ЖивотновъдствоЗемеделиеСтраната

Одобрени са 1 464 проекта по подмярка 6.3 от Програмата за развитие на селските райони

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобри 1 464 проекта по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съобщават от агенцията. Те са подадени от кандидати по втория прием по процедура по подбор № BG06RDNP001-6.007 чрез ИСУН. Проектните предложения са с общ размер на субсидията от 42 949 368 лева, при наличен бюджет по подмярката в размер на 43 027 600 лева.
173 проекта със заявена субсидия в размер на 5 075 301 лева са включени в списъка с резерви, подредени по реда на класиране, които успешно са преминали оценяването, но за тях не е наличен бюджет за финансиране.
От институцията припомнят, че по този прием по подмярка 6.3 са обработени 1 919 проектни предложения. 1 637 проекта от тях са преминали на следващия етап – техническа и финансова оценка.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с одобрените проекти, оценени с не по-малко от 27,47 точки.
Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, ще получат уведомителни писма за представяне на документи необходими за сключване на административен договор по процедура № BG06RDNP001-6.007, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Подобни новини

Back to top button