Политика

От Мечка, Коиловци, Горталово и Тученица са депозирани преписки за искано финансиране

Във връзка с проекта за бюджет за 2021 година на Община Плевен в деловодството на Общинския съвет в Плевен са постъпили поредица от преписки от малките население места на територията на общината, съобщават от общинската администрация. Част от тях са:
От кмета на Мечка са внесени заявления за: ремонт на столова – 7664,76 лева; ремонт на сграда на кметството – 2645,40 и ремонт на читалищна сграда – 6237,49 лева; финансови средства за ремонт на здравната служба; 5525,57 лева за клуб на инвалида в населеното място; средства за закупуването на автомобил; 50 000,00 лева за ремонт на улици и тротоари в селото; промени в щатното разписание на Кметството; 5 000 лева за видеонаблюдение и автовишка.
От кмета на Горталово постъпилите заявления са за: 10 000 лева за почистването на река „Чернялка” и за ремонт на покрива на административната сграда на кметството – 3398,86 лева.
От кмета на Коиловци постъпилите заявления са за: 40 000 лева за неотложен ремонт на сградата, в която се помещават Домашния социален патронаж, Здравната служба и аптеката; ремонт на сградата на Кметството; средства за закупуване на служебен автомобил; да се увеличи капацитета на Домашния социален патронаж в Коиловци на 60 души и средствата за издръжка съответно с 32 500 лева.
От кметския наместник на Тученица e постъпило заявление за отпускане на средства за ремонт на покрива на сградата на Клуб на инвалида и пенсионера в населеното място.
Предстои обсъждане на преписките в заседания на постоянните комисии този месец в Общински съвет – Плевен.

Подобни новини

Back to top button