Общинска и държавна администрацияСтраната

В ход е данъчната кампания за обявяване на доходите на физическите лица

От този понеделник, 11 януари 2021 година, започва подаването на данъчни декларации за доходите на физическите лица по електронен път и в офисите на приходната агенция, напомнят от Националната агенция по приходите (НАП). В съобщението се обръща внимание, че срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане през 2021 година е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите е 5 май, тъй като 30 април е почивен ден. 
В офис на НАП в Плевен вече е подадена и първата годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, с деклариран доход от наем, получен през 2020 г., и дължимият данък за довнасяне – заплатен чрез ПОС-терминал.
В началото на март в портала за електронни услуги на НАП ще са достъпни предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица. 
Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък (чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни. 
Допълнителна информация за декларирането на доходите за миналата година може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена според тарифите на съответния оператор.

Подобни новини

Back to top button