Общинска и държавна администрация

Офисът на НАП в Плевен отчита над 250 млн. лв. постъпления, 113 млн. лв. от тях са от данъци, а 101 млн. лв. – осигуровки

Близо 25 милиарда лева са постъпленията в Националната агенция за приходите (НАП) през 2020 година, което е с над 700 млн. лв. над планираното и с над 1,1 млрд. повече от предходната 2019 г., отчитат от НАП. Въпреки коронакризата, бизнесът и гражданите са внасяли добросъвестно данъците и осигуровките, отчитат от приходната агенция. Запазва се тенденцията за ръст на постъпленията в хазната, като за миналата година той е около 5% спрямо предходната, допълват от ведомството.
За офис на НАП Плевен постъпленията са над 280 млн. лв. , което е с 25 млн. лв. повече от 2019 г. а изпълнението на плана е над 108%.
През 2020 година данъчните приходи възлизат общо на 14 млрд. лв. От тях над 2,6 млрд. лв. са платени от бизнеса за корпоративни данъци, а 3,7 млрд. лв. от данък върху доходите на физически лица. Постъпленията от данъка върху добавената стойност са 7,6 млрд. лв. За офис Плевен данъчните приходи възлизат на над 113 млн. лв.
Общият размер на приходите от осигурителни вноски е 10,6 млрд. лв., като от тях 6,3 млрд. лв. са за държавно обществено осигуряване, 2,7 млрд. лв. – за здравноосигурителни вноски и 1,5 млрд. лв. – за допълнително задължително пенсионно осигуряване. За офис на НАП Плевен приходите от осигурителни вноски са над 101 млн. лв.
„2020, освен всичко друго, се оказа и година на ясно изразена данъчна солидарност. Някои икономически сектори бяха тежко засегнати, други преживяха подем, но общото е, че независимо от трудностите, бизнесът и гражданите коректно спазваха ангажиментите си към бюджета. Ценим високо това“, каза по повод рекордните постъпления в НАП изпълнителният директор на агенцията Галя Димитрова.

Подобни новини

Back to top button