27 Юни 2019 г., Четвъртък
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Сряда, 26 Юни 2019 16:26
Сряда, 26 Юни 2019 13:02
Сряда, 26 Юни 2019 12:51
Сряда, 26 Юни 2019 12:23
РЕКЛАМА
НПО
Проектът „Младите хора - Бъдещето на България - заедно срещу агресията” е продължение на „Младите хора - бъдещето на България - това сме ние” Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 07 Юни 2019 10:55
Dokosni dagata nov proektПрез 2018 г. Асоциация "Докосни дъгата" успешно реализира проект "Младите хора – бъдещето на България – това сме ние” по Национална програма за изпълнение на младежки дейности.
С нов проект - "Младите хора – Бъдещето на България - заедно срещу агресията” асоциацията си поставя за цел да изгради социално отговорно поведение сред младежи на възраст 15-29 г., развитие на самочувствие, самоувереност, работа в екип и други умения за справяне с трудности. Както и да повиши информираността на младите хора с цел превенция на зависимости и изграждане на трайни умения за справяне в рискови ситуации, като това ще се случи чрез насърчаване участието им в различни инициативи. Сред целите е и да се създадат условия за засилване на мотивацията и потенциала на младежи в неравностойно положение.
Проектът предвижда прякото включване на 40 младежи, от които 20 младежи в неравностойно положение и 1000 младежи от цялата страна. В рамките му са предвидени дейности, създаващи възможности за постигане на заложените цели, а именно - провеждане на информационна кампания, насочена към превенция на агресията, вкл. заснемане на филм, провеждане на конкурс за влог, провеждане на изнесен социално – здравен тренинг под надслов "Младите хора – Бъдещето на България – заедно срещу агресията", организиране на лекции и дискусии и спортни прояви.
На снимката: Председателят на "Докосни дъгата" д-р Денислава Ангелова и зам. министърът на Министерството на младежта и спорта Николай Павлов при подписване на договора за "Младите хора – Бъдещето на България - заедно срещу агресията".
Последно променен на Петък, 07 Юни 2019 11:05
 
ПДИ представи в доклад състоянието на достъпа до информация в България през 2018 г. Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 06 Юни 2019 12:20
doklad PDIНа 4 юни 2019 в Пресклуба на Българската телеграфна агенция ПДИ представи деветнадесетия годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България.
„Програма Достъп до информация подготвя доклада от приемането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) през 2000 г. Особеното тази година е, че почти едновременно, на 30 май, бе публикуван и първият одитен доклад на Сметната палата „Прозрачност и публичност в дейността на държавната администрация и достъп до обществена информация“ за периода 1 януари 2016 - 30 юни 2018. За пръв път се прави оценка и се дават препоръки по отношение на политиките по прилагане на законодателството. „Голяма част от тези препоръки съвпадат с препоръките, които Програма Достъп до информация формулира в своите годишни доклади“, каза д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, откривайки пресконференцията.
„Положителното е, че Сметната палата поставя и срок за изпълнение на тези препоръки – средата на 2020 г. Това дава основание да вярваме, че догодина и резултатите от наблюдението на ПДИ ще покажат подобрение на практиките“, допълни д-р Жулева.
Тя представи и препоръките на ПДИ по отношение на задълженията за публикуване:
Секциите „Достъп до информация“ да се поддържат според изискванията на ЗДОИ, така че да изпълняват основната си функция – да улесняват търсещите информация;
Да се създаде във всички институции система за работа с електронни заявления. Както показват данните от проучването на ПДИ през 2019 на 564 органа на власт, едва 56 имат система за уведомяване на заявителя за регистрация на електронното заявление, което е 9,9%  от изследваните институции. Системата да включва следните функционалности:
-  посочване на действащ електронен адрес, на който да се изпращат заявленията в разяснителната информация в секция „Достъп до информация“;
-  задължителна регистрация на електронните заявления;
-  уведомяване на заявителя за датата на регистрация на заявлението;
-  изпращане на решението за предоставяне и предоставената информация на посочения от заявителя електронен адрес;
-  изпращане на решение за отказ на пощенски адрес, посочен от заявителя.
Да се уеднакви моделът на интернет страниците. В голяма част от тях е публикувана търсената информация, но публикуването е формално и несъобразено с потребителя;
Да се актуализират Вътрешните правила по ЗДОИ. Макар 78% от институциите да са приели и публикували такива правила, само 59% от тях са ги актуализирали в съответствие с последните промени в закона;
Да се определи орган, координиращ работата по закона, който да задава общи модели, да подпомага органите в прилагането им, да наблюдава и  анализира практиките и осъществява контрол.
Изводът за необходимостта от орган се налага от сравнението за активността на институциите в публикуване в Портала отворени данни, където органът за координация е определен със закон и това е Държавната агенция „Електронно управление“.
Проблеми:
Липсва независим орган, който да отговаря за прилагането на ЗДОИ, да наблюдава практиките, координира процеса, анализира резултатите, дава насоки за по-добро изпълнение;
Липсва възможност за административно обжалване и обжалване пред независима институция (информационен комисар/комисия);
След промените в Административнопроцесуалния кодекс от 01.01.2019 няма втора съдебна инстанция за защита на правото на информация;
Вече десета година българското правителство не предприема стъпки за присъединяване към Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи (CETS No.205).
„По отношение на законодателството, свързано с достъпа до информация, през 2018 г. беше нанесен един от най-големите удари върху ЗДОИ. С непрозрачна законодателна инициатива, чрез промени в Административнопроцесуалния кодекс бе отменена втората инстанция по дела за достъп до информация. Така, заедно с липсата на висшестоящ административен орган, единственият ефективен механизъм за контрол на изпълнението и защита на правото на достъп до информация бе отслабен“, представи анализа на законодателството адв. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ.
За да илюстрира важността на съдебния контрол, Кашъмов представи данни от правителствените доклади „Състоянието на администрацията“, показващи нарастващия брой жалби срещу решения за предоставяне и решения за отказ на предоставяне на достъп до информация.
Александър Кашъмов представи препоръките от доклада на ПДИ по отношение на обжалването на решения по ЗДОИ.
Ето главните от тях:
Да бъде възстановена пълноценната защита на правото на достъп до обществена информация чрез предвиждането на най-малко две независими инстанции за разглеждане на жалби срещу откази и решения да се предостави достъп до обществена информация;
При възстановяване на двуинстанционното производство да се създаде бърз механизъм за съдебно разглеждане на дела по ЗДОИ;
При условие че не се възстанови двуинстанционното съдебно производство, да се създаде независим орган (информационен комисар или комисия), който да разглежда жалби като първа инстанция.
Повтаряща се препоръка в докладите на ПДИ е правителството да предприеме стъпки за присъединяване към Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи (CETS No.205).
Статистика и характеристика на постъпилите случаи за правна помощ в правния екип на ПДИ и анализ на съдебната практика по дела за достъп до информация представи Кирил Терзийски от правния екип на ПДИ.
Диана Банчева, координатор комуникации в ПДИ оповести началото на процеса по събиране на номинации за Международния ден на правото да знам.
„Всеки може да изпрати своите предложения за награди и антинагради в шестте категории, като попълни онлайн формата на: http://www.righttoknowday.net/nominations/2019/.
Наградите ще бъдат връчени на специална церемония на 28 септември – Международния ден на правото да знам, обявен за такъв от основателите на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията през 2002 на конференция, организирана от ПДИ. 28 септември бе признат за Международен ден на всеобщия достъп до информация от ЮНЕСКО през 2015“, съобщи Диана Банчева.

Текст на доклада „Състоянието на достъпа до информация в България 2018“ и приложенията ще намерите на адрес: http://www.aip-bg.org/publications/Годишни_доклади_за_състоянието_на_достъпа/
Докладът се издава в рамките на проект Консултативен център за прозрачност”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".
Последно променен на Четвъртък, 06 Юни 2019 12:25
 
Разработките в „Имам бизнес идея“ - иновативни стелки, селскостопански насаждения, коопериране на пчелари, здравословното хранене Печат Е-мейл
( 2 Гласа )
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 31 Май 2019 13:45
konkurs OICВ онлайн конкурса на националната кампания „Имам бизнес идея“ от област Плевен се включиха шест видеоклипа, изпратени от ученици на възраст 14-18 г., съобщават организаторите от ОИЦ в плевен. Най-много харесвания събра бизнес идеята на Толя Георгиева от ДФСГ „Интелект“, следвана от тази на Кристиян Ганков от СУ „Д. Дебелянов“ в Белене. Само пет гласа по-малко получи представянето на екипа на СУ „П. Яворов“ – Василена Банчева, Далия Симеонова и Николай Колев. Виктория Сапунджиева от ПГРТО – Плевен, както и Станимир Събчев, Цветомир Събчев и Мария Луиза Найденова от ЦСОП – Плевен също се бориха за подкрепата на публиката и намериха своите привърженици. Бизнес идеите на младежите се простират от иновативните стелки за обувки през отглеждането на селскостопански насаждения и кооперирането на пчелари до здравословното хранене на тинейджърите.
На 6 щни, четвъртък, от 12 часа в залата на ОИЦ – Плевен ще се проведе заключителното събитие на „Имам бизнес идея“. Н него всеки участник ще получи безжична тонколонка, осигурена от Централното координационно звено в Администрацията на Министерския съвет, и промоционални материали на ОИЦ – Плевен.
Толя Георгиева и Василена Банчева ще представят област Плевен на националната среща на 01 юни в първия научно-технологичен парк в България – „София Тех Парк“, изграден със средства по ОП „Конкурентоспособност“ 2007 – 2013 г. Ще се запознаят с победителите от другите области и ще посетят „Експериментариума“, разположен на площ от 2000 кв. м., който е своеобразен музей на иновациите и високите технологии. На събитието в Плевен ще споделят впечатленията си.
Последно променен на Петък, 31 Май 2019 14:24
 
Здравната каса и фармацевтите - в конструктивен диалог Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 04 Юни 2019 12:21
aptekaВ понеделник, 3 юни 2019 година по покана на Директора на Регионалната здравно-осигурителна каса (РЗОК) - Плевен доц.д-р П. Стефанова, оперативното ръководство на институцията беше домакин на среща с представители на Регионална фармацевтична колегия в Плевен (РФК), в присъствието на председателя на УС на РФК - Плевен маг. фармацевт Любомир Панов, съобщават от РЗОК.
Предмет на дискусия бяха специфики на дейността в условията на сключените в началото на м. април 2019 г. „Договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК“ с аптеки. Бяха поставени въпроси, касаещи практическата дейност на аптеките-отчитане, допускани грешки, казуси свързани с подобряване на взаимодействието между каса и аптеки, упражняването на контрол. Обсъдени бяха и новостите, касаещи предстоящото преминаване към отчет с електронна фактура – специфика, проблеми и въпроси от технически характер.
Към момента РЗОК-Плевен има сключени 138 договора със 76 аптеки на територията на областта. От сключените договори 33 са за отпускане на лекарства на ветерани от войните, а 29 са за отпускане на лекарства за военноинвалиди и военнопострадали.
 
С поредица културни събития ще се популяризира европейското културно многообразие и ще се насърчава толерантността Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - НПО
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 31 Май 2019 09:35
oblastna-administracijaОбластна администрация ще проведе поредица събития в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС за 2019 година, съобщават от институцията. Две са дейностите, на които са подчинени планираните инициативи - Дейност 1 „Събития за популяризирането на европейското културно многообразие (през м. юни и ноември 2019г.)” и Дейност 2 „Провеждане на комуникационни инициативи за представяне на културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността, превенция на езика на омразата, в това число и за отбелязване на приноса на Република България в спасяването на евреите от Холокоста”.
В рамките на Дейност 1 на територията на област Плевен ще бъдат осъществени три събития, за които областна администрация си сътрудничи с ДКТ „Иван Радоев” и Плевенска филхармония.
На 6 юни 2019 година, четвъртък, от 19 часа в плевенския театър ще бъде поставен спектакълът „Натюрморт със затлъстял племенник” от Йон Сапдару. Входът е свободен. Предвидени са билет-покани за събитието, които желаещите ще могат да вземат от билетната каса на театъра в Плевен.
На 11 ноември от 19 часа в ДКТ „Иван Радоев“ Плевен ще се състои концерт на Плевенска филхармония, посветен на културното многообразие на Европа с фокус върху музикалните постижения в миналото и днес в областта на класическата музика. Входът и за това събитие е свободен.
Третото събитие в рамките на инициативите по Дейност 1 на Комуникационната стратегия ще се състои на 12 ноември от 19 часа отново на сцената на ДКТ „Иван Радоев”. Това е концерт-спектакъл на Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” в Плевен. Входът е свободен.
По втората Дейност от Комуникационната стратегия областна администрация – Плевен си сътрудничи със седем читалища в областта. Планираните мероприятия започнаха на 25 март 2019 година във Вълчитрън, общ. Пордим с пресъздаване на народните традиции за Благовещение.
С концерт под наслов „Музиката на Европа” на 5 юни 2019 година от 18 часа в концертната си зала плевенското читалище „Съгласие 1869” също ще се включи в инициативите. Събитието ще акцентира върху музикалното, песенното и танцовото културно многообразие на Европа.
НЧ „Борба” в Кнежа, ще се участва със свои мероприятия в Комуникационната инициатива на 7 юни в 17 часа с културно-информационна ученическа среща на тема „Приносът на България в спасяването на евреите от Холокоста” и с ученически конкурс за рисунка на тема „Културното многообразие на ЕС”.
На 10 юни от 11 часа в НЧ „Напредък 1871” в Никопол ще се проведе концертно-информационно събитие, посветено на културното многообразие на ЕС. Програмата включва и викторина, която да стимулира интереса на аудиторията и участниците в нея към богатото културно наследство на Европа.
На 5 юли в салона на НЧ „НЧ „Н. Й. Вапцаров 1897“ в Брест, община Гулянци, ще се състои концерт под наслов „Приносът на България в европейската културна съкровищница и спасяването на българските евреи”. Началото е в 19 часа.
На 10 юли от 18:30 часа НЧ „Наука 27” в Брестовец ще представи в салона на читалището концертно-музикално събитие „Европейски ценности”. Предвижда се в него да бъдат ангажирани хора от различни възрастови групи. В началото мултимедийна презентация ще представи документален разказ за събитията от времето на Втората световна война, когато България прави изключителен хуманен жест, противопоставяйки се на депортирането на българските евреи към лагерите на смъртта. Програмата ще продължи с изпълнения на детска група "Брестовчанчета" и певческа група "Брестовчанка", чуждоезикови песни и представяне на съвременни хип-хоп и модерни танци.
Поредицата събития ще завърши на 26 ноември в 16 часа с „Изкуството, което събира – отворена дискусия-пърформанс с участието на артисти и културолози от България и европейски страни”. Събитието ще се състои в зала Плевен на областна администрация и е организирано съвместно с читалище „ЛИК 1959” в Плевен.
Последно променен на Петък, 31 Май 2019 09:41
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 96