Образование

Заради дотация от държавата, през 2021 година намалява таксата за децата в подготвителните групи

Дължимата от родителите такса за еднодневно посещение на целодневна подготвителна група за деца на 5- и 6-годишна възраст в задължително предучилищно образование да се намали от 2,60 лв. на 1,90 лв. за финансовата 2021 г. Предложението за промяна в общинската Наредба №17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината, внесено от кмета Георг Спартански, бе прието от общинските съветници. Решението е в съответствие с промените в Закона за предучилищно и училищно образование и правомощията на Общината като първостепенен разпоредител с бюджет.
При приемането в края на миналата година на промените в националното законодателство са добавени текстове, че държавата подпомага заплащането на таксите, дължими от родителите за хранене на децата в предучилищно образование в държавните и общински детски градини и училища. Със свое решение от м. октомври 2020 г. Министерският съвет определи на общините да се предоставят по 174 лв. за всяко дете в задължителна предучилищна възраст, записано в целодневна или полудневна форма в детска градина. За 2021 г. съгласно Кодекса на труда работните дни са 249, което при пълна годишна посещаемост от дете прави по 0,70 лв. за присъствен ден. Така дължимата от родителите такса за еднодневно посещение се коригира от 2,60 лв. на 1,90 лв. за финансовата 2021 г.
Решението влиза в сила 7 дни след публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.

Подобни новини

Back to top button