НПОПолитика

РЕКИЦ – Плевен минава към Общината

Регионалният експертно-консултативен център „Читалища” да се премести в Община Плевен, решиха на свое работно заседание на 15.01.2021 г. представителите на всички читалища в общината, информира общинският пресцентър.
РЕКИЦ „Читалища“ са създадени  във всички областни градове през 2005 г. от Министерството на културата с цел да подпомагат провеждането на националната политика за читалищата, основана на принципите на децентрализацията, съхраняване на местните традиции и активно гражданско участие. Те осъществяват дейности за читалищата на територията на цялата област. След създаването му РЕКИЦ „Читалища“ – Плевен, започва своята дейност в Община Плевен,  по-късно функционира в НЧ „ЛИК 1969“, а през последните години – в „НЧ „Ракитин 1969“. Новият адрес на центъра ще е на ул. „Д. Константинов” № 23, ет. 2, офис 107.
По време на второ за годината заседание на Комисията за разпределение на държавната субсидия за 2021 г. за читалищата на територията на община Плевен, в т. 3 от приетия дневен ред  представителите на читалищата приеха решение да формират комисия, която да проведе събеседване с кандидатите за работа в РЕКИЦ „Читалища“, независимо че центърът ще се ситуира към Общината. Заявленията за работа ще се приемат в Центъра за административно обслужване на гражданите, придружени с копие от диплома за завършено висше образование и автобиография. Срокът за приемане на документите е 25 февруари 2021 г. включително.
Комисията, която ще проведе събеседването, е петчленна и е в състав: Мая Паскова – секретар на НЧ „Съгласие 1869“, Кристина Христанова – председател на Общински читалищен съюз и секретар на НЧ „Климент Браницки 1900“ – гр. Славяново, Галя Христова – секретар на НЧ „Христо Ботев 1927“ – с. Бохот, Станка Николова – секретар на НЧ „Христо Ботев 1927“ – с. Коиловци, и Маргарита Узунова – секретар на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1928“ – с. Търнене. Кандидатите ще бъдат уведомени за датата, мястото и часа на провеждане на събеседването. За резултатите комисията ще състави протокол и предложение до кмета на Община Плевен с имената на одобрените кандидати за работа в РЕКИЦ – Плевен.

Подобни новини

Back to top button