Политика

Кметът на Плевен кани партии и коалиции да подпишат споразумение за коректна кампания

Кметът Георг Спартански отправя покана към представителите на политически партии и коалиции, които ще участват в произвеждането на избори за Народно събрание на 04 април т.г., да подпишат споразумение относно разпространение на агитационни материали по време на предизборната кампания. Подписите ще се полагат на 05 март, петък, в 12.00 часа в Заседателната зала на Община Плевен, етаж 3. 
Подкрепилите т. нар. джентълменско споразумение се ангажират да поставят  агитационните си материали само на определените в заповед на Кмета на Община Плевен места, а на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имота. Те ще декларират също, че няма да използват предизборни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинска и държавна собственост и безопасността на движението, както и такива, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. Представителите на политическите формации ще се споразумеят и да не унищожават и заличават предизборни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден, както и да не поставят агитационни материали в изборните помещения, а също и на разстояние, по-малко от 50 метра, от входа на сградата, в която е изборното помещение, в изборния ден и до края на гласуването.
С подписа си под споразумението партиите и коалициите, които ще участват в изборите, се задължават в 7-дневен срок след приключване на изборите да премахнат поставените агитационни материали.
По идея на Георг Спартански такива споразумения се подписват преди избори от началото на първия му мандат. Резултатите в полза на опазването на общинската собственост и чистотата в община Плевен, на безопасността на движението, както и на спазването разпоредбите на Изборния кодекс, са оптимистични, поради което традицията се продължава.

Подобни новини

Back to top button