Начало Общество Проблеми
31 Октомври 2020 г., Събота
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Петък, 30 Октомври 2020 13:09
Петък, 30 Октомври 2020 11:24
Петък, 30 Октомври 2020 11:17
Петък, 30 Октомври 2020 11:12
Петък, 30 Октомври 2020 10:25
Петък, 30 Октомври 2020 10:00
Петък, 30 Октомври 2020 09:21
Петък, 30 Октомври 2020 08:45
Четвъртък, 29 Октомври 2020 14:12
Четвъртък, 29 Октомври 2020 12:29
Четвъртък, 29 Октомври 2020 12:16
Четвъртък, 29 Октомври 2020 10:00
Четвъртък, 29 Октомври 2020 09:57
Четвъртък, 29 Октомври 2020 09:45
Четвъртък, 29 Октомври 2020 09:11
Четвъртък, 29 Октомври 2020 09:05
Сряда, 28 Октомври 2020 20:06
Сряда, 28 Октомври 2020 17:43
Сряда, 28 Октомври 2020 17:27
Сряда, 28 Октомври 2020 16:33
Сряда, 28 Октомври 2020 16:29
Сряда, 28 Октомври 2020 14:14
Сряда, 28 Октомври 2020 14:04
Сряда, 28 Октомври 2020 13:46
Сряда, 28 Октомври 2020 13:44
РЕКЛАМА
Проблеми
Заради масов крос в събота временно ще има ограничения в спирането и паркирането в центъра Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 02 Октомври 2020 11:42
fun run kidsВъв връзка с недопускане нарушаването на обществения ред и осигуряване на нормалното провеждане на масовото спортно мероприятие „Тичай с Кауза Fun Run Плевен 2020” на територията на Плевен в събота, 3 октомври 2020 година, в същия ден със Заповед на кмета на Община Плевен временно ще е ограничено спирането, паркирането и движението на МПС по ул. „Стоян Заимов” (моста на р. Тученишка) и по ул. „Вардар” в отсечката между ул. „Стоян Заимов” и общинския паркинг до Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец”, съобщават от общинската администрация. Забраната е за времето от 10:30 часа до приключване на състезанията в този участък, но не по-късно от 12:30 часа. Ограничението не се отнася за автомобили СНМП, ПБЗН, МВР и МПС, обслужващи мероприятието.
Началният час на „Тичай с кауза Fun Run Плевен 2020“ е 10.30 ч. В зависимост от възрастта си участниците ще пробягат една, две или три обиколки на Параклис мавзолей „Свети Георги Победоносец“. Предвиден е и масов крос с дължина 3 километра без възрастови ограничения. По време на събитието за участниците и гостите ще има забавни игри и томбола с награди. В музикалната програма ще участват състави от Центъра за работа с деца – Мажоретен състав с ръководител Цветелина Стойчева, и Танцов състав „Нашенчета“ с художествен ръководител Огнян Летов.
Мисията на събитието е да приобщи деца и възрастни хора с увреждания, да промени широките обществени нагласи към тях и да покаже, че активният и пълноценен социален живот може да бъде достъпен за всеки. Лица на събитието са ултрамаратонецът и треньор Краси Георгиев и влогърката Криси Колева от “Вкъщи с Криси”. Двамата имат кауза да споделят за ползите от активния начин на живот, здравословното хранене и многообразието.
Организатори на „Тичай с кауза Fun Run Плевен 2020“ са JAMBA (Фондация “Сошъл Фючър”), Фондация “Светът на Мария”, социално предприятие Айс-Оупън ЕООД, Национален алианс за социална отговорност в партньорство със Сдружение "Аутизъм днес", БАЛИЗ - Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения. Спортната проява ще се състои с подкрепата на Община Плевен. Официален партньор на събитието е застрахователно дружество „Евроинс” АД.
Регистрацията за участие е безплатна. Повече информация и регистрация на: www.funrunkids.org.
 
Ако си изряден, вече има възможност да договориш по ниска глоба Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 25 Септември 2020 12:22
NAP logoПри първо нарушение и когато не са извършили престъпление българите вече ще могат да договарят по-ниски глоби с КАТ, НАП и други контролни институции, решиха депутатите с приетите на първо четене промени в Закона за административните нарушения и наказания.
Според новите текстове гражданите, получили наказателни постановления за нарушения, ще могат да сключват споразумения с институциите и да договарят по-ниски глоби. Споразумението ще може да се предлага от нарушител в 14-дневен срок от връчването на акта, но при няколко условия: да не е повторно нарушение; нарушението да не е в едногодишен срок от влизането в сила на вече наложен акт; нарушението да не е престъпление; ако признанията, направени от нарушителя в предложението за споразумение, не се припокриват със събраните доказателства.
При споразумение глобата или имуществената санкция могат да са до 70% от минимума или от абсолютния размер, предвиден за извършеното нарушение. Споразумението влиза в сила от датата на подписването му, а ако с него се налага глоба - от датата на плащането й. Нарушителят приема да се издължи в 14-дневен срок, но ако не плати, наказващият орган обявява, че споразумение не е постигнато и издава наказателно постановление, без да може да ползва като доказателства направените по-рано признания за вина от нарушителя.
Последно променен на Петък, 25 Септември 2020 12:03
 
Процедурата за отстраняване на излезли от употреба МПС в общината беше допълнена и конкретизирана Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 24 Септември 2020 09:12
izostaven avtomobilЕдинодушно с 36 гласа „за“ Общинският съвет на Плевен прие промени в общинската Наредба № 2 за опазване на околната среда в общината. Промените касаят допълнения в процедурата по отстраняване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), паркирани и изоставени на терени общинска/държавна собственост.
Практиката до момента при установяване на излезли от употреба МПС, паркирано на терен общинска/държавна собственост, беше след оглед на превозното средство и констатиране на липса на знак за извършен периодичен технически преглед и стикер за валидна застраховка „Гражданска отговорност", от отдел „Инспекторат" поставяха на предното стъкло на автомобила предписание с указание за отстраняване от терена. При неизпълнение на предписанието следваше отстраняване на превозното средство от оператор на центъра за разкомплектоване или оператор на площадка за временно съхраняване на ИУМПС. Съгласно текст в Наредбата собствениците на въпросните МПС имат възможност да получат обратно автомобила си след представяне на документ за собственост в срок до 14 дни от принудително преместване. След изтичане на този срок ИУМПС може да се разкомплектова. При неизпълнение на предписание на нарушителите се съставя акт и се издава наказателно постановление. Именно след жалба срещу такова, местните съдилища - Административен съд - Плевен във връзка с решение на Pайонен съд – Плевен, са стигнали до заключението, че липсата на изрична регламентация в Наредбата за поставяне на предписанието за преместване на ИУМПС по гореописания начин и предвид липсата на сродна процедура в Закона за административните нарушение и наказания или в друг нормативен акт, влече пороци в административно-наказателното производство и води до незаконосъобразност на НП. От практиката са познати и множество случаи, в които на излезли от употреба МПС липсват регистрационни табели, по които да се извърши проверка и установи техния собственик.
За отстраняване на този проблем Общинският съвет прие следните промени в Наредба №2:
- В Раздел четвърти „Ред и събиране и управление на излезли от употреба МПС и ППС с неугледен външен вид и технически неизправности, замърсяващи околната среда и отпадъци от тях", чл.38 се допълва с ал.2 със следния текст: „Собствениците на ИУМПС се уведомяват по реда на АПК. На собственика или от упълномощено от него лице се предоставя екземпляр от протокола при поискване."
- В чл. 39 се добавя ал.2 с текст: „Когато ИУМПС е без регистрационни номера и липсват външни белези, по които собственикът му да бъде установен по надлежния ред от компетентните органи, Предписанието за преместване се залепва на предното стъкло на МПС под формата на стикер и се обявява на интернет страницата на Община Плевен. Удостоверяването на поставянето на Предписание по горния способ се извършва чрез съставяне на нарочен протокол и заснемане."
Промените в общинската Наредба №2 влизат в сила 5 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет - Плевен.
Последно променен на Четвъртък, 24 Септември 2020 09:26
 
До края на ноември остават спрени курсове само за две от автобусните линии в община Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 25 Септември 2020 11:49
avtogara Pleven razpisanieДа бъде удължен срокът на временно спрени курсове само за две от автобусните линии от общинската транспортна схема след 1 октомври, реши на септемврийското си заседание Общинският съвет на Плевен. Редуцираните курсове, които ще останат в сила, са по линиите Плевен - Пелишат и Плевен - Къшин. Всички останали линии от общинската транспортна схема възстановяват в пълен обем разписанията си от началото на следващия месец.
„Обсъдихме предложението за линиите Плевен - Пелишат и Плевен - Къшин като допълнителна точка, след като до нас постъпи молба за това от страна на превозвача. Неговото искане бе част от курсовете по тези два маршрута да останат временно спрени до края на ноември. Положително становище по искането има от кмета на Пелишат, докато от кметския наместник на Къшин е представено отрицателно становище. И по двете линии курсовете са редуцирани с нашето решение от март тази година, което приехме във връзка с въведените противоепидемични мерки в страната и с цел намаляване на вредните икономически ефекти от кризата“, информира Мартин Митев - председател на Общинския съвет.
След обсъждане съветниците решиха да се удължи до 30.11.2020 г. срока за временното спиране на курсове по линиите Плевен - Пелишат и Плевен - Къшин. За линията Плевен - Пелишат решението касае курс с час на тръгване на автобуса от Плевен в 15:30 часа, от Пелишат - в 16:30 часа. За линията Плевен - Къшин това е курсът с час на тръгване на автобуса от Плевен в 17:15 часа, от Къшин - в 17:40 часа. Решението на Общинския съвет влиза в сила от 1 октомври.
 
В село Трънчовица беше завършена подмяната на част от водопроводната мрежа Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 17 Септември 2020 12:43
Tranchovitsa vodoprovodОт няколко години жителите на селото изпитват затруднения заради нарушеното водоподаване, причинено от вече остарялата водопреносна мрежа, предизвикваща множество аварии.
Преди около седмица ВиК - Левски започва изкопно-ремонтната дейност по подмяна на старите интернитови тръби, които са на повече от 70 години, с нови полиетиленови тръби. Кметът на селото Милан Драганов, заедно с отец Енцо и екипа на ВиК - Левски, осветиха новата водопреносна система.
Вече са подменени 430 метра от мрежата и в следващите часове предстои да бъде възстановено нормалното водоподаване в селото. ВиК дружеството си е поставило за цел да подмени още 600 метра в следващите седмици, увери началникът му Стефан Владимиров.
За жителите на Трънчовица това е голяма и значима крачка към справянето с водопреносния проблем и всички разчитат той скоро да приключи.
Последно променен на Четвъртък, 17 Септември 2020 14:12
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 263
Фейсбук коментари
Сподели статията