Политика

Можете да вземете участие в предстоящото на 10 февруари публично обсъждане на Бюджет`2021 на Община Плевен

Публичното обсъждане на проекта за Бюджет на Община Плевен за 2021 година ще се проведе на 10 февруари 2021 година, сряда, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от Наредба № 10 на Общински съвет – Плевен, за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен. Обсъждането ще започне от 17 часа в зала „Катя Попова”, пл. „Възраждане” № 4, при дневен ред една единствена точка, а именно Разглеждане на проект за Бюджет за 2021 година на Община Плевен.
Материалите за обсъждане предстои да бъдат публикувани на електронната страница на Община Плевен – www.pleven.bg.
Становища и предложения по проекта за Бюджет за 2021 година могат да се подават съгласно чл. 31 от Наредба № 10 на Общински съвет – Плевен, в Центъра за административно обслужване на пл. „Възраждане” № 4 (до зала „Катя Попова”) и на електронен адрес: [email protected], в срок до 9 февруари 2021 година.
Общественото обсъждане ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, свързани с ограничаването на заразата с COVID-19, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването – допускане на брой участници до 30 % от капацитета на залата, осигуряване на отстояние от минимум 1.5 метра между тях, носене на предпазни маски.

Подобни новини

Back to top button