ЗемеделиеСтраната

Остават 10 дни, в които се приемат документи по схемата за производство на качествени семена

До 26 февруари 2021 година e срокът, в който може да се кандидатства и да се договарят средства по схемата на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“, съобщават от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Управителният съвет на фонда утвърди бюджет от 1,2 милиона лева за 2021 г. по схемата.
Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен и посадъчен материал.
Земеделските стопани, които искат да се възползват от помощта, трябва да подадат заявление и съпътстващи документи в централния офис или в териториалните звена на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Агенцията обобщава постъпилите заявки и изготвя обобщено заявление към ДФ „Земеделие“ с искане за необходимите средства за текущата календарна година.
Финансирането е под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) и от лицата със сключен договор за предоставяне на такива услуги с ИАСАС по силата на Закона за посевния и посадъчен материал.
Целта на подпомагането е да насърчи производството и използването на сертифицирани качествени семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и стандартен посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.
Указанията по схемата са качени на сайта на ДФ „Земеделие“.

Подобни новини

Back to top button