ЗемеделиеСтраната

От 3% на 2,5% пада лихвата по преки кредити за инвестиции в селското стопанство

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) утвърди годишна лихва в размер на 2,50% за отпусканите пряко от Фонда кредити за 2021 г., съобщават от институцията. Досегашният лихвен процент в размер на 3% беше прилаган за кредитите през 2019 г. и 2020 г. Решението за намаляването му беше взето на база предприети от ДФЗ комплексни действия и набор от мерки за смекчаване на икономическите последици от кризата във връзка с обявената епидемиологична обстановка в България. 
От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по две от инвестиционните схеми за кредитиране: 
– Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство; 
– Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2020-2022 г.

Подобни новини

Back to top button