СтранатаУслуги

Компенсаторни такси вече могат да се плащат и в пунктовете на националните доставчици на услуги

Компенсаторни такси вече могат да се плащат и в пунктовете на националните доставчици на услуги, където се заплащат пътни такси, съобщиха от Националното тол управление (НТУ). Дружеството „Интелигентни трафик системи“ АД успешно е преминало интеграцията със системата на Агенция „Пътна инфраструктура“ и е получило правото да събира компенсаторни такси.
Другият партньор на Агенция „Пътна инфраструктура“ в събирането на пътни такси – „Диджитол Смарт Инфраструктура“ АД, е приключил първия етап от интеграцията за събиране на компенсаторни такси и предстоят изпитвания в тестова и продукционна среда.
До този момент компенсаторна такса можеше да бъде платена само на място при мобилните екипи на НТУ чрез POS терминал с дебитна или кредитна карта или по банков път. Възможността за доброволно плащане на компенсаторна такса чрез пунктовете за продажба на националните доставчици на услуги е предвидена в Закона за пътищата. По този начин потребителите ще могат по-бързо, по-лесно и на повече места да платят компенсаторна такса и да избегнат налагането на по-голяма санкция, се казва в съобщението.
При движение по републиканската пътна мрежа без платена пътна такса – електронна винетка или тол такса, както и при грешно декларирани данни за ППС на нарушителите се дава възможност да платят компенсаторна такса. По този начин собственикът или водачът на превозното средство, с което е извършено нарушението се освобождава от административно-наказателна отговорност. Нарушителите се санкционират от контролния орган Агенция „Пътна инфраструктура“, чрез електронен фиш, който се обработва и издава в отсъствието на водача или на пътя в момента на установяване на нарушението от специализираните екипи на НТУ.
Електронният фиш е документ за наложена глоба за движение по републиканската пътна мрежа без платени пътни такси, установено чрез стационарните контролни рамки. Той се издава на собственика на превозното средство, вписан в документите за неговата регистрация. В 14-дневен срок след получаване на електронния фиш, нарушителите също имат право да платят компенсаторна такса, за да избегнат по-висока санкция и прекратяване на административно-наказателна процедура.
Размерът на компенсаторните такси в зависимост от типа на превозното средство е:
70 лева за лек автомобил до 3,5 тона
150 лева за товарен автомобил над 3,5 тона
150 лева за ППС за превоз на пътници с повече от 8 места до и над 12 тона
450 лева товарен автомобил над 12 тона с 2-3 оси
750 лева товарен автомобил над 12 тона с 4 и повече оси
Ако не платят компенсаторна такса, на нарушителите се налага акт за установяване на административно нарушение и глоба от 300 лева за леките автомобили и от 750 лв. до 3000 лв. при тежкотоварни превозни средства над 3,5 т в зависимост от масата на превозното средство и броя оси.
Компенсаторна такса може да се плати и по банков път, като в платежното нареждане се посочва номерът на електронния фиш. Сметката на Национално тол управление за отчитане на плащания по банков път на санкции е IBAN : BG 50 BNBG 9661 3100 1658 01.
Проверка за издадени електронни фишове може да се направи на сайта www.bgtoll.bg от бутона „Проверка за нарушения“. Справката може да бъде извършена след въвеждането на регистрационния номер на автомобила и ЕГН на собственика на превозното средство или ЕИК, ако автомобилът е регистриран чрез юридическо лице. Статусът на нарушението може да бъде проверен и при връчен електронен фиш като се посочи номерът на нарушението и личните данни на собственика.
В актуализираната версия на сайта www.bgtoll.bg, която се предвижда да заработи до края на март 2021 г., потребителите ще да могат плащат компенсаторни такси и онлайн по примера на плащането на е-винетки и маршрутни карти.

Подобни новини

Back to top button