Наука

Водещи учени с международен авторитет са сред участниците в XXV конгрес на Българското анатомично дружество

В периода от 28 до 30 май 2021 година в Телекомуникационния ендоскопски център (ТЕЛЕЦ) на Медицинския университет в Плевен (МУ-Плевен) ще се проведе XXV Конгрес на българското анатомично дружество с международно участие, съобщиха от администрацията на университета. Регистрацията за научния форум, която е започнала на 15 декември 2020 година, ще продължи до 15 март 2021 година.
Традиционният научен форум се организира на всеки две години, като домакин на предстоящия конгрес е катедрата по „Анатомия, хистология, цитология и биология“ на МУ-Плевен. Изтъкнати учени от Великобритания, Япония, Нидерландия и Германия – утвърдени в своите области специалисти, ще бъдат гост-лектори на събитието.
В съобщението се акцентира на възможността, която осигуряват организаторите на участниците да се изявят с презентации и електронни постери, както присъствено, така и чрез онлайн връзка. Направленията, в които могат да бъдат подавани резюмета за участие са клинична и хирургична анатомия, анатомични вариации, невроанатомия, антропология и клетъчна биология. Официалният език на конференцията е английски, припомнят организаторите.
Резюметата трябва да бъдат съобразени с изискванията на научната комисия, публикувани в сайта на МУ-Плевен.

Подобни новини

Back to top button