06 Март 2021 г., Събота
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Петък, 05 Март 2021 17:34
Петък, 05 Март 2021 16:26
Петък, 05 Март 2021 15:26
Петък, 05 Март 2021 12:30
Петък, 05 Март 2021 11:53
Петък, 05 Март 2021 09:00
Петък, 05 Март 2021 08:55
Петък, 05 Март 2021 08:47
Четвъртък, 04 Март 2021 10:50
Четвъртък, 04 Март 2021 09:57
Четвъртък, 04 Март 2021 09:36
Четвъртък, 04 Март 2021 09:11
Четвъртък, 04 Март 2021 09:05
Четвъртък, 04 Март 2021 09:00
Четвъртък, 04 Март 2021 08:47
Сряда, 03 Март 2021 14:04
Сряда, 03 Март 2021 11:23
Сряда, 03 Март 2021 08:57
Вторник, 02 Март 2021 16:15
Вторник, 02 Март 2021 13:00
Вторник, 02 Март 2021 11:04
Вторник, 02 Март 2021 10:38
Вторник, 02 Март 2021 10:00
Вторник, 02 Март 2021 09:55
Вторник, 02 Март 2021 09:50
РЕКЛАМА
Право
В НАП-Плевен вече са подадени близо 9 хиляди справки за изплатени доходи от работодатели, срокът изтича на 1 март Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 23 Февруари 2021 11:07
NAP1 март е крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2020 година доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни по електронен път да представят в НАП справка за платените суми, напомнят от Националната агенция по приходите. Датата е тази, защото законоустановения срок 28 февруари изтича тази година в неприсъствен ден.
В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък като например дивиденти и ликвидационни дялове, доходи от прехвърляне на права и имущество и други доходи, изчерпателно изброени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
В справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, работодателите обявяват изплатените през 2020 година облагаеми доходи по трудови и служебни правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.
До момента в офис на НАП Плевен са подадени 5 689 справки за изплатени от работодатели трудови доходи по чл. 73, ал.6 и 3 298 броя справки за изплатени извън трудови доходи по чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ.
Справките могат да бъдат подадени чрез две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) и квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез тях работодателите могат да разгледат две справки с подадените от тях данни, както и да ги изтеглят под формата на таблица:
- „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“;
- „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.
Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП на 0700 18 700, на цената на един градски разговор.
 
Мъж получи шест години затвор за кражби при опасен рецидив по обвинение на Районна прокуратура - Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Събота, 13 Февруари 2021 16:05
sadebna palata2По обвинителен акт на Районна прокуратура – Плевен е постановена присъда, с която М.Л. е осъден на шест години лишаване от свобода при първоначален строг режим. Районен съд – Плевен го е признал за виновен, за това, че на 14.03.2020 г., в гр. Плевен, при условията на опасен рецидив, чрез използване на специален начин – хитрост и ловкост, отнел чужди движими вещи – парична сума в размер на 1430 лв., от владението на възрастна жена, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл. 195, ал.1, т.4, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б. „а“ и б. „б“ от НК.
М.Л. е осъждан за множество престъпления от общ характер. Обвиняемият е с взета мярка за неотклонение задържане под стража.  
Присъдата е влязла в сила и подлежи на изпълнение.
 
През 2021 година данъчната кампания започва на 11 януари, а от 1 март фирмите декларират данъците си Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Събота, 02 Януари 2021 12:56
NAP logoДанъчната кампания 2021 година започва на 11 януари, информират от Националната агенция по приходите (НАП). От тази дата могат да бъдат подавани декларациите за доходите на физическите лица в офисите на приходната агенция. След подаването на данните от работодатели и платци на хонорари, през март ще бъде достъпна и електронната предварително попълнена декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис. В нея ще бъдат вписани автоматично данни за получени през 2020 година доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други. Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане и през следващата година е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите 30 април, напомнят от приходната администрация.
Според последните промени в законодателството за пръв път юридическите лица ще подават декларациите си от 1 март до 30 юни, като срокът за плащане на корпоративния данък е 30 юни.
Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция www.nap.bg и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена според тарифите на съответния оператор.
 
В ход е данъчната кампания за обявяване на доходите на физическите лица Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 11 Януари 2021 13:32
NAP GD deklaraciaОт този понеделник, 11 януари 2021 година, започва подаването на данъчни декларации за доходите на физическите лица по електронен път и в офисите на приходната агенция, напомнят от Националната агенция по приходите (НАП). В съобщението се обръща внимание, че срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане през 2021 година е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите е 5 май, тъй като 30 април е почивен ден.
В офис на НАП в Плевен вече е подадена и първата годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, с деклариран доход от наем, получен през 2020 г., и дължимият данък за довнасяне – заплатен чрез ПОС-терминал.
В началото на март в портала за електронни услуги на НАП ще са достъпни предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица.
Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък (чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.
Допълнителна информация за декларирането на доходите за миналата година може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена според тарифите на съответния оператор.
 
До избиране на титуляр, председател на Окръжния съд е досегашният зам.-председател съдия Екатерина Панова Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 23 Септември 2020 14:27
sadebna palata2Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи съдия Александър Григоров от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд - Плевен, като го преназначи на длъжност „съдия“ в същия съд, считано от 17.09.2020 година, съобщават от съдебната институция. Съдия Александър Григоров е избран за председател на Окръжен съд Плевен на 23.09.2010 година. Длъжността председател заема два последователни мандата, в продължение на 10 години. Това е и срокът, който е вписан в Конституцията като максимално възможен за заемането на тази длъжност. Поради изтичането му, съдия Александър Григоров е подал оставката си и Висш съдебен съвет е уважил неговото решение.
Висшият съдебен съвет определи за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Окръжния съд в Плевен, съдия Екатерина Панова – заместник-председател на Окръжен съд - Плевен, считано от 17.09.2020 година до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 131
Фейсбук коментари
Сподели статията