02 Април 2020 г., Четвъртък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Четвъртък, 02 Април 2020 17:34
Четвъртък, 02 Април 2020 14:27
Четвъртък, 02 Април 2020 14:26
Четвъртък, 02 Април 2020 14:20
Четвъртък, 02 Април 2020 13:30
Четвъртък, 02 Април 2020 11:06
Четвъртък, 02 Април 2020 10:03
Четвъртък, 02 Април 2020 10:00
Четвъртък, 02 Април 2020 09:16
Четвъртък, 02 Април 2020 09:11
Сряда, 01 Април 2020 16:28
Сряда, 01 Април 2020 14:41
Сряда, 01 Април 2020 14:29
Сряда, 01 Април 2020 09:37
Сряда, 01 Април 2020 09:23
Сряда, 01 Април 2020 09:23
Вторник, 31 Март 2020 15:34
Вторник, 31 Март 2020 15:16
Вторник, 31 Март 2020 15:08
Вторник, 31 Март 2020 14:23
Вторник, 31 Март 2020 14:11
Вторник, 31 Март 2020 13:08
Вторник, 31 Март 2020 12:29
Вторник, 31 Март 2020 11:45
Вторник, 31 Март 2020 10:08
РЕКЛАМА
Право
Ученици участваха в симулативен съдебен процес по програма на ВСС Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 01 Юли 2019 10:24
uchenitsi sadebna vlast1Със симулативен съдебен процес на 26 юни приключи съвместната работа между Средно училище "Крум Попов" в Левски и Районен съд в града по образователната програма на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Министерството на образованието и науката (МОН) "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" за учебната 2018-2019 година, информират от пресцентъра на съда.
Образователната програма започна като пилотна през 2014 г. в резултат на подписано споразумение между ВСС и МОН и е насочена към формиране на правна грамотност и култура сред учениците, към повишаване степента на доверието им в съдебната власт и към спазване на законите. Програмата цели да провокира и насочи вниманието на младите хора към осъзнаване значението на държавността и законността, към справедливост в социалното общуване и утвърждаване култура на толерантност.
В ролите на съдия, прокурор, адвокат, вещо лице, свидетели, подсъдим, секретар и съдебни заседатели влязоха учениците от VІІІБ клас Пламен Крумов, Магдалена Рачева, Александрос Иванов, Радостин Насков, Христо Методиев, Теодора Веселинова, Крум Атанасов, Ясен Христов, Мариета Иванова и Тихомир Бернаров. В съдебната зала на районния съд, в присъствието на техни съученици и учители, на председателя на съда, на магистрати и съдебни служители, учениците представиха наказателен процес – дело за убийство, което завърши с осъдителна присъда.
uchenitsi sadebna vlast2
Всички учeници бяха наградени с предметни награди и удостоверения от председателя на Районен съд Левски – съдия Палмира Атанасова, която даде висока оценка на професионализма и старанието на участниците и им пожела бъдещи успехи. Класният ръководител Магдалена Петрова и директорът на СУ „Кр. Попов“ Валентина Дженева изразиха удовлетвореност от съвместната работа по образователната програма и желание за продължаване на инициативата, имаща за цел повишаване на информираността на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България.
Последно променен на Понеделник, 01 Юли 2019 12:07
 
Кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд - Плевен вече могат да подават документи Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 28 Юни 2019 12:02
sadplevenОбщинският съвет в Плевен, на основание свое решение №1364 от 27.06.2019 г. и във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедура от днес, 28 юни 2109 година, за подбор на 70 кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в Окръжен съд - Плевен, съобщава институцията.
Условията, на които трябва да отговорят кандидатите и документите, които желаещите да станат съдебни заседатели трябва да подадат, могат да бъдат изтеглени от obs.pleven.bg/bg/saobshteniya/o-b-ya-v-a. Същите са на разположение и на хартиен носител и могат да бъдат взети от Центъра за административно обслужване на Община Плевен - пл.“Възраждане“ №4 или от пропуски-информация на Община Плевен - пл.“Възраждане“ №2.
Документите на кандидатстващите се приемат до 17 часа на 24 юли 2019 година, сряда, в деловодството на Общинския съвет, стая 35, етаж 2.
 
Започва процедура за избор на съдебни заседатели за Районния и за Окръжния съд в Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 27 Юни 2019 10:24
temida1Общински съвет - Плевен даде ход на процедури за избор на съдебни заседатели за Районния и за Окръжния съд в Плевен. На днешното заседание бяха избрани съставите на 7-членни временни комисии за провеждане на двата избора и утвърдени образци на необходимите документи. Началото на процедурата за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд е началото, а за заседатели за Районен съд - края юли 2019 година.
Съгласно чл. 69 от Закона за съдебната власт мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за районните и окръжните съдилища в района, изтича в края на 2019 година. По този повод в деловодството на Общински съвет - Плевен, са постъпили писма от административните ръководители съответно на Окръжен съд - Плевен, и на Апелативен съд - Велико Търново, за откриване на процедури по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за двете съдебни инстанции за нов 4-годишен мандат. Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Плевен, е определило общо 105 бр. съдебни заседатели за Районен съд - Плевен, като броят на тези, които ще бъдат определяни от Общински съвет - Плевен, е 99. Общото събрание на съдиите от Апелативен съд - Велико Търново, е определило 93 бр. съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен, като Общински съвет - Плевен, ще трябва да предложи 70 от тях.
Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на Закона за съдебната власт. Съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
- възраст от 21 до 68 години;
- с настоящ адрес в община Плевен, която попада в рамките на съдебния район Окръжен съд - Плевен;
- имат завършено най-малко средно образование;
- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- да не страдат от психически заболявалия;
- да не са съдебни заседатели в друг съд;
- да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд - Плевен;
- да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
- да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд - Плевен;
- да не са избирани за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.
Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка за съдебни заседатели, трябва да имат квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
Кандидатите за съдебни заседатели ще подават в деловодството на Общинския съвет в Плевен следните документи:
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие;
- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
- декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.
Избраните временни комисии ще извършат проверка на документите на кандидатите, след което ще бъде изготвен доклад и списък с допуснатите. Списъкът и съответната придружаваща документация за всеки един кандидат ще бъде публикувани на интернет страницата на Общински съвет - Плевен, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт. Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе в открито заседание на Комисията, като докладът от този етап също ще бъде качен на интернет страницата на Общински съвет - Плевен. Финалът на процедурата е изготвяне и внасяне в Общинския съвет на докладна записка с проект за решение за определяне на съдебните заседатели съответно при Районен съд - Плевен и Окръжен съд - Плевен за мандат 2020 г. - 2024 година.
Съобщенията за откриване на процедурите за избор на съдебни заседатели с условията и сроковете за провеждането им предстои да бъдат публикувани на интернет страницата на Общински съвет - Плевен и поставени на информационното табло на Център за административно обслужване на пл. „Възраждане" №4.
 
Ученици от четири плевенски училища участваха успешно в образователна програма за съдебната власт Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 27 Юни 2019 12:59
sad uchebna programa2Възпитаници на СУ „Стоян Заимов“, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици и Математическа гимназия „Гео Милев“ проведоха през месец юни в Окръжен съд Плевен четири симулативни процеса. С тях приключи за учебната 2018-2019 година образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ - инициатива на Висш съдебен съвет и Министерството на образованието. Участник в програмата, освен трите училища, бе и СУ „П.К.Яворов“ - Плевен.
Лектори от Окръжен съд Плевен бяха заместник председателите съдия Емил Банков и съдия Екатерина Панова, както и съдиите Силвия Кръстева и Светла Димитрова. В инициативата с темата „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите“ се включиха и техни колеги от Районен съд Плевен - съдия Чавдар Попов и съдия Ралица Маринска.
Инициативата цели повишаване правната култура на учениците от VІІІ до ХІІ клас, запознаването им с работата на съда, информиране за функциите и значението на съдебната власт в България и повишаване на степента на спазване на законите.
В проведените симулативни процеси бяха постановени присъди по казус, който за съжаление е твърде често срещан в нашето ежедневие – самокатастрофирал автомобил, управляван от неправоспособен водач, употребил алкохол и наркотици, със смърт на един от пътниците, който също както останалите участници в ПТП-то е на ученическа възраст. Децата имаха възможността да се включат в ролята на съдия, съдебни заседатели, адвокати, прокурор, подсъдим и свидетели. По този начин вникнаха в работата не само на съдията, а и на прокурора и адвоката, като уповавайки се на разпоредбите на Закона, постановиха четири различни присъди – от 7 години лишаване от свобода ефективно, до 1 година лишаване от свобода условно.
sad uchebna programa1
За всеки от учениците взели участие в програмата бяха предвидени поименни удостоверения от Висш съдебен съвет, както и копие от Конституцията на Република България.
През следващата учебна година предстои провеждането на нов цикъл лекции и инициативи от „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Окръжен съд Плевен е отворен за всяко училище, което има желание да се включи.
 
Окръжна прокуратура - Плевен внесе в съда обвинителен акт за опит за убийство Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 18 Юни 2019 12:48
sadplevenОбвинението срещу Б.И. е за това, че на 03.03.2019 г. в гр. Плевен умишлено опитал да умъртви А.Ш., като деянието е довършено, но не са настъпили предвидените в закона и искани от дееца общественоопасни последици по независещи от дееца причини - престъпление по чл. 115, вр.  чл.18 ал. 1 от НК.
На 03.03.2019 г., рано сутринта, пострадалият А.Ш. и негов познат отишли да продават стоки на пазар в гр. Плевен. По същото време обвиняемият и негови близки, с конска каруца пристигнали на пазара. Видели, че на мястото, където по принцип продавали всяка неделя, е спрян лекия автомобил на А.Ш. Обвиняемият поискал да преместят автомобила, защото те продавали на това място всяка неделя, но пострадалият отказал. В резултат на това между тях били разменени реплики на висок тон. Докато разтоварвали стоките си от каруцата, отново се скарали. В този момент Б.И. решил да убие А.Ш. Взел метална лопата от каруцата и с острата й част нанесъл силен удар в главата на пострадалия. От силата на удара дръжката на лопатата се счупила, а А.Ш. паднал на земята. Веднага след това Б.И., заедно с близките си се качил в каруцата и си тръгнали. На място пристигнал полицейски екип, а пострадалият бил откаран в болница.
Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.
Последно променен на Вторник, 18 Юни 2019 17:56
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 5 от 128
Фейсбук коментари
Сподели статията