Услуги

На 23 февруари – церемония по последния транспортен проект в Плевен

Официална церемония „Първа копка“ по проект „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“, договор № BG16RFOP001-1.007-0003-C01 ще се състои на 23.02.2021 г., вторник, от 11.30 часа на кръстовището на ул. „Драган Цанков“ и ул. „Вардар“ /мостчето на река Тученица/.
Главна цел на проекта е постигане на устойчив градски транспорт в град Плевен чрез намаляване на вредните емисии, шума и подобряване качеството на транспортните услуги, посредством въздействие върху подвижния състав, управлението на трафика и въвеждане на интелигентни транспортни системи.
Проектът на Община Плевен се реализира по ОП „Региони в растеж“.
Договорът за него беше сключен през април 2017 г. Инвестиционните компоненти включват подмяна на подвижен състав – тролейбуси; сервизни машини; внедряване на интелигентни транспортни системи – Електронна система за таксуване на пътниците в масовия градски обществен транспорт (МГОТ); внедряване на Система за видеонаблюдение на ключови кръстовища в гр. Плевен.

Подобни новини

Back to top button