Образование

ДФСГ „Интелект” е сред трите най-активни училища посланици у нас от началото на учебната година

През учебната 2020/2021 година Програмата за училища посланици на ЕП се разшири с още 10 нови участника и въпреки трудните пандемични условия училищата успяха да организират и да се включат в редица онлайн събития и инициативи с европейска насоченост. За това информират от Бюрото на Европейския парламент в България. В интернет страницата на бюрото са представени дейностите на трите най-активни училища посланици за първото тримесечие от старта на Програмата. Едно от тях е Държавната финансово-стопанска гимназия (ДФСГ) „Интелект” – Плевен.
Ето защо.
През октомври младшите посланици от ДФСГ „Интелект” отбелязаха Деня на българската община с посещение в Община Плевен и среща със заместник-кмета, отговарящ за „Проекти и хуманитарни дейности“, Стефан Милев, с когото обсъдиха ролята на европейските проекти за развитието на града и региона, както и значението на инвестициите за просперитета на общините. Учениците обсъдиха идеи за обединена Европа с евродепутата Цветелина Пенкова в среща на живо в концертната зала на гимназията. В края на октомври гимназията беше домакин на заключителното събитие по европейски проект „ФЛАГ” на сдружение „Учебна работилница Европа“, по време на което младшите посланици изгледаха презентация, четоха есета, задаваха и отговаряха на въпроси. Те отбелязаха Европейската седмица на програмирането и участваха в дискусионна среща с Венера Хасанова – психолог, игропрактик и автор на методики за неформално образование.

Учениците обсъдиха идеи за обединена Европа с евродепутата Цветелина Пенкова в среща на живо

През ноември младшите посланици се включиха в кампанията „Истории на успеха“ на сдружение „Учебна работилница Европа“ и проведоха подиумна дискусия с Росен Хаджиев на тема „Рисково поведение, групов натиск и зависимости“, в която обсъдиха проблемите на младите хора в България и Европа и проведоха арт инициатива, свързана с темата за зависимостите.
През декември по случай Световния ден на борба със СПИН младши посланици участваха във виртуална среща с медиатора на гимназията Любомира Пенева. Училището получи грамота за успешно представяне на регионалната онлайн инициатива на РУО Плевен на тема: „Училищни политики и мерки за намаляване отсъствията на учениците и задържането им в училище – европейски опит и практики“. На онлайн среща с евродепутата Ангел Джамбазки, посветена на бъдещето на ЕС и мястото на България в него, учениците дискутираха възможностите за европейско образование, политика и доброволчество.
Посланиците от „Интелект” се включиха и в онлайн среща на тема „Бъдещи партньори и сътрудничество“, в която взеха участие и участници от Италия, Ирландия, Гърция, Германия, Португалия, Словения, Дания, Финландия, с цел да споделят европейски практики в дистанционното обучение и идеи за бъдещо сътрудничество. Предколедно младшите посланици организираха онлайн инициативата „Коледа в Европа“, включваща забавни игри и дискусии.
Другите 2 училища отличници са Спортно училище „Георги Живков“, Велико Търново и Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“, Велинград .
От януари 2021 г. ще бъдат избирани от едно до три „училища на месеца“, чиито инициативи ще бъдат популяризирани на сайта на Бюрото на ЕП. Те ще бъдат избирани на база на доброволните месечни отчети за осъществените от тях дейности по програмата.

Подобни новини

Back to top button