Изкуство

Този път от раз беше разпределена държавната субсидия за плевенските читалища

Комисията за разпределяне на държавната субсидия за 2021 година за читалищата на територията на община Плевен прие решение на свое заседание на 09 февруари за разпределението на  средствата. Със Заповед на Кмета Георг Спартански е определен съставът на Комисията, председател е Стефка Григорова – Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Общината. На заседанието присъстваха 35 членове на Комисията, отсъства председателят на читалище „Бирлик – 2017” – Плевен.
Комисията работи по дневен ред от четири точки: 1. Разпределяне на преходен остатък в частта делегирани от държавата дейности за 2019 год. в размер на 27 116 лв.; 2. Избор на комисия за приемане имуществото на РЕКИЦ „Читалища“ от НЧ „Ракитин 1969“; 3. Избор на комисия за провеждане на конкурс за назначаване на специалисти в РЕКИЦ „Читалища“ и представяне на предложения в срок до 28.02.2021 г.; 4. Разпределяне на държавната субсидия за 2021 г., спазвайки Вътрешни правила за работа на комисията и Механизъм за разпределение на държавната субсидия, приети на заседанието на комисията съгласно протокол № 1 от 15.01.2021 г.
На заседанието комисията реши по т. 1 преходният остатък в частта делегирани от държавата дейности за 2019 год. да се разпредели в читалищата от малките населени места на проектен принцип и за закупуване на книги до 300 лв. По т. 2 беше решено Комисията за приемане имуществото на РЕКИЦ „Читалища“ от НЧ „Ракитин 1969“ да е 5-членна в състав Мария Венкова, Наталия Минкова, Николай Маринов, Стефан Стефанов и Георги Велков. По т. 3 Комисията също ще е 5-членна, в нея са Мая Паскова – секретар на НЧ „Съгласие – 1869” – Плевен, Кристина Христанова – секретар на НЧ „Кл. Браницки-1900” – Славяново и председател на Общински читалищен съюз, Галя Христова – секретар на НЧ „Христо Ботев-1927” – с. Бохот, Станка Николова – секретар на НЧ „Христо Ботев-27” – с. Коиловци, Маргарита Узунова – секретар на „Св. Св. Кирил и Методий-1928” – с. Търнене.
В края на дебатите с 25 гласа „за”, 6 „против” и 2 „въздържал се” членовете на Комисията приеха следното разпределение на държавната субсидия за 2021 година за читалищата:
„Съгласие – 1869” – Плевен – 27 бройки, 310 068 лв.;
„Извор-1959” – Плевен – 9 бройки, 103 356 лв.;
„ЛИК-1959” – Плевен – 7.5 бройки, 86 130 лв.;
„Пробуда-1990” – Плевен – 1 бройка, 11 484 лв.;
„Н. В. Ракитин-1969” – Плевен – 3 бройки, 34 452 лв.;
„Цв. Спасов-1959” – Плевен – 0 бройки, 0 лв.;
„Развитие-1998“ – Плевен – 1 бройка, 11 484 лв.;
„Христо Ботев-1959” – Плевен – 7.5 бройки, 86 130 лв.;
„Парашкев Цветков-2003” – Плевен – 3.5 бройки, 40 194 лв.;
„Бирлик-2017“ – Плевен – 0 бройки, 0 лв.;
„Родолюбие-2018“ – Плевен – 0 бройки, 0 лв.;
„Тракия – 2013” – Плевен – 0.25 бройки, 2 871 лв.;
„Христо Ботев 1925” – с. Беглеж – 1 бройка, 11 484 лв.;
„Христо Ботев-1927” – с. Бохот – 2.5 бройки, 28 710 лв.;
„Наука-27” – с. Брестовец – 2 бройки, 22 968 лв.;
„Просвета 1907” – с. Бръшляница – 2.25 бройки, 25 839 лв.;
„Пробуда-1927” – с. Буковлък – 3 бройки, 34 452 лв.;
„Изгрев-1926” – с. Върбица – 1.5 бройки, 17 226 лв.;
„Искра-1912” – с. Гривица – 1.75 бройки, 20 097 лв.;
„Пробуда1997” – с. Дисевица – 1 бройка, 11 484 лв.;
„Христо Ботев-27” – с. Коиловци – 2.5 бройки, 28 710 лв.;
„Пробуда 1927” – с. Мечка – 1.75 бройки, 20 097 лв.;
„Пробуда 1919” – с. Николаево – 0.25 бройки, 2 871 лв.;
„Изгрев 29” – с. Опанец – 2.5 бройки, 28 710 лв.;
„Кл. Браницки-1900” – Славяново – 7.5 бройки, 86 130 лв.;
„П. Хилендарски-2001” – Славяново – 1.5 бройки, 17 226 лв.;
„Бъдеще1927” – с. Тодорово – 1.5 бройки, 17 226 лв.;
„Пробуждане-1907” – с. Тученица – 1.5 бройки, 17 226 лв.;
„Просвета 1923” – с. Ясен – 2.25 бройки, 25 839 лв.;
„Просвета-97” – с. Радишево – 1 бройка, 11 484 лв.;
„Слънце-1927” – с. Ралево – 1 бройка, 11 484 лв.;
„Асен Златаров-1939” – с. Къшин – 1 бройка, 11 484 лв.;
„Херион-1926” – с. Горталово – 1 бройка, 11 484 лв.;
„Наука-2000” – с. Ласкар – 0.5 бройки, 5 742 лв.;
„Св. Св. Кирил и Методий-1928” – с. Търнене – 1.25 бройки, 14 355 лв.;
„Пробуждане-1897” – с. Пелишат – 1.25 бройки, 14 355 лв.;
Регионален експертно-консултативен информационен център /РЕКИЦ/ – гр. Плевен – 3 бройки, 34 452 лв.
Всичко за община Плевен субсидирани от държавата бройки – 106.0, за обща сума 1 217 304 лв.

Подобни новини

Back to top button