ЗемеделиеСтраната

В ход е Кампания‘2021 за директните плащания

Съгласно заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), в стартиралата Кампания‘2021 по основните схеми на директните плащания земеделските стопани вече могат да очертават площите си в разработената Система за електронни услуги (СЕУ).
Всеки стопанин с активна регистрация в СЕУ може да въведе и изпрати към Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), електронна информация за обработваемите площи и схемите за подпомагане, които заявява за тазгодишната кампания. Информацията включва и пространствени данни за използваните от земеделците площи. Тя постъпва и се зарежда в ИСАК заедно със схемите и мерките, по които стопанинът кандидатства. След това кандидатът следва да посети лично общинската служба „Земеделие“, където трябва да провери дали данните му са коректно нанесени и да приключи заявлението си.
Насоките за кандидатстване, както и условията за регистрация на данни са публикувани на интернет страницата на ДФЗ – раздел „Директни плащания 2014-2020“, секция „Кампания 2021“.
В СЕУ на ДФЗ е възможна регистрацията на данни по заявленията за подпомагане. Системата е достъпна за регистрирани потребители, като самата регистрация в системата става с подаване на заявка от секция „Потребителски панел“ на seu.dfz.bg.
С цел улеснение на земеделските стопани в секция „Обратна връзка и помощ“ на СЕУ (seu.dfz.bg/drupal/?q=node/49) са публикувани видео ръководства за работа със системата.

Подобни новини

Back to top button