Политика

Седем партии и коалиции са регистрирани за участие в частичните избори в с. Николаево

Освен парламентарни избори на 4 април и президентски избори през есента, в някои населени места тази година ще се проведат и други избори. В 3 села от област Плевен на 28 февруари 2021 г. предстоят частични местни избори за кмет. Това са селата Николаево в община Плевен, Славовица, община Долна Митрополия и Стежерово, община Левски.
На 28 януари изтече срокът за регистрация на партиите и коалициите, които ще участват със свои кандидати в изборната надпревара.
Оспорвани се очертават изборите в Николаево. За участие в тях Общинската избирателна комисия (ОИК) – Плевен е регистрирала 7 партии и коалиции. Това са „Републиканци за България”, ВМРО – БНД, БСП за България, ГЕРБ, ДПС, „Движение България на гражданите” и „Воля”.
До частични избори се стигна, след като ОИК – Плевен прекрати предсрочно правомощията на избрания кмет на кметството Петър Георгиев Мончев заради влязла в сила присъда срещу него, постановена от Районния съд в Плевен.
Партия „Републиканци за България”, които първи са регистрирани в ОИК – Плевен – на 23 януари, на 26 януари правят гаф с първия си опит за регистриране на кандидатска листа за изборите в Николаево, като представят пълномощно за пред ОИК – Долна Митрополия.
На 28 януари комисията в Плевен излиза с друго решение, в което отказва регистрация на кандидата на „Републиканци за България” в частичния избор за кмет на кметство Николаево, Община Плевен, област Плевен на 28 февруари 2021 г., а именно Пламен Георгиев Мончев. В мотивите за решението е посочено, че „Чл.397, ал.1, от ИК визира изискване към кандидатите за абсолютна предпоставка липса на осъждане с изтърпяване на наказание „лишаване от свобода”, независимо дали изпълнението на присъдата е отложено или е ефективно. В конкретният случай  наказанието „лишаване от свобода”,  макар и отложено с изпитателен срок към момента на кандидатирането, не го прави  допустим кандидат и са налице законови пречки за осъществяване на пасивното избирателно право, тъй като законодателят не е предвидил такава диференциация”.
При проведеното гласуване на предложението за решение обаче не е постигнато необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове на ОИК – Плевен. От присъстващите в залата 11 членове на  комисията, „ЗА“ това предложение за решение са гласували 6 членове, а „ПРОТИВ“ – 5 членове.
„Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс ОИК – Плевен ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл.85, ал.4, изр. второ от Изборния кодекс”. Този текст гласи, че „Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса”.  Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
Към момента единствената регистрирана в ОИК – Плевен кандидатска листа за изборите в Николаево на 28 февруари е тази на ВМРО – БНД. Те издигат за кандидат кмет Красимира Симеонова.
Колко ще са кандидати за кмет на плевенското село предстои да разберем.

Подобни новини

Back to top button