02 Декември 2020 г., Сряда
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Сряда, 02 Декември 2020 14:33
Сряда, 02 Декември 2020 09:00
Сряда, 02 Декември 2020 08:47
Вторник, 01 Декември 2020 16:20
Вторник, 01 Декември 2020 13:40
Вторник, 01 Декември 2020 13:23
Вторник, 01 Декември 2020 11:51
Вторник, 01 Декември 2020 11:11
Вторник, 01 Декември 2020 08:48
Понеделник, 30 Ноември 2020 17:17
Понеделник, 30 Ноември 2020 15:59
Понеделник, 30 Ноември 2020 13:22
Понеделник, 30 Ноември 2020 10:21
Понеделник, 30 Ноември 2020 10:20
Понеделник, 30 Ноември 2020 10:11
Понеделник, 30 Ноември 2020 10:06
Понеделник, 30 Ноември 2020 10:02
Понеделник, 30 Ноември 2020 09:44
Неделя, 29 Ноември 2020 10:44
Петък, 27 Ноември 2020 10:16
Четвъртък, 26 Ноември 2020 12:13
Четвъртък, 26 Ноември 2020 10:26
Четвъртък, 26 Ноември 2020 10:21
Четвъртък, 26 Ноември 2020 10:16
Четвъртък, 26 Ноември 2020 10:11
РЕКЛАМА
Право
Принудителен отпуск и временно спиране на процесуалните срокове по висящите производства в Закона за извънредното положение Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 17 Март 2020 18:10
parlament1С 15 гласа „за“, 7 „въздържал се“ и без нито един глас против правната парламентарна комисия прие на първо четене проекта на ГЕРБ за Закон за мерките за извънредното положение, предаде БНР. Законопроектът със задна дата „облича“ в законова рамка заповедта на здравния министър Кирил Ананиев за затварянето на някои търговски обекти, училища и университети и анонсираното вече от други министри удължаване на сроковете - като тези за издаване на лични документи и на решенията на ТЕЛК.
Предвижда до 1000 лева глоба или пробация за лекари, ако откажат помощ на болен по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, както и пробация или глоба до 300 лева на медицински лица, ако не се притекат на помощ на болен или родилка, когато са били повикани.
До 3 години лишаване от свобода и глоба от 1000 до 10 000 лева се предвижда за разпространение на информация, която всява паника в обществото. Ако настъпили последици са още по-вредни, глобите стават още по-тежки.
Със Закона за извънредно положение се създават и нови разпоредби в Кодекса на труда. При преустановяване на работа на предприятието или на част от него със заповед на държавен орган поради обявено извънредно положение, работникът или служителят има право на обезщетение в размер 50 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата. Регламентира се дистанционното полагане на труд, правото на работодателя да пуска в платен или неплатен годишен отпуск работника или служителя и без негово съгласие. Работникът получава брутната си заплата, ако предприятието затвори заради извънредно положение
До прекратяването на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по висящите съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства. Спира се налагането на запори на банкови сметки на физически лица, върху трудови възнаграждения и пенсии, както и извършването на описи на движими и недвижими вещи, собственост на граждани.
Последно променен на Понеделник, 23 Март 2020 17:15
 
Окръжният съд в Плевен преустановява разглеждането на дела и връчването на призовки Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 16 Март 2020 17:01
sadplevenСъс Заповед № РД-84 от 16.03.2020 година, във връзка с обявеното извънредно положение в Република Българияи решението на Висш съдебен съвет от 15.03.2020 година, в Окръжен съд Плевен до 13.04.2020 годинасе преустановява разглеждането на всички видове дела, освен по изрично посочените текстове от закона, които са подробно описани в Заповедта.
Всички дела ще бъдат отсрочени за определени дати след 13.04.2020 година, но преди съдебната ваканция за настоящата година.
Подаването на всякакъв вид документи ще се извършва по пощата или по електронен път.
Забранява се достъпа в съдебната сграда на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите само по делата, които ще продължат да се разглеждат.
Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа, а призоваването, ако е необходимо такова, ще се извършва по телефона или по електронен път.
Извлечение от Заповед № РД-84 от 16.03.2020 година е публикувано на сайта на Окръжен съд Плевен.
Можете да я намерите и на този линк.
 
Общинският съвет предлага още 23 съдебни заседатели за Районен съд - Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 02 Март 2020 12:03
temida1Ново предложение с 23 кандидатури за съдебни заседатели за Районен съд - Плевен за мандат 2020 - 2024 г. утвърди Общинският съвет на Плевен. Предложението е финал на проведената от местния парламент втора процедура, стартирала през декември 2019 г. При първата, приключила през октомври 2019 г., съветниците одобриха предложение от 51 кандидатури за съдебната инстанция.
Съгласно Закона за съдебната власт съдебни заседатели могат да бъдат: дееспособни български граждани на възраст от 21 до 68 години; да имат настоящ адрес в община Плевен; завършено най-малко средно образование; да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не страдат от психически заболявания; да не са съдебни заседатели в друг съд. За съдебни заседатели не могат да кандидатстват общински съветници от съдебния район, както и членове на ръководства на политически партии, коалиции или организации с политически цели. Нямат право да кандидатстват и работещи в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или в др. органи от системата за национална сигурност в съдебния район, както и такива, избирани за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.
Предложението с 23 кандидатури за съдебни заседатели в Районен съд - Плевен за мандат 2020 - 2024 г. ще бъде представено пред Общото събрание на съдиите в Окръжен съд - Плевен.
 
Адвокат Кашъмов, ПДИ: Народното събрание изменя Закона за достъп до информация през задната врата Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 13 Март 2020 16:37
adv kashamovНа 5 март 2020 г. група народни представители, начело с председателя на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова, е внесла проект за изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове. На пръв поглед законопроектът се отнася само до промени в преходните и заключителни разпоредби на този закон. С § 5 от него обаче се променят две разпоредби в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Водеща и единствена парламентарна комисия по разглеждането на проекта е Комисията по бюджет и финанси.
"Заявителите заплащат материалните разходи по предоставянето на обществената информация."
Според вносителите, така заявителите щели да бъдат облекчени финансово, а съществуването на заповед на министъра на финансите, определяща нормативи за заплащане при достъпа, "крие обективен риск за стриктното спазване на посоченото законово изискване".
Каквото и да означава това размишление на депутатите, предвид факта, че за две десетилетия прилагане на закона такъв проблем не е бил констатиран, нека да кажем

какви рискове крие тази промяна според нас:


1. Най-вероятно действителният ефект от нея ще бъде, че всеки задължен по ЗДОИ субект ще си определя субективно каквито суми си прецени, че съответстват на "материалните разходи по предоставянето на обществена информация" и ще натоварят заявителите да ги плащат. И досега много институции например не са наясно, че заповедта на МФ не калкулира възнаграждението на служителя, работещ по копирането.
2. Ще се получи разнобой в практиките на стотиците институции в системата на изпълнителната власт и местното самоуправление, да не говорим за другите категории държавни институции, включително органите на съдебната власт, публичноправни организации и други, без да съществува никакъв механизъм за уеднаквяването им.
3. На тези институции, които не желаят да са открити и прозрачни и да предоставят информация, ще се предостави още едно оръжие да мачкат гражданите по свое усмотрение.
4. Заявителите, които не махнат с ръка и не се откажат от достъпа до обществена информация, ще трябва да заведат дела в административните съдилища, където освен обичайните разноски ще трябва да платят и възнаграждения за вещи лица по експертизи относно това, кои са "материалните разходи по предоставянето".
5. Административните съдилища ще получат допълнително натоварване с подобни дела, което ще утежни и тяхната работа.
Тоест възниква естественият въпрос кого всъщност ползва подобно развързване на ръцете на всяка институция да си решава как ще прилага закона. Освен ако вносителите не са крайно наивни, стои въпросът дали в действителност не са чак такива големи приятели на прозрачността, за каквито се представят.
Още повече, че смятахме, че през 2020 г. вече народните представители са научили, че добрият и качествен законодателен процес предполага предварително обсъждане на проекта за изменение в закона, съгласно изричното задължение в Закона за нормативните актове. Впрочем наскоро в становището на съдия Красимир Влахов към Решение на Конституционния съд № 1 от 4 февруари 2020 по к.д. № 17/2018 по повод приемането на закони "на тъмно" бе ясно заявено: "В обобщение: закон, който е приет при незачитане на установената от самия законодател процедура, обезпечаваща качеството и прозрачността на законодателния процес, е несъответен на идеята за държава, управлявана именно от закона, поради което такъв акт е несъвместим с Конституцията на Република България".
Ако бяха провели такова предварително обществено обсъждане, народните представители щяха да узнаят, че

по правило достъпът до обществена информация е безплатен,

че когато се предоставя по електронен път не се заплащат никакви материални разходи, че в ден днешен заповедта на министъра на финансите от 2011 г. ( Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. ) се прилага практически без проблеми.
Остава да се запитаме дали е случайно, че:
1/ изменението се внася през съвсем друг закон, за да не се види какво се внася,
2/ не се предвижда да премине през правна комисия текст, който се отнася до гарантирано с конституцията основно право,
3/ не е предварително публикуван и обсъден със заинтересованите страни предлаганият текст,
4/ не се основава на констатирани в практиката проблеми, нито на информация от годишните доклади на Министерския съвет по прилагането на ЗДОИ или други доклади, като тези на Програма Достъп до информация,
5/ би препятствало търсенето на обществена информация от журналисти, граждани, бизнес и неправителствени организации.
Обобщено, въпросът е: в полза или във вреда на гражданите и прозрачността на институциите е предлаганата промяна?

Адвокат Александър Кашъмов е ръководител на правната програма на фондация "Програма Достъп до информация" (ПДИ). Становището му е от блога на ПДИ "Точка на достъп".
 
Трима са задържани по досъдебно производство на Окръжна прокуратура – Плевен за разпространение на порнографски материали Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 24 Февруари 2020 14:23
brifingMVRiProkuraturaТрима души, разпространявали порнографски материали, са разкрити и привлечени като обвиняеми по досъдебно производство на Окръжна прокуратура – Плевен. Това съобщиха на брифинг Николай Пачевски, зам.-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, ст. комисар Веселин Вътов, директор на ОД МВР – Плевен, гл. инспектор Живко Ламбов,  ръководител на  БОП – Плевен-Ловеч.
Досъдебното производство  е образувано и се води за компютърни престъпления и умишлено разпространение на порнографски произведения на непълнолетни лица, като част от тях са били откраднати. Разпространението на тези снимки е ставало чрез използването на мобилни приложения за размяна на съобщения, в което са посочвани имената на лицата, които са изобразени на снимките и клиповете и самите материали.
За няколко дни разследване, след образуването на досъдебното производство, в резултат на съвместните незабавни действия на Окръжна прокуратура - гр.Плевен, БОП и Криминална полиция при ОД МВР-Плевен са събрани доказателства, сочещи три лица като извършители на такива действия, които са привлечени към наказателна отговорност. Лицата са задържани под стража, като съдът възприе аргументите на прокуратурата и им наложи най-тежката мярка.
Покрай разследването обаче е видна и друга опасна тенденция. Създаването на еротични снимки от малолетни и непълнолетни момичета и лекомисленото им изпращане на познати и непознати лица. Това изпращане е доброволно и обикновено с добри намерения, но води до много опасни последици тъй като опасността тези снимки да бъдат разпространени е много голяма и създава опасност от изнудване на авторите на снимките за неща, които те не желаят да правят под заплахата тези снимки да бъдат публикувани в мрежата и да станат общо достъпни за неограничен кръг лица.
В тази връзка прокуратурата ще възложи на МВР провеждането на разяснителна дейност от служители на Детска педагогическа стая с децата в училищата.
По разследването се извършват активно процесуално-следствени действия и предстои привличането към наказателна отговорност и на други лица, за които бъдат събрани доказателства.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 130
Фейсбук коментари
Сподели статията