ОбразованиеСтраната

СУ приема студенти без изпит в 116 специалности

За учебната 2021/2022 година Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 116 от общо 118 бакалавърски програми. Това съобщиха от висшето училище.
На заседание на Академичния съвет на Софийския университет са приети документите за кандидатстудентската кампания през 2021 г. – Правилник, график за провеждане на двете кандидатстудентски сесии и балообразуването за специалностите в СУ.
И тази година кандидатстването в специалността „Право“ ще се осъществява с оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература, и с общия успех от дипломата за средно образование. За дипломи, издадени преди въвеждането на държавните зрелостни изпити, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.
Софийският университет ще проведе кандидатстудентски изпити по биология и химия за специалностите „Медицина“ и „Фармация“, по математика I и по математика II за специалностите във Факултета по математика и информатика, Физическия факултет и Стопанския факултет, както и по физика за специалностите във Физическия факултет. С оценките от изпитите по биология и химия кандидат-студентите ще могат да кандидатстват и за специалности в Биологическия факултет, Факултета по химия и фармация и Физическия факултет.
Първата изпитна сесия ще се състои в събота, 24 април, а втората – на 23, 29 и 30 май, и на 5 юни 2021 г.
Кандидатстудентските изпити ще са на следните дати:
– Математика II – от 9.00 часа на 24 април;
– Математика I – от 9.00 часа на 23 май;
– Биология – от 9.00 часа на 29 май;
– Физика – от 14.00 часа на 29 май;
– Математика II – от 9.00 часа на 30 май;
– Химия – от 9.00 часа на 5 юни.
Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и за втората кандидатстудентска сесия ще се осъществява само по електронен път и започва в 8.30 часа на 1 април 2021 г. Крайният срок е в 17.00 часа на 19 април за първата кандидатстудентска сесия и в 17.00 часа на 17 май за втората кандидатстудентска сесия. Таксата за явяване на изпит е 30 лв.
През учебната 2021/2022 година Софийският университет ще има една нова бакалавърска програма – „Геология и проучване на природните ресурси“, в Геолого-географския факултет.
Кандидат-студентите ще имат възможността да се регистрират за класиране в срок от 8.30 часа на 14 юни до 17.00 часа на 30 юни. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адреса:https://online.uni-sofia.bg, с линк от главната страница на СУ – http://www.uni-sofia.bg.
На 6 юли ще бъде обявен първият етап за класирането на кандидат-студентите в СУ. Вторият и третият етап ще бъдат оповестени на 13 юли и 20 юли.

Подобни новини

Back to top button