Водещи новиниПравоСтраната

МВР: Не е удължен срокът на валидност на лични карти, изтекъл след 1 февруари 2021 година

От МВР напомнят, че считано от 1 февруари 2021 година всички лични карти, чийто срок на валидност изтича, подлежат на подмяна в 30-дневен срок. Съгласно §10, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците, удължаването на сроковете на валидност за личните карти и паспортите е валидно само за тези, изтичащи в периода от 13.03.2020 година до 31.01.2021 година.
От вътрешното ведомство обръщат внимание, че не е задължително гражданите да подменят паспортите си. Но паспортите с изтекъл срок на валидност подлежат на връщане на органа, който ги е издал, в 3-месечен срок след изтичане на валидността.
В същото време, срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 01.09.2020 година до 30.06.2021 година, се удължава със 10 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.
Всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта. Няма удължаване на 30 дневния срок, предвиден в Закона за българските лични документи за подаване на заявления за първа лична карта след навършване на 14-годишна възраст. Българските граждани, навършили 14-годишна възраст и пребиваващи в чужбина, след завръщането си в страната са длъжни в 30 дневен срок да поискат издаването на лична карта.
В сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Плевен е създадена организация за осъществяване на прием на заявления за издаване на български лични документи (лични карти и/или паспорти) по постъпили писмени искания за организиран прием на заявления от институции, ведомства, кметства, фирми и др.
Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg.

Подобни новини

Back to top button