Водещи новиниПолитика

Вече е достъпен проектът за Бюджет на Община Плевен за 2021 година, който ще се обсъжда публично на 10 февруари

Общият размер на Бюджета на Община Плевен за 2021 година е 125 643 919 лева. Това е записано в проекта, който ще бъде представен публично на 10 февруари 2021 год. от 17 часа в зала „Катя Попова“. Приходите за държавни дейности са 84 887 071 лв., а местните приходи – 40 756 848 лв. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 год. за Община Плевен са предвидени средства в размер на 79 579 513 лева. От тях общата субсидия за делегираните от държавата дейности е 74 003 313 лв., трансфери за местни дейности – 3 644 400 лв. (обща изравнителна субсидия 3 344 100 лв. и 300 300 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища), целевата субсидия за капиталови разходи е с общ размер 1 931 800 лв.
При разработване на разходната част на Бюджет`2021 са взети предвид основни показатели за планиране на разходите: максимален размер на новите задължения, които могат да бъдат поети през годината; максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината; размер на просрочени задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета през 2021год.; размер на просрочените вземания, които се очаква да бъдат събрани. Разходите, предвидени за делегираните от държавата дейности за 2021 год., са в размер на общо 74 003 313 лв., а тези за местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности са 40 756 848 лв.
Проектът на Бюджет`2021 на Община Плевен може да видите на: https://pleven.bg/bg/byudzhet-2021/publichno-obsazhdane-byudzhet-2021

Back to top button