ЗемеделиеСтраната

Ще бъдат унищожени над 1000 тона отпадъци от препарати за растителна защита

В изпълнение на разпореждане на Върховната административна прокуратура (ВАП) във връзка с данни за рисково съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, Министерството на околната среда и водите и Българската агенция по безопасност на храните са инспектирали общо 187 склада на територията на страната, включително състоянието на сградния фонд, в който са съхранявани препаратите, състоянието на водните тела, районите със значителен потенциален риск от наводнения и санитарно-охранителните зони в близост до водни обекти и населени места, количеството на съхранявани препарати за растителна защита.
Проверките са проведени с участието на прокурори от ВАП. Към настоящия момент са почистени 29 склада в градовете Габрово, Пазарджик, Севлиево, Лясковец, Елхово, Долни Дъбник и други, съобщиха от прокуратурата.
В инсталации във Франция за високо-температурно изгаряне (инсинератори), отговарящи на действащите изисквания съгласно признати международни стандарти, са предадени за крайно обезвреждане общо 1000, 521 тона отпадъци.
Продължават действията по преопаковането, транспортирането и окончателно обезвреждане на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, намиращи се в оставащите обекти и складове на територията на Република България.

Подобни новини

Back to top button