Политика

Първата година от управленския мандат на Георг Спартански е белязана от COVID пандемията

Постоянните комисии към Общинския съвет в Плевен ще се запознаят през февруари с отчета за изпълнение на Програмата за управление на кмета на Общината Георг Спартански за първата година от мандат 2019 – 2023 г.
„Представянето на отчета пред Общинския съвет е в изпълнение на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно този текст кметът представя пред съветниците програма за управление за срока на мандата в 3-месечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Годишен отчет за изпълнението й се внася съответно в срок до 31 януари всяка година от мандата“, информира по този повод председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев.
В отчета до общинските съветници за първата година от Мандат 2019-2023 г., кметът Георг Спартански отбелязва, че изминалата 2020 г. е белязана от пандемията от COVID-19, която постави света, държавата и общините в извънредна ситуация, с неблагоприятно отражение върху всички сфери. „На 13.03.2020 г. Народното събрание на Република България обяви извънредно положение, а от 14.05.2020 г. България са намира в извънредна епидемична обстановка. Въведените ограничения във всички сфери на обществения живот ограничиха възможността за изпълнение на много от планираните дейности и доведоха до значителни непредвидени разходи за изпълнение на възложените от централните власти задачи по осигуряване на предпазни средства, дезинфекция, обзавеждане и оборудване“, се посочва в документа. В него е записано още, че въпреки наложените противоепидемични мерки, ограничените ресурси и необходимостта от стриктно изпълнение на несвойствени задачи, през 2020 г. Община Плевен е осигурила непрекъснатост на изпълнение на възложените функции и е извършила значителен обем от дейности за постигане на целите в Програмата за управление за мандат 2019 – 2023 г., като главен акцент са били усилията за ограничаване щетите от епидемията.
Отчетът за изпълнение на Програмата за управление на кмета на Общината Плевен за първата година от мандат 2019 – 2023 г., е в дневния ред на февруарските заседания на всичките десет постоянни комисии в Общинския съвет – obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-fevruari-2021-g.

Подобни новини

Back to top button