Начало Реклами Бизнес ОБЩИНА ПОРДИМ ОБЯВЯВА ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА
04 Август 2020 г., Вторник
НОВИНИ
Фен зона
ОБЩИНА ПОРДИМ ОБЯВЯВА ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
РЕКЛАМИ - БИЗНЕС
Понеделник, 17 Август 2015 20:00
Pordim logo О Б Щ И Н А  П О Р Д И М

На 28.08.2015 г. от 09:00 ч. в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на общински имот, частна общинска собственост, представляващ дворно място от 7.600 дка. и административна сграда от 400 кв.м., находящи се в кв.№45 по плана на с. Каменец, АОС №70/10.04.1997г., при начална тръжна цена 29 200,00 лв. /двадесет и девет хиляди и двеста лева/ без ДДС. Цена на една тръжна документация – невъзстановими 100.00 лв., заплатени в касата на Общината.
Депозит за участие 10% от началната тръжна цена за продажба на имота, предмет на търга, се внасят в касата на Общината.
Документите за участие се получават в “Информационен център” при Община Пордим, всеки работен ден до 27.08.2015 г. от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа, след представена квитанция за закупена документация.
         Оглед на  имота, предмет на търга – всеки работен ден до 16:00 часа с представител от Дирекция „Специализирана администрация” при община Пордим или с представител от Кметство с.Каменец.
         Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците пред тръжната комисия в деня и часа определени за провеждане на търга/втория търг.
При необходимост втори търг ще се проведе на 04.09.2015 г. от 09:00 часа, в Заседателната зала на община Пордим.
 За допълнителна информация тел.: 06513/ 21 21; 22 17.
Последно променен на Петък, 12 Август 2016 12:08