Водещи новиниГраждани за прозрачно управлениеНПО

Пет проекта от областта получават финансиране по програма „Следващите 10“ на фондация „Америка за България“

Издателят на www.posredniknews.com – фондация „Съвременна плевенска медия“ е сред организациите и екипите, които получават финансиране като част от програмата „Следващите 10“ на фондация „Америка за България“ в подкрепа на важни идеи.
Проектът на „Съвременна плевенска медия” е по първата от четири основни теми, по които от „Америка за България“ обявиха конкурси – „Добро управление на местно ниво“. Той е със заглавие „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“ и срок на работа от януари 2021 до юни 2022 г. Заложените в проектното предложение дейности включват преглед на вътрешните правила за управление на цикъла на възлагане на обществени поръчки в 11-те общини в областта, анализ на обществените поръчки, публикувани в раздел „Профил на купувача“ в сайтовете на общините, оценка съгласно Дванадесетте принципа за добро демократично управление на местно ниво, обучения в Плевен за журналисти и активни граждани за мониторинг на публичността и прозрачността на местните власти и подаване на сигнали за корупция, анкети с представители на бизнеса и с граждани по темата за обществените поръчки. Предвидено е публикуване в posredniknews.com, в други местни и регионални медии, както и в такива с национален обхват на авторски журналистически материали по темата на проекта – интервюта, анализи и разследвания.
Радостно е, че още няколко от 62-та одобрени от общо 310 проекта, подадени по четирите раздела на конкурса на фондация „Америка за България“, са с плевенски адрес.
В раздел „Добро управление на местно ниво“ сред финансираните от фондация „Америка за България“ е още Сдружението на кметовете на кметства в община Червен бряг. Тяхната „Мобилна правна клиника“ ще разчита на консултации от адвокати, които членуват в Адвокатска колегия – Плевен.
Един от 15-те проекта в конкурса „Онлайн учене“ e „Чети и успявай“ на основно училище „Антон Страшимиров“ – с. Бохот, община Плевен.
По конкурса „Туризъм по Дунав“„Америка за България“ ще финансира проектни предложения, които да допринесат за развитието на Дунавския район като привлекателна туристическа дестинация, с активни и жизнени местни общности. Тук две от одобрените идеи са от нашата област: на народно читалище „Напредък 1871“, град Никопол – „Дунав – хора, природа и традиции“ и на Дирекция на природен парк „Персина“ – Фестивал на къдроглавия пеликан“.
Пожелаваме успех на всички.

Подобни новини

Back to top button