ЖивотновъдствоСтраната

УС на ДФЗ одобри над 22 млн. лева по de minimis за изхранване на животните

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди 22 262 000 лв. по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки.
На подпомагане подлежат стопани с допустими за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2020 или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). Животновъдите се подпомагат за допустимия брой животни, след проверка за реализация по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2020 или (ПНДЖ3).
Предвидените ставки за подпомагане са:
– до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;
– до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави;
– до 20 лв. за млечни крави в планински райони;
– до 50 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;
– до 50 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за месодайни крави под селекционен контрол;
– до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за биволи;
– до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
– до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;
– до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол;
Таванът за получаване на подпомагането е до 25 000 евро за три последователни данъчни години.
Предстои ДФ „Земеделие“ да изготви указания за прилагане на схемата съвместно с компетентните дирекции на МЗХГ. След утвърждаването им, указанията ще бъдат публикувани на сайта на фонда.

Подобни новини

Back to top button