Водещи новиниПлевен и странатаСтраната

Ресторантите, игралните зали и казината отварят от днес, разрешват се екскурзиите в страната

От 1 март 2021 година се разрешават посещенията в заведения за хранене и развлечения, гласи заповед на здравния министър. Разрешението не се отнася до дискотеки и бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, плановете за които е да отворят от 1 април 2021 година. Изискванията към обектите, които ще заразботят на 1 март с работно време между 6 и 23 часа, са да използват не повече от 50% от капацитета си, при настаняване на не повече от 6 души на маса и носене на защитна маска за лице от персонала.
Също от 1 март се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия в училищата за ученици със сензорни увреждания. Занятията трябва да се провеждат в съответствие с изготвените от министерствата на образованието и науката и здравеопазването Насоки за работа на системата на училищното и предучилищното образование в условията на COVID-19. Със същата заповед се допуска провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Изискването е за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., носене на защитна маска за лице, проветряване на всеки час и дезинфекция.
Отпада забраната да бъдат провеждани в присъствена среда групови и извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда занимания.
Отново от 1 март, в часовия диапазон между 6 и 23 часа, работата си могат да възобновят и игралните зали и казината, при използване на не повече от 50% от капацитета си и носене на защитна маска за лице от персонала и посетителите.
От 1 март се разрешава провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната. От 1 април такива ще могат да се провеждат и в чужбина.
Разрешават се и изложенията при създаване на организация за еднопосочно движение и спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между посетителите.

Подобни новини

Back to top button