Реклама

Посетителите на сайта в огромната си част са приемник на читателската аудитория на вестник „Посредник“. Това са хора в активна възраст, с постоянни доходи около и над средните за прослойката, към която принадлежат, с преобладаващо средно и висше образование, критични, но в същото време обективни в оценката си за средата, в която живеят.

Back to top button