Политика

Днес е публичното обсъждане на бюджет 2021 на Плевен

Публичното обсъждане на проекта за Бюджет на Община Плевен за 2021 година ще се проведе на 10 февруари 2021 година, сряда, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от Наредба № 10 на Общински съвет – Плевен, за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен. Обсъждането ще започне от 17 часа в зала „Катя Попова”, пл. „Възраждане” № 4, при дневен ред една единствена точка, а именно Разглеждане на проект за Бюджет за 2021 година на Община Плевен.
Материалите за обсъждане са публикувани на електронната страница на Община Плевен, на адрес https://pleven.bg/bg/byudzhet-2021/publichno-obsazhdane-byudzhet-2021
Общественото обсъждане ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, свързани с ограничаването на заразата с COVID-19, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването – допускане на брой участници до 30 % от капацитета на залата, осигуряване на отстояние от минимум 1.5 метра между тях, носене на предпазни маски.

Подобни новини

Back to top button