ПолитикаУслуги

С церемония беше дадено начало на изграждане на видеонаблюдение по транспортния проект

На 23февруари, със символична първа копка беше даден старт на изпълнението по Дейност 4: Внедряване на Система за видеонаблюдение на ключови кръстовища в град Плевен“ по проект: BG16RFOP001-1.007-0003-C01  „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“.
В церемонията участваха тримата заместник-кметове на Община Плевен – Милен Яков, арх. Невяна Иванчева и Стефан Милев.
Очаква се въвеждането на Система за видеонаблюдение да подобри безопасността и условията за движение по пътищата, контрола на трафика на централни/ключови кръстовища в града, да осигури спазване на разписанията, намаляване на закъсненията в пиковите за масовия градски транспорт часове, бързина и добро планиране на пътуванията, като всички тези фактори ще допринесат за намаляване на експлоатационните разходи. Видеонаблюдението освен това, ще спомогне за регистриране нарушенията и опасното поведение на участници в движението.

Подобни новини

Back to top button