Пазар на труда

През януари нивото на безработица в Плевен се запазва

Продължават мерките за работодатели „60/40”, „Запази ме” и особен интерес има към „Заетост за теб”, информират от дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) – Плевен.
Към 31 януари 2021 г. в ДБТ – Плевен са регистрирани 4 215 безработни, като нивото на безрзботица се запазва.
През последните седмици има тендентция за намаляване на търсещите работота лица, което се дължи на започващата сезонна работа в чужбина и на мярката „Заетост за теб“, това важи за цялата Плевенска област.
Отново най-много са регистрираните от заведения за обществено хранене и хотелиерството.
В рамките на месец януари 2021 г. 323 човека са започнали работа, устроени на съответните работни места от „Бюро по труда“ – Плевен, които са на първичен пазар, т.е. започнали са работа на ново работно място, а не по някоя от мерките във връзка с COVID пандемията.
В момента има 61 обяви  за близо 280 работни места за готвачи, монтажници, леяри, заварчици, тенекеджии, машинни оператори в текстилното , шивашкото и кожарското производство, водачи на тежкотоварни  автомобили и автобуси, работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях.

Подобни новини

Back to top button