Бедствия и аварииПолитика

Областният управител на Плевен и кметове от областта участваха в работна среща в Ловеч за бъдещи проекти по р. Осъм

Областният управител на област Плевен Мирослав Петров и кметовете на общините Никопол и Левски участваха в работна среща в Ловеч по повод инициативата „По водите на Осъм“. Целта е да се изгради ефективно партньорство между местните власти, представителите на бизнеса и гражданското общество за интегрирано регионално развитие на територията,  през която преминава р. Осъм.  В работната среща, която бе по инициатива на кмета на община Ловеч Корнелия Маринова взеха участие още областният управител на Ловеч Ваня Събчева и  кметовете на общините  Троян, Летница 
Обединени от идеята на ефективно партньорство във връзка с инициативи за река Осъм, общините, областните администрации и другите заинтересовани страни, могат да работят съвместно за достъп до финансиране и привличане на средства от различни източници, в т.ч. по оперативни програми и други донори в новия програмен период 2021-2027 г., разрешаването на общи проблеми или оползотворяване на потенциалите за развитие на конкретна територия, без водещи да са административните граници на отделните териториални единици (населени места, общини или области), които изцяло или частично попадат в рамките на тази територия.
Три водещи теми обединиха мненията на присъстващите и около тях биха могли да бъдат създадени бъдещите съвместни проекти:

  • Превенция на риска и защита на населението посредством укрепване на речния бряг на р. Осъм, почистване на коритото на реката и пр.;
  • Осигуряване чистотата на реката и запазване на биологичното разнообразие;
  • Създаване на туристически маршрут по поречието на реката, свързващ общините Левски, Никопол, Ловеч, Троян и Летница, започващ от устието на реката в община Никопол и завършващ на територията на община Троян;
  • Кметовете на общините Никопол, Левски, Ловеч, Троян и Летница, както и областните управители на Плевен и Ловеч подкрепиха идеята идеята да бъде сключено Споразумение за съвместни инициативи и партньорство по смисъла на чл.59 и следващите от ЗМСМА.

Предстои работна среща на експертно ниво на 04.03.2021г. в гр. Ловеч, на която ще бъде обсъден проектът на споразумение за партньорство, както и общите проекти, около които да се обединят всички партньори.

Подобни новини

Back to top button