ЖивотновъдствоСтраната

От 2 февруари стопаните кандидатстват по de minimis за изхранване на животни

От 2 до 15 февруари 2021 г. се отваря прием по de minimis за стопаните, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Бюджетът по схемата е 22 262 000 лв. Крайният срок за изплащане на помощта е 1 март.
На подпомагане подлежат стопани с допустими за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане за животни или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2020. Животновъдите се подпомагат за допустимия брой животни, след проверка за реализация по схемите за обвързано подпомагане за животни или (ПНДЖ3) за Кампания 2020.
Ставките за подпомагане са:
– до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;
– до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави;
– до 20 лв. за млечни крави в планински райони;
– до 50 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;
– до 50 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за месодайни крави под селекционен контрол;
– до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за биволи;
– до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
– до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;
– до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството.
Таванът за получаване на подпомагането е до 25 000 евро за три последователни данъчни години.
Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.

Подобни новини

Back to top button