Начало Общество Проблеми
29 Януари 2020 г., Сряда
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Вторник, 28 Януари 2020 17:46
Вторник, 28 Януари 2020 15:44
Вторник, 28 Януари 2020 11:37
Вторник, 28 Януари 2020 11:14
РЕКЛАМА
Проблеми
През 2020 година трябва да бъде завършен ремонтът на тръбата за София на тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 27 Декември 2019 09:42
AM Hemus remontiПрез отминаващата 2019 година са ремонтирани 10 големи съоръжения на автомагистралите „Тракия и „Хемус“, се казва в прессъобщение на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Това са 4 виадукта и тръбата за София на тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“, и 5 виадукта на АМ „Тракия“. Стойността на вложените средства от републиканския бюджет е близо 65,3 млн. лв. Съоръженията по автомагистралите се обновяват по график, след като са обследвани и приоритизирани в реда, по който трябва да бъдат ремонтирани, в зависимост от състоянието им. Строителните дейности са наложителни и не търпят отлагане, защото гарантират сигурността и безопасността на шофьори и пътници.
През декември беше пуснато движението по изцяло обновеното платно за Варна на виадукта при 19-ти км на АМ „Хемус“, при Потоп, и „Коренишки дол“ при 36-ти км на АМ „Хемус“, с което се улесни пътуването преди Коледа, когато много хора тръгват на път. Преди началото на активния летен сезон беше пуснат трафикът и по обновените платна за Варна на виадуктите при 37-ми и 51-ви км („Разлив“) на АМ „Хемус“ и по платната за Бургас на виадуктите при 13-ти, 15-ти и 20-ти км на АМ „Тракия“. През есента бяха ремонтирани и платната за Бургас на съоръженията при 17-ти и 18-ти км на АМ „Тракия“.
Ремонтът на тръбата за София на тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ продължава и през следващата година. На съоръжението са направени множество проучвания и експертизи, въз основа на които са предприети аварийно-възстановителни дейности. Предстои привеждането на съоръжението в съответствие с европейската директива 2004/54/ЕО за минималните изисквания за безопасност на тунелите на Трансевропейската пътна мрежа (TEN-T). Предвижда се ремонтните дейности в тръбата за София на тунел „Витиня“ да приключат през 2020 г. Ремонтираната тръба ще е с модерни системи за пожароизвестяване, вентилация, видеонаблюдение, светофарна уредба, осветление и система за светлинно водене, с които се осигуряват безопасност на пътуването и възможност за бърза реакция при инцидент, с каквито разполага в момента тръбата за Варна.
Агенция „Пътна инфраструктура“ продължава обновяването на мостовите съоръжения по автомагистралите, които не са ремонтирани от построяването им преди повече от 30 години. През 2020 година се планира ремонт на платната за София на виадуктите при 13-ти, 15-ти, 17-ти, 18-ти и 20-ти км на АМ „Тракия“, платната за София на виадукта при 19-ти км, двата моста при 35-ти км на АМ „Хемус“ и платната за Варна на мостовете при 33-ти и 34-ти км на „Хемус“. Ще се ремонтират носещите колони на съоръженията при 19-ти, 33-ти, 34-ти, 35-ти, 36-ти км („Коренишки дол“), двата моста при 37-ми км на „Хемус“ и при 37-ми км на АМ „Тракия“. Планира се ремонт и на съоръженията при пътните възли „Ботевград“ - при 47-ми км, „Правец“ - при 52-ри км, и „Джурово“ - при 67-ти км на АМ „Хемус“.
 
В План-сметка за 2020 година в община Плевен 3.252 милиона лева са разходите за сметосъбиране и сметоизвозване Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 19 Декември 2019 14:20
smetОбщинския съвет в Плевен, прие План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен за 2020 година. Такса битови отпадъци за населените места в община Плевен остава без промяна и през новата година. Тя запазва размерите, приети от Общинския съвет на Плевен с решение от 21 декември 2015 г.
Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), годишният размер на такса битови отпадъци се определя за всяко населено място с решение на Общинския съвет на база приета План-сметка. Действащите размери на таксата, определени с Решение №026 от 21.12.2015 г. на Общински съвет - Плевен, които остават в сила и за 2020 г., са както следва:
- в Плевен за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия - 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота;
- в Плевен за нежилищни имоти на предприятия - 4,814 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;
- в Славяново за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 1,2 на хиляда от данъчната оценка на имота;
- в Славяново за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.
За останалите населени места с организирано сметоизвозване:
- за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,7 на хиляда от данъчната оценка на имота;
- за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;
- за старо село Кметство Опанец - за имотите, попадащи извън строително-регулационни граници, където се извършва само услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - в размер на 29,36 % от общия промил за жилищни и нежилищни имоти.
Съгласно чл.21, ал.4, т.5 от общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа „За сгради, собственост на организации на хора с увреждания, които не са отдадени под наем; за сгради на училища, висши училища и академии, използвани за учебен процес и научна дейност; за музеи, галерии, библиотеки и читалища, които не са отдадени под наем.“
За периода от 1.11.2018 до 31.10.2019 година разходите за сметосъбиране и сметоизвозване на всички населени места в общината са 3 249 883 лв. Честотата на извозване на битови отпадъци за град Плевен е всекидневно в жилищните квартали и районите на централна градска част, два пъти седмично за индустриалните зони и един път седмично за индивидуалните съдове за отпадъци на фирми и граждани. Тук се включват и разходите за дезинфекция на съдовете за отпадъци. В Буковлък кратността на обслужване на съдовете е 7 дни. В Славяново и другите села от общината, сметосъбирането се извършва през 10 дни. Разходите за почистване по райони в града, което включва и почистване на нерегламентирани замърсявания и сметища, за посочения период са съответно 4 037 304,73 лв. През отминаващата си година в сепариращата инсталация на новото депо са третирани над 54 000 тона смесен битов отпадък от община Плевен. За компостиране са постъпили 7886 тона зелени отпадъци. Депонирани са близо 46 000 тона, а отделени за рециклиране са близо 11 000 тона отпадъци от пластмаса, хартия, картон, стъкло и метали.
Прогнозните разходи на Община Плевен за чистота и битови отпадъци през 2020 г., посочени в приетата План - сметка, са 13 761 000 лв. От тази сума 3 252 000 лв. са за сметосъбиране и сметоизвозване, 4 000 000 лв. за почистване на областния град по райони и 2 088 000 лв. за третирането на отпадъци в Регионалното депо.

В План-сметка за 2020 година в община Плевен 3.252 милиона лева са разходите за сметосъбиране и сметоизвозване

 

Общинския съвет в Плевен, прие План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен за 2020 година. Такса битови отпадъци за населените места в община Плевен остава без промяна и през новата година. Тя запазва размерите, приети от Общинския съвет на Плевен с решение от 21 декември 2015 г.

Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), годишният размер на такса битови отпадъци се определя за всяко населено място с решение на Общинския съвет на база приета План-сметка. Действащите размери на таксата, определени с Решение №026 от 21.12.2015 г. на Общински съвет - Плевен, които остават в сила и за 2020 г., са както следва:

- в Плевен за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия - 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота;

- в Плевен за нежилищни имоти на предприятия - 4,814 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;

- в Славяново за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 1,2 на хиляда от данъчната оценка на имота;

- в Славяново за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.

За останалите населени места с организирано сметоизвозване:

- за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,7 на хиляда от данъчната оценка на имота;

- за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;

- за старо село Кметство Опанец - за имотите, попадащи извън строително-регулационни граници, където се извършва само услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - в размер на 29,36 % от общия промил за жилищни и нежилищни имоти.

Съгласно чл.21, ал.4, т.5 от общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа „За сгради, собственост на организации на хора с увреждания, които не са отдадени под наем; за сгради на училища, висши училища и академии, използвани за учебен процес и научна дейност; за музеи, галерии, библиотеки и читалища, които не са отдадени под наем.“

За периода от 1.11.2018 до 31.10.2019 година разходите за сметосъбиране и сметоизвозване на всички населени места в общината са 3 249 883 лв. Честотата на извозване на битови отпадъци за град Плевен е всекидневно в жилищните квартали и районите на централна градска част, два пъти седмично за индустриалните зони и един път седмично за индивидуалните съдове за отпадъци на фирми и граждани. Тук се включват и разходите за дезинфекция на съдовете за отпадъци. В Буковлък кратността на обслужване на съдовете е 7 дни. В Славяново и другите села от общината, сметосъбирането се извършва през 10 дни. Разходите за почистване по райони в града, което включва и почистване на нерегламентирани замърсявания и сметища, за посочения период са съответно 4 037 304,73 лв. През отминаващата си година в сепариращата инсталация на новото депо са третирани над 54 000 тона смесен битов отпадък от община Плевен. За компостиране са постъпили 7886 тона зелени отпадъци. Депонирани са близо 46 000 тона, а отделени за рециклиране са близо 11 000 тона отпадъци от пластмаса, хартия, картон, стъкло и метали.

Прогнозните разходи на Община Плевен за чистота и битови отпадъци през 2020 г., посочени в приетата План - сметка, са 13 761 000 лв. От тази сума 3 252 000 лв. са за сметосъбиране и сметоизвозване, 4 000 000 лв. за почистване на областния град по райони и 2 088 000 лв. за третирането на отпадъци в Регионалното депо.

 
(Обновена) Задава се поредното увеличение на цената на водата, даже и там, където има режим Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 17 Декември 2019 11:50
vodaПротест пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и разгорещени дебати вътре се проведоха във вторник, 17 декември, когато в комисията се проведе обществено обсъждане на новите цени на водата в страната.
Една от основните причини за недоволство бяха предложенията цените да се актуализират в посока нагоре и в области, в които има проблеми с водоснабдяването.
ВиК дружествата в цялата страна настояват за поредно поскъпване на водата. А Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) се готви да одобри повишение дори и за областите, които страдат от водни режими, какъвто е случая с Плевен.
Ако докладът на регулатора не претърпи някакви корекции, от 1 януари цената на водата (с ДДС) в 12 области - Видин, Русе, Монтана, Силистра, Ямбол, Шумен, Варна, Враца, Добрич, Бургас, Ловеч и Разград, ще надмине 3 лева за кубик.
Поскъпването варира - от символичните 0.1% за Пловдив до внушителните 9.26% за Кърджали, като рекордът ще е за шуменци – с цена от 3.522 лв. за 1 куб. метър. Следват Добрич и Силистра с цени от около 3.45 лв. за кубик. Вдига се цената на водата и там, където население страда от водни режими - Перник, Плевен, Ловеч и Габрово.
Окончателното решение за цените на ВиК услугите от 1 януари 2020 г. ще бъде прието на закрито заседание на КЕВР на 23 декември, съобщи председателят на КЕВР Иван Иванов. Дотогава предстои проверка на разчетите на дружествата.
Последно променен на Петък, 03 Януари 2020 12:20
 
Продължават коледните благотворителни инициатива в помощ на малката Тияна Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 18 Декември 2019 14:12
blagotvoritelnost LevskiЕдно малко момиче Тияна има златна мечта: да ходи и да тича с другите деца. Да играе! Навън, на слънце и на въздух! За да стане това възможно, са необходими лечение и парични средства за него.
В благотворителна акция по събиране на дарение за Тияна участваха всички ученици и учители от СУ „Крум Попов“ в Левски. С добрина в сърцата деца и родители изработиха сувенири, венци, рисунки, картички и свещници за Коледен базар. За усмивката на Тияна Георги Венциславов, неговият син Венцислав и Илияна Величкова редом с изявени местни спортисти играха стрийтбаскетбол.
Най-активни в предколедните изяви са участниците в Ученическия парламент към училището. Те са и водещи в дейностите по благотворителната акция.
И резултатът е на лице: събраната сума от 1500 лева вече е в сметка на Тияна.
 
Паркираме безплатно по празниците в центъра на Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 17 Декември 2019 09:21
sinja-zona3„Синя зона” в Плевен няма да работи от 24 декември 2019 година, вторник, до 2 януари 2020 година, сряда, разпореди на оперативното заседание на ръководството на Община Плевен кметът Георг Спартански, съобщиха от общинската администрация. В съобщението се посочва, че освен предстоящите празнични и почивни дни, причината е и дадено указание за събиране на приходи от Общините от Министерството на финансите.
Последно променен на Петък, 03 Януари 2020 12:20
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 248
Фейсбук коментари
Сподели статията