СоциалниСтраната

КНСБ: 22% от домакинствата у нас са с доход на 1 лице до 363 лв., колкото е линията на бедност за 2020 г.

2 542 лв. са необходимите средства за издръжка на четиричленно домакинство, в което има двама родители и две деца. Това показват данни от традиционното изследване на КНСБ, представени днес. 1 243 лв. от тази сума отива за хранителни стоки.
За осигуряване на тези 2 542 лв. нетната заплата на двамата възрастни в семейството трябва да е поне 1 271 лв., т.е. брутната да е поне 1 638 лв., при условие, че работната заплата е единствен източник на доходи. През трето тримесечие на 2020 г. средната брутна работна заплата в страната е от 1 373 лв., което означава, че е по-ниска с около 16.2% от необходимата заплата за издръжка, сочи КНСБ. И допълва, в 9 от 28 области размерът на средната работна заплата представлява под 75% от средната заплата за страната. Сред тези области са Видин, Благоевград, Силистра, Кюстендил и Смолян.
Най-високата средна заплата е в столицата – 1 855 лв., като тя нараства с 11.8% на годишна база. Така разликата между София и Видин е двойна. Тази асиметричност е системна повече от десетилетие, което вече може да се дефинира като структурен проблем за българската икономиката, смятат от синдиката.
Промяната на начина на живот, свързана с работа от вкъщи и дистанционно обучение преструктурира бюджетните разходи, обяснява синдикатът. Според неговите данни са се повишили перата за храна, за поддържане на дома, за хигиенни и санитарни материали. В България безработицата продължава да бъде под средноевропейски нива (7,5%). Но трябва да се засили навременността и ефективността на икономическите мерки, защото процесът на възстановяване след затварянето на дребни и средни бизнеси, може да повлече след себе си и бърз ръст на безработицата в следващите месеци, подчертават авторите на изследването.
Макар и със забавени темпове общата стойност за издръжка на живота продължава да нараства. Увеличението е с близо 25 лв. от началото на годината. Тези темпове се очакваха, след като през цялата изминала година се наблюдаваше задържане на общия индекс на потребителските цени, което основно е резултата от поетапното намаление на цените на природния газ, както и спада на цените на петрола на международните пазари, а оттам и на вътрешните цени на бензина и горивата, сочи организацията.
Темповете на изменение на издръжката на живота се диктуват от нарастването на цените на хранителните стоки. Нарастват стоките от първа необходимост, които традиционно присъстват на българската трапеза. В условия на пандемия за домакинствата с ограничено потребление, колкото по-бързо нарастват цените на стоки от първа необходимост, толкова повече се увеличава техният дял в домакинския бюджет и намаляват в други разходни групи.
22% от домакинствата са с общ доход на 1 лице до 363 лв. (официална линия на бедност за 2020 г.), или близо до 1,6 млн. лица. 43% от домакинствата, или около 3,1 млн. лица, са с общ доход на човек между 363 лв. и необходимите средства за живот – 635 лв. Предходното тримесечие делът на тази група е 40,1%; 35% от домакинствата са с общ доход на лице над 635 лв., отчита още КНСБ.

Подобни новини

Back to top button