За нас

От март 2015 г. регионалният всекидневник „Посредник“, излизал от 1991 г. до 2015
г., е онлайн медия. Екипът на Фондация „Съвременна плевенска медия“, която е
собственик на www.posredniknews.com, поддържа изданието, за да продължава да
изпълнява мисията на вестник „Посредник“ като двигател на обществени процеси,
да информира за новините, събитията и процесите, свързани и осигуряващи
пълноценен начин на живот, като стимулира гражданите за активен социалeн
диалог. Фондацията насърчава гражданското образование, изграждането и
активизирането на гражданско общество.

Back to top button