Образование

В Плевен – родители могат да извиняват отсъствията на децата си след писмено уведомяване

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев е издал заповед, според която до 31 март родители, живеещи на територията на Община Плевен, имат право да извиняват отсъствията на децата си, записани в предучилищни групи, в детски градини и в училищата на територията на общината след писмено уведомяване на директора на детската градина или училището. Отсъствията ще са по уважителни причини.
Заповедта е във връзка с препоръка на Регионалната здравна инспекция в Плевен и предложение от кмета на Общината Георг Спартански.

Подобни новини

Back to top button