Природа

Общината влезе официално в ролята си на стопанин на централната част от парк „Кайлъка”

В изпълнение на т.2 от Решение № 895/07.12.2020 г. на Министерския съвет и във връзка с Договор № ДС-293/22.01.2021 г. за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти – държавна собственост, сключен между Областния управител на област Плевен и Кмета на Община Плевен, комисия от служители на Областната администрация предаде с приемо-предавателен протокол с дата 1 февруари 2021 г. на комисия от служители на Община Плевен 37 имота – публична държавна собственост, в Защитената местност „Кайлъка”.
Имотите обхващат централната част на парка – от Моста до хотел „Кайлъка”. В тази връзка с Анекс от 01.02.2021 г. към договор ИРО-2249/01.02.2018 г. кметът на Община Плевен възложи дейности за почистване на зелените площи, дървесна и храстова растителност и паркоустройство на посочената територия на „Паркстрой” ЕООД. Първата уборка на зелените пространства и почистване на съдовете за смет вече е направена, през зимния период работниците на общинското дружество ще извършват такива всеки петък и понеделник, а през летния период се предвижда тези дейности да се извършват по-често. След предварителни срещи, проверки и съгласуване с РИОСВ и Регионалното управление на горите предстои да се извърши прочистване на храстовата растителност, при подходящи климатични условия следва да бъдат ремонтирани детските площадки на територията, както и алейните настилки, алейното осветление, пейките и перголите. Ще бъде почистено и коритото на река Тученишка.
Община Плевен призовава всички жители на Плевен и техните гости да проявяват европейско поведение при посещенията си в парк „Кайлъка” и с положителното си отношение към природните богатства на града ни да докажат обичта си към него.

Подобни новини

Back to top button