PR и реклама - НПОНПО

В камерни срещи от „Учебна работилница Европа“ представят резултатите от пореден свой Еразъм проект – за дигиталната етика

С поредица от събития приключва работата по проект „Грижа и образование – Професионализация на социалната работа при формиране на етични компетенции в поведението при дигиталното използване (ЕТИКА)“, в който участва плевенското сдружение „Учебна работилница Европа“. Проектът е финансиран по програма „Еразъм+“, стратегически партньорства „Младеж“. Координатор е „Правото в Европа“ – Германия, а партньорите освен от България са от Гърция, Словения, Австрия и Германия.

Заради ограниченията, наложени от извънредната обстановка, не може да се проведе обичайният за други подобни проекти на „Учебна работилница Европа“ симпозиум на мултипликаторите. Ето защо през месец януари председателят на Управителния съвет на сдружението, Пенка Спасова провежда камерни срещи за представяне на резултатите от проект „Етика“ с педагози, родители и други заинтересовани лица.
Петото поред такова представяне се състоя в петък, 22 януари 2021 г. в Областния информационен център – Плевен, за екипа на Центъра. Присъства и представител на Регионалното управление на образованието – старши екпсертът по приобщаващо образование Росица Ненчева.
Въпросите, с които се сблъскваме в нашия дигитален живот, са разгледани в проект „Етика“. Поради все по-систематичното използване на технологиите, което стана неизбежно особено заради пандемията от COVID-19, днес сме изправени пред нови предизвикателства, посочи в представянето на проекта госпожа Спасова. Ежедневният ни контакт с интернет създава нови дилеми от морален характер, следователно е наложително да създадем нов кодекс за поведение относно нашето присъствие в дигиталното пространство. В основата на разработените образователни материали и страницата на проекта, са 10-те заповеди на дигиталната етика на Щутгартския медиен университет, достъпни на www.klicksafe.de. Прочетете ги, посъветва Пенка Спасова и сподели с усмивка, че на нея и колегите й особено им допада Заповед 10: Изключвай се от време на време от мрежата и се поглези с почивка.
Международният консорциум от 5 организации е разработил инструменти, с които може да бъдат дадени отговори на етични въпроси. Особена гордост за българския партньор е фактът, че дизайнът на образователната игра „p@th, play, think“, която насърчава съпричастността и самоанализа, е разработена от екипа на сдружение „Учебна работилница Европа”, а освен това е отпечатана в плевенска печатница. Съдържанието на играта е дело на всички партньори.
Играта е подходяща за тийнейджъри над 13 години, но също и за учители, родители, работници в социалната и в младежката сфера. Тя се предлага на английски, немски, гръцки, словенски, италиански, арабски и разбира се на български език.
Това е ролева игра, в която участниците се насърчават да се въплъщават в различна личност и да отразяват ежедневния дигитален живот чрез „техния поглед“. Има няколко вида карти – ролеви, информационни, карти за набран опит и перспективни.
Играта вече се разпространява безплатно сред заинтересовани институции, родители, младежи, семейства. При интерес заявка за получаване на играта може да се направи чрез контактната форма на сдружение „Учебна работилница Европа“, на адрес: https://lernwerkstatt-bg.eu/about.php#contacts или чрез страницата на проекта: https://digiethik.eu/bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
Повече информация за проекта ще намерите на адрес  https://digiethik.eu/bg/.
Там можете да прочетете и писмената позиция на партньорите „Етичните ценности на Европа“.

Подобни новини

Back to top button