БизнесПолитика

Общински съвет – Плевен с нови мерки в подкрепа на местния бизнес – освобождава от наеми наематели на обекти, собственост на „Тибор“

Наемателите на търговски обекти в сгради, преместваеми съоръжения и терени, собственост на общинската фирма „Тибор“, които са преустановили дейността си вследствие на извънредната епидемична обстановка, ще бъдат освободени изцяло от задълженията за наемни вноски за периода на въведените ограничения заради Covid-19. Решението е на Общинския съвет на Плевен и бе прието в допълнение на мерките в подкрепа на местния бизнес в условията на коронакризата.
По повод обявеното с решение от 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение в страната и последвалата извънредна епидемична обстановка, с цел ограничаване разпространението на вируса и намаляването на вредните икономически ефекти от кризата, съветниците гласуваха поредица от решения, с които освобождават от задълженията за наеми наематели на общински обекти, чиято дейност е изцяло преустановена заради Covid-19. В последното от поредицата такива решения, прието в края на миналата година, не са включени наематели на търговски обекти – собственост на „Тибор“ ЕАД. В заявление по този повод, внесено от изпълнителния директор на дружеството, се посочва, че е преустановена работата на всички търговски обекти в сградата на Покрития пазар и РУМ „Мизия“ – I етаж, освен магазините за хранителни стоки, аптеките, зоомагазините и търговските маси на зеленчуковия пазар. Разпоредба в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение предоставя изрични правомощия на Общинските съвети по време на извънредната епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна да приемат решения за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си в имота вследствие на мерките и ограниченията при пандемията.
Решението на Общинския съвет относно наемателите на обекти на „Тибор“ е за периода от 28.11.2020 г. до 31.01.2021 г., или до окончателната отмяна на въведените ограничения.

Подобни новини

Back to top button