Здраве

С близо 150 милиона лева здравната каса в Плевен се е разплатила в срок с всички договорни партньори

В рамките на дните, определени за приключване на бюджетната 2020 г., Районна здравноосигурителна каса Плевен е приключила с изплащането на общо 137 449 995 лева на договорните си партньори за здравноосигурителни плащания за медицинска и дентална помощ, съобщават от институцията. Платени са както следва:

 • първична медицинска помощ (ПИМП) -10 657 411 лева
 • специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) -12 494 665 лева
 • дентална помощ (ДП) – 6 098 702 лева
 • медико-диагностична дейност (МДД) – 4 655 582 лева
 • болнична медицинска помощ (БМП) – 103 543 635 лева
  Разпределението на средствата по региони сочи, че РЗОК-Плевен заема пета позиция по размер на извършени здравноосигурителни плащания през 2020 г. от 28 регионални здравни каси. Предните позиции са за РЗОК-София град, Пловдив, Варна и Бургас.
  Във връзка с въведената епидемична обстановка в страната и приетата със съвместен протокол между НЗОК и БЛС „Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“, са изплатени суми в общ размер на 11 698 726 лева за видовете медицинска и дентална помощ , както следва:
 • първична медицинска помощ (ПИМП) – 837 008 лева, в т.ч.:
  352 048 лева за работа при неблагоприятни условия по повод обявена епидемична обстановка за периода м. март-м. ноември 2020 г. до 85% от базисната месечна стойност
  484 960 лева за работа при неблагоприятни условия по повод обявена епидемична обстановка (1000 лева за всеки общопрактикуващ лекар и за всеки нает лекар в лечебното заведение на месец; за професионалисти по здравни грижи по 360 лева на месец) за периода м. ноември-м. декември 2020 г.
 • специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) – 1 536 661 лева, в т.ч.:
  1 356 661 лева за работа при неблагоприятни условия по повод обявена епидемична обстановка за периода м. март-м. ноември 2020 г. до 85% от базисната месечна стойност
  180 000 лева за работа при неблагоприятни условия по повод обявена епидемична обстановка (30 000 лева за медицински център, осигуряващ обслужване на пациенти със съмнение за КОВИД-19 – триажни центрове) за периода м. ноември-м. декември 2020 г.
 • дентална помощ (ДП) – 1 652 824 лева
 • медико-диагностична дейност (МДД) – 550 142 лева
 • болнична медицинска помощ (БМП) – 7 122 091 лева
  Разпределението на средствата по региони сочи, че РЗОК-Плевен заема четвърта позиция по размера на извършените плащания за работа при неблагоприятни условия по повод обявена епидемична обстановка през 2020 г. от 28 регионални здравни каси. Предните позиции са за РЗОК-София град, Пловдив и Варна.

Подобни новини

Back to top button