Начало Общество Политика
18 Януари 2022 г., Вторник
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Четвъртък, 02 Септември 2021 16:20
Сряда, 01 Септември 2021 11:34
Вторник, 31 Август 2021 16:27
Вторник, 31 Август 2021 14:50
Вторник, 31 Август 2021 11:01
Вторник, 31 Август 2021 08:51
Понеделник, 30 Август 2021 22:05
Понеделник, 30 Август 2021 16:08
Понеделник, 30 Август 2021 15:22
Понеделник, 30 Август 2021 11:32
Понеделник, 30 Август 2021 11:23
Петък, 27 Август 2021 15:22
Петък, 27 Август 2021 09:10
Петък, 27 Август 2021 09:05
Петък, 27 Август 2021 09:00
Четвъртък, 26 Август 2021 18:00
Четвъртък, 26 Август 2021 16:45
Четвъртък, 26 Август 2021 14:58
Четвъртък, 26 Август 2021 12:06
Четвъртък, 26 Август 2021 11:19
Четвъртък, 26 Август 2021 10:50
Четвъртък, 26 Август 2021 10:15
Четвъртък, 26 Август 2021 10:00
Четвъртък, 26 Август 2021 09:15
Четвъртък, 26 Август 2021 09:10
РЕКЛАМА
Политика
Приеха промени в наредбата за поставяне на преместваеми обекти в община Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 29 Юли 2021 11:19
sesia 07 3Общинският съвет на Плевен прие промени в общинската Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на общината. Предложението влезе като първа точка в юлското заседание на местния парламент и прието с 39 гласа „за“. Съветниците заседават при спазване на противоепидемичните мерки, като сесията се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет https://obs.pleven.bg/
Общинската Наредба №15 определя видовете, предназначението и изискванията към оформлението и поставянето на преместваемите обекти в общината. Приетите от Общинския съвет промени в документа обхващат нормите, регламентиращи реда и условията за разрешаване поставянето на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху поземлени имоти - общинска, държавна и частна собственост, които не са трайно свързани със земята. Причините за тези изменения са приети от 44-то Народно събрание изменения в Закона за устройство на територията, касаещи разрешителния режим за поставяне на преместваеми обекти. С промените в закона е създаден и нов член, който регламентира поставянето на преместваеми обекти върху имоти и обекти - публична общинска собственост, въз основа на разрешение, издадено от кмета на Общината. Промените са наложителни и заради промяна в нормативната база и отмяната на наредби, уреждащи изискванията за поставяне, на които трябва да отговарят преместваемите обекти.
След направените промени разрешенията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и елементи на градско обзавеждане ще се издават въз основа на схеми и проектна документация, одобрени от Главния архитект на Общината.
Допълнен е и списъка на преместваемите обекти в общината по вид и предназначение, като в посочените в чл. 6, ал.5 са добавени и: зарядни колонки за електрически превозни средства.
Промените в Наредба №15 влизат в сила 7 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет - Плевен.
 
В Ловеч гласуват за граждански инициативи за облагородяване на средата Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 28 Юли 2021 11:22
lovechЖителите на община Ловеч могат да гласуват на сайта на отворената платформа www.lovechlab.eu за подадените граждански инициативи.
Срокът за това е до края на месеца, а инициативите са за облагородяване на околната и градската среда.
Максималният размер на безвъзмездно финансиране, което ще се отпусне за една инициатива, е в размер до 970 лв. с ДДС под формата на материали, нужни за реализиране на проекта.
Подадените инициативи ще се оценяват от гражданите и от експертен съвет, като финансиране ще се отпусне на шестте инициативи, получили най-висока оценка.
Финансирането на граждански инициативи се реализира във връзка с изпълнението на проект "По-близката Европа - отворена платформа за граждански инициативи", финансиран от Главна дирекция "Регионална политика".
 
Общински съвет - Плевен заседава на 29 юли по 28 точки Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 28 Юли 2021 10:13
sesia 052021 2Общинският съвет на Плевен се събира за редовно заседание в четвъртък /29 юли/ от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на сесията включва 28 предложения, разгледани предварително и в заседания на постоянните комисии. Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки, заседанието ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/. 
Първа точка в дневни ред е обсъждане на предложение за изменения в общинската Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Плевен. Причините, налагащи промените, са приетите от 44-то Народно събрание изменения в Закона за устройство на територията, касаещи разрешителния режим за поставяне на преместваеми обекти. С промените в закона е създаден нов член, с който се регламентира поставянето на преместваеми обекти върху имоти и обекти - публична общинска собственост, въз основа на разрешение, издадено от кмета на Общината. Промените са наложителни и от гледна точка предотвратяване на нещастни случаи от престъпна безотговорност при изпълнение на временни връзки към преместваеми съоръжения.
Съветниците ще гласуват предложение и за съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с „Фонд за органите за местното самоуправление в България - ФЛАГ”, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг. Заемът е във връзка необходимостта от оборотни средства за текущи плащания, свързани с изпълнение на проекта за осигуряване на устойчива градска среда на Плевен - етап 2, и за окончателно разплащане в размер до 2 300 547 лв. по него. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”.
Предварителният дневен ред за юли включва обсъждане на предложение за промени в ръководния състав на две от постоянните комисии - ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“, след което местният парламент ще разгледа точка за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост в детски и учебни заведения. Във връзка с изтекли срокове на договори за училищни столове, са постъпили предложения от директори за провеждане на конкурсна процедура. Съгласно общинската Наредба №7, части от имоти публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до 10 години, след организиране и провеждане на публичен търг или конкурс, за което се изисква решение на Общинския съвет.
Пета точка е предложение за разкриване на две щатни бройки за медицински специалисти в здравни кабинети в ДГ „Щастливо детство“ - централна сграда и филиал „Приказен свят“ в Плевен, който е открит през 2015 г. В писмо до общинската администрация, директорът на заведението уведомява, че към момента в градината има само две медицински сестри като наличните щатове не покриват работния график. През учебната 2020/2021г. градината е посещавана от 222 деца. Общият брой медицински специалисти в Плевен, назначени до момента в здравни кабинети на училища и детски градини, е 64 - 17 от тях обслужват училищата, а 47 - детските градини.
Юлската сесия на Общински съвет – Плевен включва още: Обсъждане на нова схема за разполагане на рекламно-информационен елемент (билборд) публична общинска собственост, по плана на гр. Плевен; Предложение за продажба на общински недвижим поземлен имот в жк „Кайлъка“; продажба на застроен общински недвижим имот в с. Пелишат, отреден за жилищно строителство, на собствениците на законно построена върху него сграда; Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Дружество на писателите“ - Плевен, върху част от недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, на ул. „Любен Каравелов“ №3а в Плевен; др.
Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за сесията на 29 юли, са публикувани на интернет страницата на ОбС - Плевен -  https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ Материали за заседание на Общински съвет - Плевен на 29.07.2021г. - https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-29072021-g

 
 
Инж. Ивайло Денчев е назначен за и.д. председател на УС на АПИ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 28 Юли 2021 11:11
inj Ivajlo DenchevСъс заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова от понеделник, 26 юли 2021 г., инж. Ивайло Денчев е назначен за изпълняващ длъжността председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ до назначаването на титуляр.
Инж. Денчев дълги години беше директор на Областно пътно управление - Плевен.
В края на месец май той беше определен за член на УС на АПИ. В справката за него от министреството тогава посочиха, че Ивайнло Денчев е инженер по пътно строителство. Преди да работи като директор на Областно пътно управление Плевен е бил и на други позиции в него. Работил е и в частния сектор.
Последно променен на Сряда, 28 Юли 2021 11:20
 
Днес е първото заседание на комисията за действията на МВР при протестите Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Политика
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 27 Юли 2021 12:55
nikolaj-hadzhigenovДнес от 15:00 ч. в Зала "Запад" на пл. "Народно събрание" 2 ще се проведе първото  заседание на Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани и опозиционни лидери. Председател на комисията е Николай Хаджигенов от ПГ "Изправи се БГ! Ние идваме!".
На заседанието ще бъдат обсъдени правилата и приоритетите за работа, предложенията на участниците в комисията и графика на поканените в комисията лица.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 669
Фейсбук коментари
Сподели статията