Плевен”. Стадионът е със статут на частна общинска собственост и се състои от футболен терен, лекоатлетическа писта, трибуни и сгради, заедно с урегулиран поземлен имот, отреден за стадион, паркинги и озеленяване. По кадастрална карта имотът е с площ 52 095 кв.м. С решение от юни 2020 г. на Общинския съвет и договор от август същата година, стадион „Плевен“ е предоставен на Сдружение "Общински футболен клуб Спартак Плевен” за срок от 1 година. В общинската администрация е постъпило предложение от председателя на Управителния съвет на Сдружението за подписване на нов договор за предоставяне за безвъзмездно ползване на стадион „Плевен“ на ОФК „Спартак Плевен", във връзка с участието му в първенството на Трета футболна лига.
ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" заседава от 17 часа. Комисията ще се запознае с Обобщения доклад за изпълнение на Плана за действие на Община Плевен за интеграция на ромите (2018 – 2020 г.) и План за действие на Община Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030 г.), ще разгледа и предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения. В дневния ред е включена и точка за предоставяне безвъзмездно за управление на НУ „Христо Ботев“ - Плевен на недвижим нежилищен имот - публична общинска собственост, представляващ едноетажна обществена сграда на ул. „Парашкев Цветков“ №35.
24 август, вторник
ПК по „Младежки дейности и спорт“ заседава от 14 часа в стая 70 в сградата на Община Плевен. Свикването на комисията този месец е свързано с постъпилото предложение за безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорт на стадион „Плевен“ за тренировъчна и състезателна дейност на Сдружение "Общински футболен клуб Спартак Плевен”.
ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" се събира от 14:30 часа в Заседателната зала по дневен ред от 10 точки. Съветниците ще разгледат предложение за приемане на начални цени по сортименти и дървесни видове за обектите, от които ще се продава дървесина на корен на търговци, ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица, юридически лица и търговци. Ще бъдат обсъдени и точки, касаещи уреждане на отношения между Община Плевен и физически лица във връзка с приложението на действащи подробни устройствени планове за имоти в Плевен и в Радишево, както и разрешения за изработването на проекти за ПУП-ове за поземлени имот с в местностите Табакова чешма и Стража. На вниманието на комисията ще стои и постъпила колективна жалба от живущите на ул. „Григоре Йон“ и ул. „Струма“ в Гривица.
ПК по „Бюджет и финансова политика" се събира от 15 часа по дневен ред от 13 точки. Пред съветниците ще бъдат представени доклади за актуалното състояние на търговските дружества с общинско участие към 30.06.2021 г., както и протоколи от проведени конкурси за избор на експерт - счетоводители за „Тролейбусен транспорт“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД. Комисията ще разгледа също: предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения; продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построена върху него сграда по плана на гр. Плевен; предложение относно уреждане на отношения между Община Плевен и физически лица във връзка с приложението на действащ Подробен устройствен план - План за улична регулация на незастроени урегулирани поземлени имоти по плана на Радишево.
ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" заседава от 16 часа по 8 точки. Сред тях са: Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на НУ „Христо Ботев“ - Плевен, на недвижим нежилищен имот - публична общинска собственост, представляващ едноетажна обществена сграда на ул. „Парашкев Цветков“ №35 в града; предложения за продажби на застроени общински недвижими имоти; Колективна жалба от живущите на ул. „Григоре Йон“ и ул. „Струма“ в Гривица.
ПК по „Здравеопазване и социална политика“ заседава от 17 часа. Комисията ще разгледа предложение за приемане на Обобщен доклад за изпълнение на Плана за действие на Община Плевен за интеграция на ромите (2018 г. - 2020 г.) и План за действие на Община Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 г. - 2030 г.). Дневният ред включва също преписка за опрощаване на несъбираеми задължения към държавата, както и две заявления за отпускане на еднократни финансови помощи за лечение. Ще бъдат разгледани и преписките за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми, постъпили до 18 август тази година.
Всички предложения и преписки, включени в дневните редове на постоянните комисии за м. август, са публикувани в интернет на https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-yuli-2021-gbg-1.
 
Дневният ред на заседанието през август на Общинския съвет в Плевен съдържа 20 точки Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 25 Август 2021 12:39
ObS mandat 2019-2023 1Общинският съвет на Плевен се събира за редовно заседание на 26 август 2021 година, четвъртък, от 9 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”, съобщават от общинската администрация. Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки, като заседанието ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg.
Предварителният дневен ред на настоящата сесия включва 20 предложения, първото от тях - присъждане на званието „Почетен гражданин на Община Плевен“ на олимпийските шампионки Ивет Горанова и Стойка Кръстева и техните треньори Ангел Ленков и Борислав Георгиев. На свое заседание, проведено на 16 август, Комисията по чл.39, ал.1 от Наредба №11 на Общинския съвет за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Плевен” разгледа предложението от Георг Спартански - кмет на Община Плевен, относно присъждане на званието на двете ни олимпийските шампионки и техните треньори. След обсъждане, Комисията подкрепи предложения проект за решение и предлага на Общинския съвет да го утвърди в решение.
Този месец пред местния парламент ще бъде представен Обобщен доклад за изпълнение на Плана за действие на Община Плевен за интеграция на ромите (2018 – 2020 г.) и План за действие на Общината за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 г.). Областна администрация - Плевен е разработила Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021 - 2030 г./, която представлява стратегически документ в няколко основни направления. Стратегията е приета на заседание на Областния съвет, проведено на 18.06.2021 г. в Плевен и утвърдена със заповед на областния управител. Изискванията за общините, в смисъла на регионалното планиране, се отнасят до разработването на планове за действие, които следват изпълнението на поставените цели и приоритети в Областната стратегия.
Общински съвет - Плевен, предстои да вземе решение и по предложение за безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорт на стадион „Плевен“ за тренировъчна и състезателна дейност на Сдружение "Общински футболен клуб Спартак Плевен”. Стадионът е със статут на частна общинска собственост и се състои от футболен терен, лекоатлетическа писта, трибуни и сгради, заедно с урегулиран поземлен имот, отреден за стадион, паркинги и озеленяване. По кадастрална карта имотът е с площ 52 095 кв.м. С решение от юни 2020 г. на Общинския съвет и договор от август същата година, стадион „Плевен“ е предоставен на Сдружение "Общински футболен клуб Спартак Плевен” за срок от 1 година. В общинската администрация е постъпило предложение от председателя на Управителния съвет на Сдружението за подписване на нов договор за предоставяне за безвъзмездно ползване на стадион „Плевен“ на ОФК „Спартак Плевен", във връзка с участието му в първенството на Трета футболна лига.
Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на НУ „Христо Ботев“ - гр. Плевен, на недвижим нежилищен имот - публична общинска собственост, представляващ едноетажна обществена сграда на ул. „Парашкев Цветков“ №35, е под номер 6 в дневни ред на съветниците. Имотът се ползва за организираното хранене на учениците в училището по силата на договор от 21.04.2011г., сключен за срок от 10 години. От учебното заведение желаят този договор да бъде продължен. Ще бъде разгледано и предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост и в учебни заведения на територията на града - постъпилите предложения са от СУ „Иван Вазов“ и Общоградското средношколско общежитие.
Заседанието на 26 август включва още: Одобряване на Годишен отчет за изпълнението на включения проект в плана за действие за общински концесии на Община Плевен (2018 – 2020 г.) и на концесионните договори за 2020 г.; Приемане на начални цени по сортименти и дървесни видове за обектите, от които ще се продава дървесина на корен на търговци, ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица, юридически лица и търговци; Продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построена върху него сграда в Плевен; Разрешаване изработването на проекти за подробни устройствени планове; др.
Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за сесията на 26 август, са публикувани в интернет на https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-26082021-g.
 
„Изправи се БГ! Ние идваме!“ иска доклад от КЕВР за драстичното поскъпване на водата Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Неделя, 15 Август 2021 14:13
vodomer1Парламентарната група „Изправи се БГ! Ние идваме!“ с председател Мая Манолова внесе проект на Решение за представяне на отчет на КЕВР за изпълнението на бизнес-плановете на ВиК операторите за периода 2017-2020 г. и одобряването на бизнес-плановете им за 2022-2026 г. Срокът за внасяне на доклада е 1 октомври 2021 г.
С Решението се възлага КЕВР да предостави отчет за инвестициите в  качеството на ВиК услугите за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2021 г. и процентите на загуби на вода за всеки ВиК оператор поотделно към края на всяка година от 2017 г. до 2021 г.
Енергийният регулатор трябва да посочи и кои ВиК оператори са внесли бизнес-плановете си за новия регулаторен период 2022 г. – 2026 г. към 30 юни 2021 г., кои не са внесли и по какви причини.
При публикуването на бизнес-плановете за следващия регулаторен период става ясно, че е предвидено ново поскъпване на водата, като на места увеличението е двойно. Средното планирано поскъпване за страната за следващите пет години е 65 %. За области като Сливен водата ще поскъпне от 2,37 лв. през 2021 г. до 5,40 лв. през 2026 г., което е 127 % увеличение на цената. В Шумен водата ще достигне 6,47 лв. след пет години, посочват вносителите в мотивите към проекта на решението.
Те допълват, че съгласно годишния доклад и сравнителен анализ на КЕВР за състоянието на ВиК сектора в България за 2019 г. от общо 720 показатели за качество, утвърдени в бизнес-плановете, са изпълнени 388 броя, което е 54 % изпълнение.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 669
Фейсбук коментари
Сподели статията