Начало Общество Проблеми
12 Ноември 2019 г., Вторник
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Понеделник, 11 Ноември 2019 16:56
Понеделник, 11 Ноември 2019 16:24
Понеделник, 11 Ноември 2019 15:43
Понеделник, 11 Ноември 2019 15:33
РЕКЛАМА
Проблеми
Вандали изпотрошиха бариерата, ограничаваща достъпа на превозни средства в Кайлъка Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 28 Август 2019 15:04
Kailaka pergolaОбластна администрация предприема действия за възстановяване пораженията, нанесени от вандалски прояви на съоръжения в парк Кайлъка. „На фона на активната работа на доброволците и усилията на областна администрация да поддържа Кайлъка, в парка се случват и поредица от вандалщини, които струват на администрацията не малка сума пари. Последният случай е от преди седмица, когато неизвестни изпотрошиха бариерата, ограничаваща достъпа на превозни средства в парка. Становището на експертите е, че съоръжението не може да бъде ремонтирано и се налага неговата подмяна с ново. Средствата за това ще дойдат от бюджета на областна администрация, в който отново подчертавам, няма отделно перо поддръжка на Кайлъка”, каза областният управител Мирослав Петров по повод последното поругаване на публична собственост в парка. По думите му областна администрация вече е уведомила отговорните институции за поредната кражба на указателната табела непосредствено до вече потрошената бариера и предстои нейното възстановяване в най-кратки срокове. Той припомни, че обект на вандалски набези често ставаха и чешмичката на алеята към зоологическата градина, съоръженията за отдих и беседките.
Kailaka bariera
„Предприемаме действия и по отношение на опасната за гражданите пергола в Кайлъка. На първо време застрашително висящите елементи ще бъдат отстранени, като предвиждаме това съоръжение да бъде изцяло подменено при първа възможност”, каза Мирослав Петров.
Наред с това той информира, че продължава почистването на парка от сухите клони, които поетапно се извозват извън парка.
Последно променен на Сряда, 28 Август 2019 15:10
 
На среща в в областна администрация обсъждаха изграждане на обход на Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 28 Август 2019 14:52
obhod obsazhdaneВариантите за изграждане на обходен път на Плевен, който да отклони натоварения трафик от тежкотоварни автомобили извън града, обсъдиха заинтересованите страни на работна среща в областна администрация - Плевен. Срещата се проведе по инициатива на АПИ и областния управител Мирослав Петров и на нея присъстваха представители на пътната агенция, Областно пътно управление, Областна администрация Плевен, Община Плевен, РИОСВ, камарата на архитектите и БДДР.
Областният управител призова присъстващите към постигане на консенсусно решение, подчертавайки, че точно сега е моментът за изграждането на обходен път на Плевен. „Ако не се възползваме от него, това ще бъде единствено и само в ущърб на гражданите, тяхното качество на живот и общата бъдеща визия за развитието на Плевен”, каза Мирослав Петров.
По думите на инж. Ася Чипева – директор на дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури” в пътната агенция наличието на Кайлъка - защитена територия с такива мащаби ограничава възможностите за изграждане на обходен път на града. Още пред 2007 година агенцията е възложила проучвания за изграждане на обходен път на Плевен. „Тогава всички предложени и рационални от технико-икономическа и експлоатационна гледна точка варианти преминават в една или друга степен през защитената територия на Кайлъка и това е причината проектната разработка не е доведена до успешен край. Ето защо се спряхме на три възможни варианта, които изпратихме на РИОСВ и Община Плевен”, каза инж. Чипева. Вариантите са достъпни на сайта на АПИ.
На днешната среща след експертно обсъждане на възможностите за постигане на съгласие се стигна до решението с писмо община Плевен да посочи своите изисквания към АПИ, за да бъде дадена зелена светлина на един от вариантите и да се стартират съответните процедури.
Последно променен на Сряда, 28 Август 2019 14:55
 
Между 16 и 18 ч на 14 август са възможни затруднения при продажбата на е-винетки Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Неделя, 11 Август 2019 15:12
e-vinetkaОт 16 до 18 часа на 14 август 2019 г. са планирани дейности по внедряване на актуализации на електронната система за събиране на пътни такси на база време и на база изминато разстояние. Възможно е да възникнат прекъсвания, които да затруднят продажбата на електронни винетки.
За избягване на риска от проблеми с покупката на е-винетка по време на планираните актуализации препоръчваме на водачите да планират пътуването си по републиканската пътна мрежа и да купят електронната си винетка своевременно.
Предвижданото внедряване на софтуерните актуализации е част от подготовката за въвеждане в експлоатация на тол системата.
Последно променен на Неделя, 11 Август 2019 15:14
 
Гражданите на Плевен за пореден път показаха, че не се интересуват как общинската администрация изразходва обществените средства Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 14 Август 2019 09:04
budzhet 2018 obsazhdaneВ конферентната зала на сграда "Гена Димитрова" се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на Бюджет 2018 на Община Плевен. Отчетът бе представен в присъствието на заместник - кмета по финансите Милен Яков, Паулина Кирова - секретар на Общината, ръководители на бюджетните звена в общинската администрация и представители на медиите. Въпреки предварителната разгласа, интерес от страна на гражданите към обсъждането липсваше и тази година. 
Сборният бюджет на Община Плевен за 2018 г. е приет с Решение № 833/25.01.2018 г. на Общинския съвет и е в размер на 87 704 433 лв. Средствата за финансиране на "Делегирани от държавата дейности" са съответно 52 804 433 лв., а за финансиране на "Местни дейности" и "Дофинансиране на делегирани от държавата дейности" - 34 899 990 лв. През отчетния период сборният бюджет на Общината е претърпял промени вследствие на корекция във взаимоотношенията с републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства и др. Съгласно Закона за публичните финанси тези промени се отразяват служебно и за тях не е необходимо решение на Общинския съвет. В резултат на всички изменения общият обем на бюджета на Община Плевен към 31.12.2018 г. е съответно 98 032 698 лв. Изпълнението на приходната част от бюджета на Община Плевен към 31.12.2018 г. е в размер на 87 745 844 лв. На база на постъпилите приходи са извършени и разходи в същия размер.
Традиционно най-много са средствата за сектор „Образование“. Извършените и разплатени разходи за тази дейност за годината са общо 41 172 624 лв. На територията на общината има 74 учебни заведения, от които 32 детски градини, 38 училища, 3 центъра за подкрепа на личностното развитие и едно общежитие. Заетите щатни бройки в тази сфера са 2017,5.
В сектор "Здравеопазване" годишният план в размер на 5 017 208 лв. е изпълнен 94,08 %, или 4 720 074 лв. От тези средства за възнаграждения и осигурителни плащания са изплатени 3 883 682 лв., за издръжка - 804 619 лв. Извършен е и основен ремонт за 5 860 лв. Седемте детски ясли в общината се посещават от общо 615 деца.
За сектор "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" разходите към 31.12.2018 година са 5 069 676 лв., което е с 646 929 лв. повече от разплатените през 2017-та. За дейността на Домашния социален патронаж разходваните средства са 642 751 лв., от които по-голямата част от издръжката е за: храна - 116 125 лв., вода, горива и енергия - 43 729 лв. и др. Числеността на персонала в тази социална услуга е 50 щатни бройки, обслужващи 555 възрастни хора, в т.ч.: Коиловци - 40 места, Славяново - 60 места, Бохот - 25 места, Пелишат - 30 места, и Плевен - 400 места.
За "Почивно дело, култура, религиозни дейности" планираните разходи от 7 028 971 лв. са изпълнени 82,92 %. Конкретно по групи средствата за "Физическа култура и спорт" за годината са 631 204 лв., за група "Култура" - те са 5 400 426 лв. За последните има и разбивка: за "Оркестри и ансамбли", където се отчита дейността на Северняшкия ансамбъл „Иван Вълев", Общинския хор „Гена Димитрова" и Общинския духов оркестър са изразходени 871 502 лв.; за "Читалища" - 858 084 лв.; за „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер", където от единната бюджетна класификация се планират и отчитат разходите на РИМ - Плевен, ХГ „Илия Бешков", и Дирекция „Военноисторически музеи", които са делегирани от държавата дейности, при планирани 2 622 045 лв. са отчетени 1 719 436 лв. Средствата за дофинансиране на делегираните от държавата дейности са 549 730 лв.
Капиталовите разходи, извършени с бюджетни средства през 2018-та, са в размер на 3 092 775 лв.
Пълният текст на отчета за изпълнението на общинския Бюджет 2018 е публикуван на pleven.bg/bg/otcheti-2018/otchet-na-byudzhet-2018-g/. Предстои разглеждане на отчета и в заседанията на всички постоянни комисии в Общинския съвет този месец. Съгласно Закона за публичните финанси след публичното обсъждане на изпълнението на общинския Бюджет 2018 Общинският съвет трябва да приеме отчета до 30 септември 2019 година.
Последно променен на Сряда, 14 Август 2019 12:10
 
Камион влезе на жп прелез при спуснати бариери Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Проблеми
Написано от Вестник "Посредник"   
Понеделник, 05 Август 2019 11:18
bdz prelezСлед нарушение при преминаване през жп прелез е прекъснато движението на влаковете в междугарието Левски – Троян, съобщи Агенция Фокус, цитирайки пресцентъра на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. В 10 часа в понеделник, 5 август, на прелез в междугарието Дойранци - Левски, тежкотоварен автомобил преминава през съоръжението при редовно задействано автоматична прелезна светлинна и звукова сигнализация и се сблъсква с пътнически влак, движещ се по направлението Ловеч - Левски. Вследствие на удара е дерайлирал локомотивът от влаковата композиция с една колоос. Водачът на товарния автомобил е пострадал.
Нарушен е графикът на движение на влаковете между Левски и Троян. За пътниците по това направление е осигурен превоз с автобуси.
Ръководствата на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” и „Холдинг БДЖ“ ЕАД призовават водачите на пътни превозни средства да спазват правилата за движение по пътищата. Всяко неспазване на Закона за движение по пътищата и преминаване при спуснати бариери или звукова и светлинна сигнализации, показващи приближаването на влак към прелеза, е риск за живота на водачите на превозните средства и техните спътници. Инциденти от този род нарушават графика за движение на влаковете, отнемат от личното време на пътниците, ползващи железопътен транспорт, и предизвикват значителни икономически загуби за НКЖИ и железопътните оператори.
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 5 от 241
Фейсбук коментари
Сподели статията